Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Verk av Voltaire

Urval

 • Voltaire (?)
 • Silkes-masken och jord-masken : fabel tagen utur Voltaires arbeten / öfwersättning Hedvig Charlotta Nordenflycht
 • Ingår i: Våra försök. – Vol. 3 (1756), s. 173
 • Originalspråk: Franska
 • Även i: Hedvig Charlotta Nordenflycht: Samlade skrifter, Stockholm : Bonnier, 1927, Del 2.. s. 396  -  Tveksamt om verket är skrivet av Voltaire

 • Voltaire
 • Cæsars död : sorge-spel i 3 öpningar / på svenska öfversatt i lika många verser med originalet af C.M. (Christopher Manderström). – Stockholm : Salvius, 1764
 • Originaltitel: La mort de Cesar
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1736
 • Även i: Mina poëtiska arbeten, Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1788, s. 247-308

 • Voltaire
 • Afvunden / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Åbo tidning. – 1774: nr 16 (31/8)
 • Originaltitel: Épître à la marquise du Châtelet, sur la calomnie ... (utdrag)
 • Originalspråk: Franska
 • Reviderad version i Stockholms Posten 1781: nr 53 (5/3)  -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 41-42

 • Voltaire
 • Mit olycks-mått är fullt, den styrcka Snillet kände... : af ett bekant ställe hos H. de Voltaire / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Åbo tidning. – 1774: nr 12 (30/6)
 • Originaltitel: Épître à M. de la Faluère de Génonville ... sur une maladie (utdrag)
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1719
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 82

 • Voltaire
 • Diatribe öfver den första orsaken / öfwersättning ifrån herr de Voltaire af Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Åbo tidning. – 1774: nr 18 (30/9)
 • Originaltitel: Premier diatribe de l'abbé Bazin : sur la cause première
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1767
 • Reviderad version i: Stockholms Posten, 1783: nr 234 (10/10)   -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 103-106

 • Voltaire
 • Zayra : sorge-spel / öfversatt af A. F. Ristell. – Stockholm : tryckt hos Johan Georg Lange, 1774
 • Originaltitel: Zaïre
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1732
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 389, nr. 2559

 • Voltaire
 • Merope : sorge-spel / öfversatt af A. F. Ristell. – Stockholm : tryckt hos Johan Georg Lange, 1774
 • Originaltitel: Mérope
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1744
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 287, nr. 1608

 • Voltaire
 • ur Rome Sauvée / öfversättning Carl Gustaf af Leopold
 • Ingår i: Samlaren. – D. 6 (1777), s. 116-117
 • Originaltitel: Rome sauvée (utdrag)
 • Originalspråk: Franska
 • Även i: Carl Gustaf af Leopold: Samlade skrifter. Avd. 1. Del 1, Ungdomsskrifter (1770-1784), Stockholm : Bonnier, 1912, s. 66-68

 • Voltaire
 • ur Mérope / öfversättning Carl Gustaf af Leopold
 • Ingår i: Samlaren. – D. 6 (1777), s. 119-128
 • Originaltitel: Mérope (akt 1)
 • Originalspråk: Franska
 • Även i: Carl Gustaf af Leopold: Samlade skrifter. Avd. 1. Del 1, Ungdomsskrifter (1770-1784), Stockholm : Bonnier, 1912, s. 68-77

 • Voltaire
 • Til min unga vän, som fått det infallet at blifva philosoph / imitation från Voltaire ; öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1779: nr 41 (27/2)
 • Originaltitel: A.M. de Forcalquier, stance
 • Originalspråk: Franska
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 15

 • Voltaire
 • Ode öfver fanatismen / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1780: nr 68 (25/3)
 • Originaltitel: Sur le fanatisme (utdrag)
 • Originalspråk: Franska
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 59

 • Voltaire
 • Mänskliga lifvet / fri öfwersättning Johan Henric Kellgren. – Stockholm : tryckt hos Anders Jacobson Nordström, 1781
 • Ingår i: Vitterhets-nöjen. – Fjerde delen, s. 20-30
 • Originaltitel: Précis de l'ecclésiaste et du cantique de cantiques
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1759
 • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 3, s. 94-103  -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 131-139

 • Voltaire
 • Om många förmän / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1782: nr 6 (8/1)
 • Originaltitel: Questions sur l'encyclopédie. Maître
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1770
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 8, Kommentar till del IV-V, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1964-1969, s. 114-115

 • Voltaire
 • Om det som är rart och nytt / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1782: nr 13 (16/1)
 • Originaltitel: Questions sur l'encyclopédie : Rare
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1770
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 4, Prosaskrifter från Stockholms postens begynnande till och med 1784, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1940-1944, s. 256-259

 • Voltaire
 • Om böcker och deras värde / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1782: nr 13 (16/1)
 • Originaltitel: Questions sur l'encyclopédie : Livres
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1770
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 4, Prosaskrifter från Stockholms postens begynnande till och med 1784, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1940-1944, s. 259-261

 • Voltaire
 • Samtal imellan philosophen och naturen ; Om öfverflödet / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1782: nr 32 (7/2)
 • Originaltitel: Questions sur l'encyclopédie : Nature ; Questions sur l'encyclopédie : Luxe
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1770
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 8, Kommentar till del IV-V, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1964-1969, s. 121-125

 • Voltaire
 • Bref från Voltaire til redacteuren af Mercure de France / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1782: nr 61 (14/3)
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1769
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 8, Kommentar till del IV-V, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1964-1969, s. 131

 • Voltaire
 • Om de lärda / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1782: nr 88 (19/4)
 • Originaltitel: Questions sur l'encyclopédie : Lettres
 • Originalspråk: Franska
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 4, Prosaskrifter från Stockholms postens begynnande till och med 1784, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1940-1944, s. 269-270

 • Voltaire
 • Om hedniska presterne / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1782: nr 137 (19/6)
 • Originaltitel: Questions sur l'encyclopédie : Prêtres des païens
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1770
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 8, Kommentar till del IV-V, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1964-1969, s. 135-137

 • Voltaire
 • Något om posten, och par-hazard om chiffre / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1782: nr 137 (19/6)
 • Originaltitel: Questions sur l'encyclopédie (utdrag)
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1770
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 8, Kommentar till del IV-V, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1964-1969, s. 138-140

 • Voltaire
 • Moralisk afhandling om hundar / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1782: nr 139 (21/6)
 • Originaltitel: Questions sur l'encyclopédie : Chien
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1770
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 8, Kommentar till del IV-V, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1964-1969, s. 141-143

 • Voltaire
 • En namnkunnig philosophs tankar om våra brott och våra dårskaper / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1782: nr 2 (3/1)
 • Originaltitel: Dieu et les hommes. Utdrag
 • Originalspråk: Franska
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 4, Prosaskrifter från Stockholms postens begynnande till och med 1784, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1940-1944, s. 253-256

 • Voltaire
 • Ålderdomen / öfversättning Carl Gustaf af Leopold
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1789: nr 99 (1/5)
 • Originaltitel: Les désagréments de la vieillesse
 • Originalspråk: Franska
 • Varianttitel: Gubben
 • Även i: Carl Gustaf af Leopold: Samlade skrifter. Avd. 1. Del 2, Dikter 1785-1829, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 2002, s. 128

 • Voltaire
 • Om slutkonsten / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1789: nr 2 (3/1)
 • Originaltitel: Dictionnaire philosophique portatif. Conséquence
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1764
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 5, Prosaskrifter 1785-1795, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1945-1947, s. 190-193

 • Voltaire
 • Om skratt / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1791: nr 45 (24/2)
 • Originaltitel: Dictionnaire philosophique portatif : Rire
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1764
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 5, Prosaskrifter 1785-1795, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1945-1947, s. 493-494

 • Voltaire
 • Olympie : tragedie i 5 acter / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Kungl. Dramatiska teatern 7/1 1792
 • Originaltitel: Olympie
 • Originalspråk: Franska
 • Källa: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 307, nr. 1797  -  Se även: Johan Henric Kellgren:  Samlade skrifter, Del 3, Teaterstycken, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1942, s. 333-416

 • Voltaire
 • Marseillaren och lejonet / öfversättning Carl Gustaf af Leopold
 • Ingår i: Extra Posten. – 1793: nr 235 (15/10)
 • Originaltitel: Le Marseillois et le lion
 • Originalspråk: Franska
 • Även i: Carl Gustaf af Leopold: Samlade skrifter. Avd. 1. Del 1, Ungdomsskrifter (1770-1784), Stockholm : Bonnier, 1912, s. 78-83

 • Voltaire
 • Om smickret, och om dess tvänne mäst lysande epoker / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1794: nr 262 (15/11), nr 264 (18/11), nr 270 (25/11)
 • Originaltitel: Dictionnaire philosophique portatif : Flatterie
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1764
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 8, Kommentar till del IV-V, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1964-1969, s. 507-516

 • Voltaire
 • Theleme och Macare / öfversättning Carl Gustaf af Leopold
 • Ingår i: Extra Posten. – 1795: nr 2 (3 jan)
 • Originaltitel: Thélème et Macare
 • Originalspråk: Franska
 • Även i: Carl Gustaf af Leopold: Samlade skrifter. Avd. 1. Del 2, Dikter 1785-1829, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 2002, s. 288-293   -    Reviderad version i: Carl Gustaf af Leopold: Samlade skrifter. Band 3, Stockholm : tryckt hos Carl Delén och J.G. Forsgren, 1802, s. 194-201   -    Carl Gustaf af Leopold: Samlade skrifter. Andra upplagan, öfversedd och tillökt. Band 2, Stockholm, 1815, s. 405-412

 • Voltaire
 • Dröm, och det endast / öfversättning Carl Gustaf af Leopold
 • Ingår i: Extra Posten. – 1795: nr 117 (27/5)
 • Originaltitel: Le songe creux
 • Originalspråk: Franska
 • Även i: Carl Gustaf af Leopold: Samlade skrifter. Avd. 1. Del 2, Dikter 1785-1829, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 2002, s. 318-321

 • Voltaire
 • Tancrède : tragedi i 5 akter / öfversatt af Johan David Valerius
 • Theatern i Arsenalen 3/4 1799
 • Originaltitel: Tancrède
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1760
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 362, nr. 2317

 • Voltaire
 • Edip : tragedi / översättning Gudmund Jöran Adlerbeth. – Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1802
 • Ingår i: Gudmund Jöran Adlerbeths poëtiska arbeten. – Bd 1., 67-137
 • Originaltitel: Œdipe
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1718
 • Voltaire
 • Mahomet : tragedi i 5 akter / öfversättning af J.D. Valerius. – Stockholm : tryckt hos Carl Delén, 1806
 • Originaltitel: Le Fanatisme ou Mahomet le Prophète
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1736
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 280, nr. 1541

 • Voltaire
 • Gubbens afsked / öfversättning Carl Gustaf af Leopold. – Stockholm, 1815
 • Ingår i: Carl Gustaf af Leopold: Samlade skrifter. – Bd. 2, 2. upplagan, öfversedd och tillökt, s. 246-248
 • Originaltitel: Adieux à la vie
 • Originalspråk: Franska
 • Varianttitel: Gubbens avsked
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1778
 • Även i: Carl Gustaf af Leopold: Samlade skrifter. Avd. 1. Del 2, Dikter 1785-1829, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 2002, s. 494-495

 • Voltaire
 • Merope : tragedi på vers i 5 akter / öfversatt af Johan David Valerius
 • Theatern i Operahuset 1/12 1815
 • Originaltitel: La Mérope française
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1743
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 287, nr. 1608

 • Voltaire
 • Hvad som mest behagar damerna : Fée-saga / fri öfversättning af J.M. Stjernstolpe. – Stockholm : Henrik A. Nordström, 1817
 • Originaltitel: Ce qui plaît aux dames : conte de fées
 • Originalspråk: Franska
 • Varianttitel: Vad som mest behagar damerna
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1764
 • Nya upplagor: Stockholm, 1832
 • Voltaire
 • Jag gråter, jag ler / öfversättning Jonas Magnus Stjernstolpe. – Stockholm : På eget tryckeri, 1827
 • Ingår i: Vitterhets-stycken af J.M. Stjernstolpe. – I. 1827, s. 147-149
 • Originalspråk: Franska
 • Voltaire
 • Cesars död : tragedi i 3 akter, / öfversatt af J. Remmer. – Stockholm : Tryckt hos Johan Hörberg, 1829
 • Originaltitel: La mort de César
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1735
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 152, nr. 303

 • Voltaire
 • Brutus : tragedi i fem akter / efter Voltaire af Joh. Henr. Thomander. – Lund : Gleerup, 1831
 • Originaltitel: Brutus
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1730
 • Voltaire
 • Candide : filosofiska romaner och dialoger / öfversättning och med en inledning af David Sprengel. – Stockholm : Bonnier, 1907. – (Mästerverk ur världslitteraturen ; 9)
 • Originalspråk: Franska
 • Nya upplagor: Stockholm : Albert Bonnier, 1915 ; Helsingborg : Bokfrämjandet, 1969
 • Innehåll: Candide ; Naturens son ; Lord Chesterfields öron ; Grefve Boulainvilliers’ middag ; Historien om en hederlig bramin
 • Voltaire
 • Karl den tolftes historia / översättning av Ernst Lundquist. – Stockholm : Bonnier, 1918
 • Originaltitel: Histoire de Charles XII
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1731
 • Voltaire
 • Filosofiska romaner / i översättning av David Sprengel. – Stockholm : Björk & Börjeson, 1922. – (Berömda filosofer ; 19)
 • Originalspråk: Franska
 • Innehåll:

  Världen som den är ; Den enögde bäraren ; Cosi-Sancta ; Memnon ; Micromegas ; De båda tröstade ; Scarmentados resor ; Platons dröm ; Historien om en hederlig bramin ; Det vita och det svarta ; Jeannot och Colin ; Pot-Pourri ; Indisk händelse ; De blinda om färgerna ; Mannen med fyrtio écus ; Minnets äventyr ; Förnuftets lov

 • Med en studie över filosofpropagandan i Frankrike på 1700-talet och Voltaire av H. Taine samt noter och anmärkningar av översättaren

 • Voltaire
 • Candide eller Optimismen / översättning av David Sprengel. – Stockholm : Bonnier, 1925
 • Originaltitel: Candide ou l’Optimisme
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1759
 • Nya upplagor: Stockholm : Forum, 1944, 1953, 1959, 1963, 1968, 1979 ; Helsingborg : Bokfrämjandet, 1969 ; Stockholm : Atlantis, 1981 ; Nacka : Klassikerförlaget STENIQ, 1997
 • Översättningen först utgiven 1911 tillsammans med andra texter av Voltaire  -   Kapitel 1-8 även i Satir: I. Från Aristofanes till Voltaire, Stockholm, Prisma, 1966, s. 242-265

 • Voltaire
 • Ni och du / översättning Karl Asplund. – Stockholm : Bonnier, 1927
 • Ingår i: Fransk vers : Från François Villon till Jules Romains. – s. 35-37
 • Originalspråk: Franska
 • Voltaire
 • Voltaire / från franskan av Göran Salander. – Stockholm : Bonnier, 1942. – (De stora filosoferna)
 • Originalspråk: Franska
 • Innehåll:

  Världen är som den är ; Micromégas ; Lord Chesterfields öron och pastor Goudman ; Artiklar ur filosofisk ordbok: Avund ; Egenkärlek ; Frihet ; Jämlikhet ; Kärlek ; Materia ; Människa ; Tolerans ; Under ; Äktenskap ; Öde ; Candide eller optimismen

 • Voltaire
 • Candide eller Optimismen / översättning av David Sprengel. – Stockholm : Forum, 1944. – (Forumbiblioteket ; 7)
 • Originaltitel: Candide
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1759
 • Nya upplagor: Stockholm : Forum, 1959, 1963, 1979
 • Översatt första gången 1911 av David Sprengel

 • Voltaire
 • Det dygdiga helgonet / översättning Sten Rein
 • Ingår i: All världens berättare. – 1948: 2, s. 119-124
 • Originalspråk: Franska
 • Även i: Berättelser om kärlek, Stockholm : Bonnier, 1951, s. 119-127   -   Man och kvinna : tjugofyra berättelser om kärlek, Stockholm : Bonnier, 1962, s. 104-111

Mer information

Översättare

 • Voltaire
 • Voltaire om kriget / översättning Gunnar Ekelöf
 • Ingår i: All världens berättare. – 1950: 10, s. 756-757
 • Originaltitel: Dictionnaire Philosophique (utdrag)
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1764
 • Voltaire
 • Om kvinnans obeständighet / översättning Kerstin och Staffan Andræ
 • Ingår i: All världens berättare. – 1952 julnummer, s. 83-88
 • Originalspråk: Franska
 • Voltaire
 • Fyra berättelser / översättning David Sprengel
 • Ingår i: All världens berättare. – 1955: 8, s. 27-35
 • Originalspråk: Franska
 • Innehåll:

  Minnets äventyr ; Platons dröm ; Historien om en hederlig bramin ; Barabec och fakirerna

 • Voltaire
 • Candides första lärospån / översättning David Sprengel. – Stockholm : Tiden, 1958
 • Ingår i: Satiricon: de elaka böckernas bok. – s. 254-275
 • Originalspråk: Franska
 • Voltaire
 • Världens gång / översättning Lorenz von Numers. – Stockholm : Natur och kultur, 1958
 • Ingår i: Franska mästarnoveller. – s. 53-66
 • Originaltitel: Le monde comme il va
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1748
 • Även i: Världens bästa noveller i urval, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 87-98

 • Voltaire
 • Den filosofiske Memnon / översättning Lars Bjurman
 • Ingår i: Sydsvenska Dagbladet Snällposten. – 22/2 1959
 • Originalspråk: Franska

Mer information

Översättare

 • Voltaire
 • Karl XII / översättning Lorenz von Numers. – Stockholm : Natur och kultur, 1961. – (Levande litteratur)
 • Originaltitel: Histoire de Charles XII
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1731
 • Nya upplagor: Stockholm : Natur och kultur, 1963, 1993 ; Hälsingborg : Bokfrämjandet, 1973 ;
 • Voltaire
 • Fanatismen / översättning Gunnel Vallquist. – Stockholm : Natur och kultur, 1961
 • Ingår i: Världens bästa essayer i urval. – s. 97-98
 • Originalspråk: Franska
 • Voltaire
 • Epigram / översättning Erik Blomberg. – Stockholm : Norstedt, 1964
 • Ingår i: Hundra franska dikter från nio århundraden. – s. 128
 • Originalspråk: Franska
 • Voltaire
 • Candide eller Optimismen / översättning David Sprengel. – Stockholm : Atlantis, 1981. – (Atlantis väljer ur världslitteraturen)
 • Originaltitel: Candide ou L'optimisme.
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1759
 • Översatt första gången 1911 av David Sprengel

 • Voltaire
 • I de blindas rike / översättning Sture Pyk
 • Ingår i: Dagens Nyheter. – 30/6 1991
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1766

Mer information

Översättare

 • Voltaire
 • Filosofiskt ficklexikon / översättning av Olof Nordberg. – Stockholm : Atlantis, 1996. – (Atlantis väljer ur världslitteraturen)
 • Originaltitel: Dictionnaire philosophique portatif
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1764