Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Claes Wahlin

Claes Wahlin är kritiker och litteraturvetare.

Artiklar