Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Birger Olsson

Birger Olsson är professor emeritus i Nya testamentets exegetik i Lund och var ledamot av Bibelkommissionen.

Artiklar