Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Annika Mörte Alling

Annika Mörte Alling är forskarassistent i franska vid Lunds universitet och forskar om översättning och reception av fransk 1800-talsfiktion i Sverige.