Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Carl-Henning Wijkmark

Carl-Henning Wijkmark är författare. Han har tillsammans med Lars Bjurman översatt Upplysningens dialektik av Max Horkheimer och Theodor W. Adorno.

Artiklar