Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Carl Magnus von Seth

Carl Magnus von Seth, radioman under närmare 40 år, poet, kritiker. Redaktör för förlaget Bra Böckers lyrikserie Bra Lyrik 1983-1989.

Artiklar