Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Ann-Marie Vinde

Ann-Marie Vinde var fil.dr och översättare av engelskspråkig litteratur. År 2010 utkom hon med Min flod flyter mot dig. Sextio dikter av Emily Dickinson i översättning och med utförliga kommentarer (Stockholm: Bokverket 2010). Hon skrev också artiklar om olika aspekter av översättning.