Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Elin Svahn

Elin Svahn är översättare och doktorand vid Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet.

Artiklar