Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Åsa Warnqvist

Åsa Warnqvist är filosofie doktor i litteraturvetenskap och verksam vid Svenska barnboksinstitutet.

Artiklar