Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Verk av Giraudoux, Jean

Urval

 • Giraudoux, Jean
 • Siegfried : skådespel i 4 akter / till svenska av Elsa Thulin. – Stockholm : Geber, 1929. – (Det nya dramat)
 • Originaltitel: Siegfried
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1928
 • Giraudoux, Jean
 • Amfitryon 38 / översättning Elsa Thulin och Hjalmar Gullberg
 • Kungliga Dramatiska Teatern 3/1 1934
 • Originaltitel: Amphitryon 38
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1929
 • Giraudoux, Jean
 • Trojanska kriget blir inte av : pjäs i 2 akter / översättning av Anders Österling. – Stockholm : Bonnier, 1938
 • Originaltitel: La guerre de Troie n'aura pas lieu
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1935
 • Giraudoux, Jean
 • Höga visan eller kung Salomo, Sulamit och narren : skådespel / översättning Elsa Thulin
 • Sänd i Sveriges radio 7/3 1939
 • Originaltitel: La cantique des cantiques
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1938
 • Giraudoux, Jean
 • Apollo från Bellac / översättning Elsa Thulin
 • Sänd i radion 18/9 1947, 27/6 1965, 28/11 1982
 • Originaltitel: L’Apollon de Bellac
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1946
 • Spelad på Kungliga Dramatiska Teatern 23/3 1949

Mer information

Översättare

 • Giraudoux, Jean
 • Tokiga grevinnan / översättning Elsa Thulin
 • Kungliga Dramatiska Teatern 5/5 1950
 • Originaltitel: La folle de Chaillot
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1945

Mer information

Översättare

 • Giraudoux, Jean
 • Amfitryon 38 / översättning Hjalmar Dahl
 • Svenska teatern (Helsingfors) 3/6 1954
 • Originaltitel: Amphitryon 38
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1929
 • Källa: Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 207

Mer information

Översättare

 • Giraudoux, Jean
 • Trojanska kriget blir inte av / översättning av Erik Lindegren. – Stockholm : Radiotjänst, 1954. – (Radiotjänsts teaterbibliotek ; 129)
 • Originaltitel: La Guerre de Troie n'aura pas lieu
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1935
 • Giraudoux, Jean
 • Duell : tragisk komedi i 3 akter / översättning Sven Stolpe
 • Alléteatern 1/5 1959
 • Originaltitel: Pour Lucrèce
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1953
 • Källa: Dagens Nyheter 26/4 1959, s. 40

Mer information

Översättare

 • Giraudoux, Jean
 • Charles-Louis Philippe / översättning Claës Gripenberg. – Stockholm : Natur och kultur, 1961. – (Världens bästa i urval)
 • Ingår i: Världens bästa essayer i urval. – s. 602-610
 • Originalspråk: Franska
 • Giraudoux, Jean
 • Edmond Abouts sista dröm / översättning Lars Bjurman
 • Ingår i: Svenska Dagbladet. – 25/11 1962
 • Originalspråk: Franska
 • Även i: Fantastika: 27 franska författare, Malmö : Cavefors, 1964, s. 223-232 - Fantastika: 27 franska författare, Staffanstorp : Cavefors, 1974, s. 179-185

Mer information

Översättare

 • Giraudoux, Jean
 • På håret / översättning Lars Bjurman
 • Ingår i: Sydsvenska Dagbladet Snällposten. – 9/12 1962
 • Originalspråk: Franska

Mer information

Översättare

 • Giraudoux, Jean
 • Undine / översättning Göran O. Eriksson
 • Uppsala Stadsteater 10/9 1965
 • Originaltitel: Ondine
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1939
 • Giraudoux, Jean
 • Judit : pjäs i tre akter / översättning Sven Stolpe
 • Sänd i P1 31/1 1965
 • Originaltitel: Judith
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1931
 • Giraudoux, Jean
 • Intermezzo / av Jean Giraudoux ; översättning Karin de Laval
 • Göteborgs stadsteater 2/4 1966
 • Originaltitel: Intermezzo
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1933
 • Giraudoux, Jean
 • Tokiga grevinnan / översättning Göran O. Eriksson
 • Upsala stadsteater 17/4 1974
 • Originaltitel: La folle de Chaillot
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1945