Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Claes-Göran Holmberg

Claes-Göran Holmberg är universitetslektor i litteraturvetenskap i Lund.

Artiklar