Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Boel Unnerstad

Boel Unnerstad, översättare av framför allt engelskspråkig litteratur. Under åren 2002–2005 ordförande för Sveriges Författarförbund.

Artiklar