Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Ben Hellman

Ben Hellman är översättare, universitetslektor i rysk litteratur i Helsingfors unversitet och docent i rysk litteratur vid Åbo Akademi.