Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Svensk bibelöversättning

Urval

Språkurval

Alla

Om Svensk bibelöversättning

 • Nyöversättning av Nya Testamentet : behov och principer : betänkande / avgivet av 1963 års bibelkommitté. – Stockholm, 1968. – (Statens offentliga utredningar ; 1968:65)

Mer information

 • Att översätta Gamla testamentet : texter, kommentarer, riktlinjer : betänkande / av 1971 års bibelkommitté för Gamla testamentet. – Stockholm : Allmänna förlaget, 1974. – (Statens offentliga utredningar ; 1974:33)

Mer information

 • Stolt, Barbro
 • God morgon', sade Jesus : problem vid översättning av Bibelns berättarstil. – Lund : Studentlitteratur, 1983
 • Ingår i: Från språk till språk : sjutton uppsatser om litterär översättning. – s. 109–121
 • Språket i Bibeln - Bibeln i språket / redaktör Christer Åsberg. – Stockholm : Norstedt, 1991. – (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden ; 76)

Mer information

 • Wollin, Lars
 • Kring det svenska bibelspråkets historia. – Stockholm : Proprius, 1991. – (Skrifter / utgivna av Samfundet Pro fide et christianismo ; 13)
 • Ingår i: Den svenska bibeln : ett 450-årsjubileum. – s. 224–241
 • Wollin, Lars
 • Bibelns makt och språkets frihet : en linje i den äldsta svenska bibelöversättningen. – Uppsala : Univ., 1999
 • Ingår i: Ordets makt och tankens frihet : om språket som maktfaktor. – s. 353-365
 • Sundström, Gun-Britt
 • Trassel med bibelcitat
 • Ingår i: Med andra ord : nyhetsblad för Översättarna i Sydsverige. – 2001: 29, s. 10-11
 • Notini, Thomas
 • Vilket språk talar Gud? : om bibelns väg till Sverige
 • Ingår i: Tidningen Kulturen. – 11/3 2013

Referenser

 • Biblia, thet är, all then Helgha Scrifft, på swensko. – Upsala, 1540-1541
 • Originalspråk: Flera språk
 • Biblia : thet är: all then helgha scrifft, på swensko : effter förre bibliens text, oförandrat: medh förspråk på the böker ther förr inge woro, medh summarier för capitelen, marginalier, flere concordantier, samt nyttighe förklaringar och register, etc. förmerat. – Stockholm, 1618
 • Originalspråk: Flera språk
 • Biblia, thet är all then heliga skrift på swensko; efter konung Carl then tolftes befalning medh förriga editioner jämnförd; summarier, och marginalier å nyo öfwersedde; concordantier, och anmärckningar förökade; nya register, och biblisk : tideräkning inrättade; medh mera, som företalet närmare vthwisar. Medh kongl. maj:tz allernådigsta frihet. Stockholm, tryckt vthi sal. Henrich Keysers tryckerij, åhr 1703. – Stockholm, 1702 1703
 • Originalspråk: Flera språk
 • Svenska medeltidens bibelarbeten / efter gamla handskrifter utgifna af G.E. Klemming. – Stockholm : Norstedt, 1848-1853. – (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet ; Serie 1, Svenska skrifter ; 11, 16, 24 ; 19, 20, 26)
 • Originalspråk: Flera språk
 • Gamla och Nya testamentet : de kanoniska böckerna / översättningen gillad och stadfäst av Konungen år 1917. – Stockholm : Norstedt, 1917
 • Originalspråk: Flera språk
 • Fem Moseböcker på fornsvenska enligt Cod. Holm. A 1. – Uppsala, 1955-1959. – (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1, Svenska skrifter ; 212 ; 218 ; 223)
 • Originalspråk: Flera språk
 • "Vi vann!" sa Markus : evangelium enligt Markus / för ungdom fritt återberättat från grekiskan av Eric Grönlund. – Stockholm : Bergh, 1962
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Nya testamentet på vår tids språk : ny översättning med förklarande noter / översättning av David Hedegård. – Stockholm : Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, 1964-1965
 • Originalspråk: Flera språk
 • Nya upplagor: Stockholm : Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, 1966, 1970, 1971
 • Thet Nyia Testamentit på swensko 1526 / med en efterskrift utg. i faksimil av Erik Gamby. – Uppsala : Bokgillet, 1966
 • Originalspråk: Flera språk
 • Nya testamentet / översättning av Bo Giertz. – Älvsjö : Skeab, 1981
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Nya upplagor: Älvsjö : Verbum i samverkan med Pro caritate, 1985
 • Nya världens översättning av Den heliga skrift : översatt från den reviderade engelska utgåvan av år 1984 : noggrant jämförd med den hebreiska, arameiska och grekiska grundtexten. – New York : Watchtower Bible and Tract Society of New York, 1992
 • Originalspråk: Flera språk
 • Nya upplagor: New York : Watchtower Bible and Tract Society of New York, 2003, 2009
 • Bibeln eller den Heliga skrift / översatt av Helge Åkeson. – Kumla : HFs förlag, [1993?]
 • Originalspråk: Flera språk
 • Bibeln : den heliga skrift : Gamla och Nya testamentets kanoniska böcker : Svenska folkbibeln 98. – Haninge : XP media, 1998
 • Originalspråk: Flera språk
 • Bibeln : texterna : 4 volymer. – Stockholm : Fakta info direkt, 1999. – (Statens offentliga utredningar ; 1999:100)
 • Originalspråk: Hebreiska
 • Källtitelns språk: Grekiska (klassisk)
 • Översättning från: hebreiska & grekiska, klassisk

 • Bibel 2000 : texterna : Gamla testamentet : tillägg till Gamla testamentet - de apokryfa eller deuterokanoniska skrifterna ; Nya testamentet / Bibelkommissionens översättning 1999. – Stockholm : Verbum, 2000
 • Originalspråk: Flera språk
 • Bibeln : 6 vol.. – Stockholm : Fritzes offentliga publikationer, 2000. – (Statens offentliga utredningar ; 2000: 100)
 • Originalspråk: Flera språk