Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Alva Dahl

Alva Dahl är fil.dr. i nordiska språk och litterär översättare.