Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Sven Niclas Wahrman

Urval

Språkurval

Alla

Om Sven Niclas Wahrman

 • Ljunggren, Gustaf
 • Svenska vitterhetens häfder efter Gustaf III:s död : 3, Svenska vitterheten under Gustaf IV Adolfs regering, 1796-1808. – Lund : Gleerup, 1881
 • s. 389f

 • Platen, Magnus von
 • Diktare och domare : Svenska akademiens pristävlingar. – Stockholm : Norstedt, 1986
 • s. 39f

Översättningar i bokform

 • Hochheimer, Carl Friedrich August
 • Allmän hushålls- och konstbok, eller Samling af utwalda föreskrifter til hushållares, handtwerkares, konstnärers och konstälskares tjenst : 1-2 / öfwersatt i sammandrag från tredje tyska upplagan af S.N. Wahrman. – Örebro : tryckt hos Nils Magnus Lindh, 1805-1807
 • Originaltitel: Allgemeines ökonomisch-chemisch-technologisches Haus- und Kunstbuch, oder Sammlung ausgesuchter Vorschriften zum Gebrauch für Haus- und Landwirthe, Professionisten, Künstler und Kunstliebhaber
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1794
 • Hufeland, Christoph Wilhelm
 • Goda råd till mödrar öfwer de wigtigaste punkter wid barns fysiska uppfostran i de första åren / öfwersättning af S.N. Wahrman. – Örebro : tryckt hos Nils Magnus Lindh, 1805
 • Originaltitel: Guter Rath an Mütter über die wichtigsten Punkte der physischen Erziehung der Kinder in den ersten Jahren
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1799
 • Handbok för dem som plågas af gikt eller Afhandling om gikten, dess skillnad från reumatismen och rätta sättet att bota den / öfversättning från franskan af S.N. Wahrman.. – Örebro : tryckt hos Nils Magus Lindh, 1805
 • Originaltitel: Manuel des goutteux, ou Dissertation médicale sur l'arthrite ou la goutte,
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1802
 • Becker, Gottfried Wilhelm
 • Anwisning att bibehålla ögonen friska, och att sjelf, så wida möjligt är, bota deras sjukdomar : för dem som befara blindhet, närsynta, och hwar och en, som är wän af sina ögon / öfwersättning af S.N. Wahrman. – Örebro : tryckt hos Nils Magnus Lindh, 1806
 • Originaltitel: Anweisung, die Gesundheit der Augen zu erhalten
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1800-05
 • Rost, Heinrich August
 • Räddnings- och hjelpe-bok för bråck-patienter : en hand-bok för att lätt igenkänna desza åkommor hos sig sjelf, förekomma dem, och om de redan äro för handen, afböja deras wådliga följder och efter möjlighet bota dem / öfwersättning från tyskan af S.N. Wahrman. – Örebro : tryckt hos N.M. Lindh, 1806
 • Originalspråk: Tyska
 • Struve, Christian August
 • Huru kunna hafwande bibehålla helsan och wänta en glad nedkomst? : jemte föreskrifter för barnsängsqwinnor / öfwersättning från tyskan af S.N. Wahrman. – Örebro : tryckt hos N.M. Lindh, 1806
 • Originaltitel: Wie Können Schwangere sich gesund erhalten und eine frohe Niederkunft erwarten? .
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1800
 • Nya upplagor: Örebro, 1826
 • Abrahamson, Meyer
 • Huru kunna de som äro plågade af öppna eller blinda hemorroiderna eller gyllenådern blifwa i grund botade för denna sjukdom och skyddas för densamma, om den ännu ej uppkommit? / öfwersatt af S.N. Wahrman. – Örebro : tryckt hos Nils Magnus Lindh, 1807
 • Originaltitel: Wie können Personen, welche mit den Beschwerden der fließenden und blinden Hämorrhoiden oder Goldenen Ader behaftet sind, ...
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1806
 • Gardthausen, Hans
 • Urians resa genom alla länder : ny geografisk lek, såsom en skänk till goda barn / öfwersättning af S.N. Wahrman. – Örebro : tryckt hos Nils Magnus Lindh, 1807
 • Originalspråk: Tyska
 • Heinze, Valentin August
 • Beskrifning om konungariket Spanien och dess besittningar / öfversättning från tyskan af S.N. Wahrman. – Örebro : tryckt hos N.M. Lindh, 1808
 • Originaltitel: Einleitung in die allgemeine und besondere europäische Staatskunde. 1.
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1790
 • Kilian, Conrad Joseph
 • Diet för tobaksrökare / öfwersättning efter andra förbättrade upplagan af S.N. Wahrman. – Örebro : tryckt hos Nils Magnus Lindh, 1808
 • Originalspråk: Tyska
 • Rohlwes, Johann Nicolaus
 • Allmän häst- och boskapsläkare, eller Underrättelse, huru landtmannen skall uppföda och sköta sina hästar, oxar, kor, får, swin och getter samt känna och bota deras sjukdomar / öfwersättning af S.N. Wahrman. – Örebro : tryckt hos Nils Magnus Lindh, 1808
 • Originaltitel: Allgemeines Vieharzneibuch, oder Unterricht, wie der Landmann seine Pferde, sein Rindvieh, seine Schafe, Schweine, Ziegen und Hunde aufziehen, warten und füttern, und ihre Krankheiten erkennen und heilen soll.
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1802
 • Wagener, Samuel Christoph
 • Naturunder och länders märkvärdigheter : 1-4 / öfversättning af S.N. Wahrman. – Örebro : tryckt hos Nils Magn. Lindh, 1808-1811
 • Originaltitel: Natur-Wunder und Länder-Merkwürdigkeiten
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1801
 • Weinrich, Alexander
 • Hwilka äro de bästa medlen till att utrota sqwaller i småstäder? , / öfwersättning af S.N. Wahrman. – Jönköping : tryckt Joh. Pehr Lundström, 1808
 • Originaltitel: . Welches sind die zweckmäßigsten Mittel, Klätschereyen in kleinen Städten abzustellen?
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1806
 • Tode, Johann Clemens
 • Nödig underwisning för hypokondrister som wilja rätt lära känna sitt tillstånd och förbättra det / öfwersättning från tyskan af S.N. Wahrman. – Örebro : tryckt hos Nils Magn. Lindh, 1809
 • Originaltitel: Nöthiger Unterricht für Hypochondristen, die ihren Zustand recht erkennen und sich vor Schaden hüten wollen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1797
 • Rosenmüller, Johann Georg
 • Religionshistoria för barn / öfwersatt från 8:de tillökta och förbättrade originalupplagan, af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1820
 • Originaltitel: Erster Unterricht in der Religion für Kinder
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1775
 • Fiévée, Joseph
 • Swartsjukan / öfwersättning från franskan af S.N. Warhman. – Uppsala : tryckt hos Em. Bruzelius, 1821-1822. – (Novell-bibliotek. Smärre walda romaner och berättelser, samlade eller öfwersatte ; 26)
 • Originaltitel: La jalousie
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1803
 • Genlis, Stéphanie Félicité
 • Porträttet / öfwersättning från fransyskan af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt hos Em. Bruzelius, 1821. – (Novell-bibliotek. Smärre walda romaner och berättelser, samlade eller öfwersatte ; 25)
 • Originalspråk: Franska
 • Kruse, Laurids
 • Den hwita jungfrun eller Slagrutan : en nordisk fornsägen / öfwersättning från danskan af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1822. – (Novell-bibliotek. Smärre walda romaner och berättelser, samlade eller öfwersatte ; 27)
 • Originalspråk: Danska
 • Scott, Walter
 • Bergslottet i Dumfries, eller Stjerntydaren och sigenerskan : 1-3 / efter tredje engelska upplagan ; öfwersättning af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1822
 • Originalspråk: Engelska
 • Fouqué, Caroline de la Motte
 • Maltheser riddaren : berättelse / öfwersättning från tyskan af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1823. – (Novell-bibliotek. Smärre walda romaner och berättelser, samlade eller öfwersatt ; 29)
 • Originaltitel: Der Maltheser
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1819
 • Genlis, Stéphanie Félicité
 • En quinnas fördomar : sann anekdot / öfwersättning från franskan af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1823. – (Novell-bibliotek. Smärre walda romaner och berättelser, samlade eller öfwersatte ; 28)
 • Originalspråk: Franska
 • Genlis, Stéphanie Félicité
 • Den gröna kjorteln : werklig händelse / öfwersättning från franskan af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt hos Em. Bruzelius, 1823. – (Novell-bibliotek. Smärre walda romaner och berättelser, samlade eller öfwersatte ; 31)
 • Originalspråk: Franska
 • Genlis, Stéphanie Félicité
 • Eremiterna wid Pontinska träsken : sann anekdot / öfwersättning från franskan af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt hos Em. Bruzelius, 1823
 • Originalspråk: Franska
 • Hemorroiderne eller Gyllenådern : samt de säkraste medel deremot / öfwersatt af S.N. Wahrman. – Upsala : tryckt Em. Bruzelius, 1823
 • Originalspråk: Tyska
 • Horn, Franz Christoph
 • Räddarinnan, eller Ära de döda : novell / öfwersättning från tyskan af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1823. – (Novell-bibliotek. Smärre walda romaner och berättelser, samlade eller öfwersatte ; 31)
 • Originalspråk: Tyska
 • Hummel, Arvid David
 • Adelheid Selbing, eller Döm icke efter utseendet / öfwersättning från franskan af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1823
 • Originaltitel: Adélaide, ou Ne jugeons pas sur Tapparence
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1818
 • Klinger, Friedrich Maximilian von
 • Dschafar, barmecidernes ättling : pendant till Fausts lefwerne, gerningar och helfwetesfärd, och till Raphael de Aquilas, eller Morernes flykt ur Spanien / öfwersättning af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1823
 • Originaltitel: Geschichte Giafars des Barmeciden
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1792-94
 • Kotzebue, Moritz von
 • Resa till Persien, med ryska ambassaden år 1817 / öfwersättning af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1823. – (Bibliotek af de nyaste och märkwärdigaste resebeskrifningar ; 1)
 • Originaltitel: Reise nach Persien mit der Russisch Kais. Gesandtschaft im J. 1817
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1819
 • Lafontaine, August Heinrich Julius
 • Samniternas bröllop / öfwersättning från tyskan af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1823. – (Novell-bibliotek. Smärre walda romaner och berättelser, samlade eller öfwersatte ; 29)
 • Originalspråk: Tyska
 • Lafontaine, August Heinrich Julius
 • Kärlek och ädelmod / från tyskan, af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1823
 • Originaltitel: Liebe und Dankbarkeit
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1798
 • Meissner, August Gottlieb
 • Nyfikenhet kan också hafwa sin nytta / öfwersättning från tyskan af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1823. – (Novell-bibliotek. Smärre walda romaner och berättelser, samlade eller öfwersatte ; 32)
 • Originalspråk: Tyska
 • Reinhold, Constantia
 • Benno och Clotilda : novell / öfwersättning från tyskan af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1823. – (Novell-bibliotek. Smärre walda romaner och berättelser, samlade eller öfwersatte ; 32)
 • Originalspråk: Tyska
 • Rådgifware för alla dem som lida af magplågor eller magens swaghet, eller som önska att förekomma dem : en oumbärlig handbok för helsans bibehållande / öfwersättning från tyskan af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1823
 • Originalspråk: Tyska
 • Den profeterande göken, eller Min ungdomshistoria / öfwersättning från franskan af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1823. – (Novell-bibliotek. Smärre walda romaner och berättelser, samlade eller öfwersatte ; 30)
 • Originalspråk: Franska
 • Hope, Thomas
 • Anastasius : en greks resehändelser wid slutet af adertonde seklet / efter W.A. Lindaus tyska bearbetning öfwersatt af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1824
 • Originaltitel: Anastasius, or memoirs of a greek, written at the close of the eighteenth century
 • Originalspråk: Engelska
 • Titel på källspråksutgåva: Anastasius : Reiseabenteuer eines Griechen in den letzten Jahrzehnden des vorigen Jahrhunderts
 • Källtitelns språk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1820
 • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1821
 • Spindeln, eller I går för hundra år sedan : familjehändelse / från tyskan af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1824. – (Novell-bibliotek. Smärre walda romaner och berättelser, samlade eller öfwersatte ; 33)
 • Originalspråk: Tyska