Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Verk av Eklund Lykull, Anita & Eklund, Bo-Lennart

Urval

  • Eklund Lykull, Anita & Eklund, Bo-Lennart
  • Den problematiska Greklandsbilden : pionjärtiden 1876-1915. – Göteborg : Avdelningen för nygrekiska, Göteborgs universitet, 1986-1989
  • Eklund Lykull, Anita & Eklund, Bo-Lennart
  • Börje Knös och den nygrekiska litteraturens genombrott i Sverige : 1916-1965: mot en ny Greklandsbild. – Göteborg : Göteborgs universitet, Avdelning för nygrekiska, 1988. – (Den problematiska Greklandsbilden)
  • Eklund Lykull, Anita & Eklund, Bo-Lennart
  • Diktatur och exil. – Göteborg : Avdelningen för nygrekiska, Göteborgs universitet, 1989. – (Den problematiska Greklandsbilden ; 3)