Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Christina Heldner

Christina Heldner är prof.em. vid Göteborgs universitet och har bl.a. forskat om svenska översättningar av Dantes verk.