Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Björn Sundmark

Björn Sundmark är lektor i engelska vid Malmö högskola och forskar om barnlitteratur och populärkultur.

Artiklar