Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Ellinor Melander

Ellinor Melander är fil.dr. i idéhistoria.

Artiklar