Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Birgitta Ney

Birgitta Ney är fil.dr., docent, litteraturvetare och pressforskare. Tidigare journalist och universitetslektor.

Artiklar