Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Åsa Risberg

Åsa Risberg (1929–2015) var litteraturvetare och gymnasielärare. Hon disputerade 1986 på avhandlingen Diktarnas krig: de svenska författarna och spanska inbördeskriget.

Artiklar