Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Elisabeth Mansén

Elisabeth Mansén, professor i idéhistoria vid Stockholms universitet med kurortsforskning som specialitet. Hennes doktorsavhandling Konsten att förgylla vardagen. Thekla Knös och romantikens Uppsala (Nya Doxa 1993) behandlade den litterära salongen.

Artiklar