Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Barbro Ek

Barbro Ek var 1976–2011 ansvarig för arkivet på Albert Bonniers förlag, senare Bonnierförlagen (inkluderande Wahlström & Widstrand och Bokförlaget Forum).

Artiklar