Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Dag Nordmark

Dag Nordmark är professor emeritus, litteratur-, teater- och medieforskare. Han utgav 2010 Pajas, politiker och moralist. Om Gustaf Frödings tidningstexter 1885–1896.