Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Bo-Lennart Eklund

Bo-Lennart Eklund, professor em. Har forskat såväl inom nygrekiska språket som litteraturen, bl.a. om nygrekisk litteratur i Sverige.

Artiklar