Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Benkt-Erik Hedin

Benkt-Erik Hedin är författare och översättare av framförallt tysk skönlitteratur.

Artiklar