Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Bengt Malmberg

Gymnasielektor i historia och ekonomi. Medlem i WodehouseSällskapet Sverige.