Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Alan Asaid

Alan Asaid är essäist, kritiker och översättare av framförallt rysk skönlitteratur till svenska.