Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Niklas Hans Thomson

Urval

Språkurval

Alla

Om Niklas Hans Thomson

 • Furuland, Gunnel
 • "Tryck och papper utmärkt wackra" : N. H. Thomsons formgivning av sina förlagsprodukter / Gunnel Furuland
 • Ingår i: Biblis. – 2005 (Nr 32), s. 10-23
 • Furuland, Gunnel
 • Romanen som vardagsvara : förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier / Gunnel Furuland. – Stockholm : LaGun, 2007. – (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala)

Översättningar i bokform

 • Garke, Peter Heinrich Christof
 • Musikalisk cateches för mindre vocal- och instrumental-instituter, jemte ett bihang, innehållande: de förnämsta instrumental-, dans- och sång-stycken, samt förklaring öfwer flere uttryck, som förekomma uti tonkonsten, och tillhöra densamma. / öfwersättning från tyskan Niklas Hans Thomson. – Uddevalla : tryckt hos And. Johnson, 1826
 • Originalspråk: Tyska
 • Lafontaine, August Heinrich Julius
 • Makaria eller Herakliderna / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Malmö : tryckt hos N.H. Thomson, 1827
 • Originaltitel: Makaria
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1803
 • Garke, Peter Heinrich Christof
 • Musikalisk cateches, jemte ett bihang för smärre sång-instituter / öfversatt från tredje tyska original-upplagan, och tillökt med ett register Niklas Hans Thomson. – Malmö : Tryckt hos N.H. Thomson, 1827
 • Originaltitel: Musikalischer Catechismus
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1820
 • Nya upplagor: Malmö 1831
 • Se även: Svenskt boklexikon åren 1830-1865, förra delen, s. 462

 • Adolphi, Marie
 • Förbundet på Kungabacken / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm : Thomson, 1831
 • Originaltitel: Der Bund auf Kungabacka
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1830
 • Thomson, Niclas Hans
 • Gengångaren eller kongl. sekreteraren in duplo : modern novell / af honom sjelf ; fri bearbetning från ett tyskt original. – Stockholm : Thomson, 1832
 • Originalspråk: Tyska
 • Carbonari i Apenninska bergen : scener ur det sista kriget i Neapel / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm : Thomson, 1832
 • Originalspråk: Tyska
 • Källa: Svenskt boklexikon. Åren 1830-1865. Förra delen, s. 201

Mer information

 • Reichenbach, Moritz (pseud. för Valeska Bethusy-Huc)
 • De tre grafvarna på Bråvalla hed : historisk-romantisk målning af Dackefejden / fritt bearbetad efter Moriz Reichenbach ; öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm : Thomson, 1833
 • Originaltitel: Drei Gräbern auf der Haide
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1833
 • Bertha von Stein, eller upptäckten i hemliga domstolen / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm : Thomson, 1833
 • Originalspråk: Tyska
 • Källa: Svenskt boklexikon. Åren 1830-1865. Förra delen, s. 86

Mer information

 • Spindler, Karl
 • Bastarden : sedemålning från Kejsar Rudolph den andres tidehvarf / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm, 1833
 • Originaltitel: Der Bastard : aus der Zeit Kaiser Rudolfs II
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1826
 • Sue, Eugène
 • Salamandern : en sjö-roman / öfversättning af N. H. Thomson. – Stockholm : Thomson, 1834
 • Originaltitel: La Salamandre
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1832
 • Wildt, Johannes
 • Tycho Brahe-dagarne, eller Flickan wid Ramlösa : romantisk berättelse / öfversättning av N. H. Thomson. – Stockholm : Thomson, 1834
 • Originaltitel: Tycho Brahes Dage eller: Brøndpigen ved Ramlösa : en romantisk fortælling
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1830
 • Barginet, Alexandre
 • Grenadieren från ön Elba : minnen från 1814 och 1815 / af A. Barginet de Grenoble ; öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm : På eget förlag, 1834
 • Originalspråk: Franska
 • Se även:  Leonard Bygdén: Svenskt anonym- och pseudonymlexikon, Upsala, 1898-1905, I. s. 585

 • Adolphi, Marie
 • Ebba de la Gardie : förlofningen på Svaneholm ; novell från Gustaf II Adolfs tidehvarf / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm : Thomson, 1835
 • Originaltitel: Die Schwaneninsel : eine schwedische Novelle
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1827
 • Mayer, Sofie Friederike Elise
 • Sture-familjen eller blodbadet i Stockholm : historisk roman från sextonde århundradet / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm, 1835
 • Originaltitel: Das edle Haus der Sture : ein romantisches Gemälde aus dem sechszehnten Jahrhundert
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1821
 • Bræmer, O. F.
 • Erik Éiegod, eller Väringen i Miklagård : historisk roman / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm : Thomson, 1835
 • Originaltitel: Erik Eiegod eller: Væringerne i Miklagaard, en historisk Roman
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1830
 • Källa: Svenskt boklexikon. Åren 1830-1865. Förra delen, s. 160

 • Witzleben, Karl August Friedrich von
 • Selim : historisk novell / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm : tryckt hos N. H. Thomson, 1837. – (Kabinets Bibliothek af den nyaste litteraturen ; 2: XIV, häfte 30-32)
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1836
 • James, George Payne Rainsford
 • Darnley : historisk-romantisk målning / öfversättning från engelskan Niklas Hans Thomson. – Stockholm : tryckt hos N. H. Thomson, 1837. – (Kabinets Bibliothek af den nyaste litteraturen ; 2: XVI, häfte 35-40)
 • Originaltitel: Darnley, or, The Field of the Cloth of Gold
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1830
 • Fournier, Narcisse & Arnould, Aug.
 • Struensee eller drottningen och favoriten : dansk berättelse / öfversättning från fransyskan af N. H. Thomson. – Stockholm : Thomson, 1837. – (Kabinetsbibliothek af den nyaste litteraturen ; 2: V, häfte 9-13)
 • Originaltitel: Struensée ou La Reine et le favori (histoire danoise de 1769)
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1823
 • Källa: Svenskt boklexikon. Åren 1830-1865. Förra delen, s. 380

 • Rellstab, Ludwig
 • Grufvorna vid Mariengrund : berättelse / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm : tryckt hos N. H. Thomson, 1837. – (Kabinets Bibliothek af den nyaste litteraturen ; 2: III, häfte 7-8)
 • Originaltitel: Die Steinkohlengruben
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1836
 • Witzleben, August von (Tromlitz, A. von)
 • Höfdingarne af Esens : berättelse / öfversättning af N. H. Thomson. – Stockholm : Thomson, 1837. – (Kabinets Bibliothek af den nyaste litteraturen ; 2: II, häfte 6)
 • Originaltitel: Die Häuptlinge von Esens
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1826
 • Källa: Svenskt boklexikon. Åren 1830-1865. Förra delen, s. 287

 • Herlossohn, C. peud. för Georg Karl Reginald Herloss)
 • Ungraren : historisk-romantisk målning från hnnyadernes tid. / öfversättning af-T. G. Rudbeck och N. H. Thomson. – Stockholm : Bonnier, 1838. – (Kabinetsbibliothek af den nyaste litteraturen ; 3:VII, häfte 25-31)
 • Originaltitel: Der Ungar : historisch-romantisches Gemälde aus der Zeit der Hunyades
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1832
 • Starklof, Ludwig
 • Alma : roman / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm : tryckt hos N. H. Thomson, 1838. – (Kabinets Bibliothek af den nyaste litteraturen ; 3: IX, häfte 39-42)
 • Originaltitel: Alma
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1834
 • Schumacher, Gustav Heinrich Ludwig
 • Gorm den grymme, konung af Danmark : historisk roman / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm : tryckt hos N. H. Thomson, 1838. – (Kabinetsbibliothek af den nyaste litteraturen ; 3: XI, häfte 46-48)
 • Originaltitel: Gorm der Grausame, König von Dänemark, ein historisches Roman aus der Zeit des 10. Jahrhundert
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1837
 • James, George Payne Rainsford
 • Tant Pontypool : roman / fri öfversättning från engelskan af Niklas Hans Thomson. – Stockholm : Thomson, 1838. – (Kabinetsbibliothek af den nyaste litteraturen ; 3: I, häfte 1-5)
 • Originaltitel: My Aunt Pontypool
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1835
 • Källa: Svenskt boklexikon. Åren 1830-1865. Förra delen, s. 715

 • Bernhard, Carl, (pseud, för A. N. de Saint-Aubain)
 • Noveller / öfversättning af Niklas Hans Thomson. – Stockholm : Thomson, 1838. – (Kabinets-bibliothek af den nyaste litteraturen ; 3: III, häfte 11-13)
 • Originalspråk: Danska
 • Innehåll:

  1. Kommisionären ; 2. Barnbalen

 • Källa: Svenskt boklexikon. Åren 1830-1865. Förra delen, s. 85  -   KB:s katalog "Plåten" under Saint-Aubain, Andreas Nicolai de

 • Rellstab, Ludwig
 • Röfrarne i Schwarzwald : berättelse / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm : Thomson, 1838. – (Kabinets Bibliothek af den nyaste litteraturen ; 3: VI, häfte 23-25)
 • Originaltitel: Die Räuber im Schwarzwalde
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1836
 • Källa: Svenskt boklexikon. Åren 1830-1865. Senare delen, s.286

 • Gyllembourg, Thomasine
 • Maria : novell af författaren till "En Hværdagshistorie".. / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm : tryckt hos N. H. Thomson, 1839. – (Kabinetsbibliothek af den nyaste litteraturen ; 4: IX)
 • Originaltitel: Maria
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1839
 • Andersen, H. C.
 • O. T. : roman / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm : Thomson, 1840. – (Kabinetsbibliothek af den nyaste litteraturen ; 5:II)
 • Originaltitel: O. T.
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1836
 • Waiblinger, Wilhelm Friedrich
 • Francesco Spina : berättelse / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm : Bonnier, 1840. – (Kabinetsbibliothek af den nyaste litteraturen ; Saml 5: 7)
 • Originalspråk: Tyska
 • Källa: Svenskt boklexikon. Aåren 1830-1865. Senare delen, s. 744 KB:s gamla katalog (Plåten)

 • James, George Payne Rainsford
 • Röfvaren : roman / fritt från engelskan från engelskan af Niklas Hans Thomson. – Stockholm : Thomson, 1841. – (Kabinets-bibliothek af den nyaste litteraturen ; 6: II)
 • Originaltitel: The Robber
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1838
 • Källa: Svenskt boklexikon. Åren 1830-1865. Förra delen, s. 715

 • Bernhard, Carl, (pseud, för A. N. de Saint-Aubin
 • Gamla minnen, eller Christian VII och hans hof : berättelse / öfversättning af Niklas Hans Thomson. – Stockholm : Thomson, 1842. – (Kabinetsbibliothek af den nyaste litteraturen ; 7: II)
 • Originaltitel: Gamle Minder
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1841
 • Källa: Svenskt boklexikon. Åren 1830-1865. Förra delen, s. 85

 • Paalzow, Henriette von
 • Godwie-castle : ur hertiginnans af Nottingham papper / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm : Bonnier, 1843. – (Kabinetsbibliothek af den nyaste litteraturen ; 8: IV)
 • Originaltitel: Godwie-Castle : aus den Papieren der Herzogin von Nottingham
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1836
 • Bardeleben, Karl Heinrich Ludwig
 • Cäsar Caffarelli grefve af Casara : den djerfve röfvarehertigen / öfversättning från andra upplagan af Niklas Hans Thomson. – Stockholm : Thomson, 1844
 • Originaltitel: Cäsar Caffarelli, Graf von Casara, der kühne Räuber-Herzog
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1803
 • Källa: Svenskt boklexikon. Åren 1830-1865. Förra delen, s. 248
 • Espinay-Saint-Luc, Sophie-Caroline-Hortense
 • En qvinnas rykte / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm, 1850
 • Originaltitel: Valida, ou la Réputation d'une femme
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1835
 • Mügge, Theodor
 • En konungs sista dagar : historisk roman / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm : Thomson, 1852
 • Originaltitel: König Jakobs letzte Tage
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1850
 • Hoffmann, Franz
 • Lyckan står den djerfve bi : en berättelse för ungdom / öfversättning af Niklas Hans Thomson. – Stockholm : Thomson, 1853
 • Originaltitel: Das wahre Glück
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1846
 • Källa: Svenskt boklexikon. Åren 1830-1865. Förra delen, s. 657
 • Ingemann, Bernhard Severin
 • Konung Erik och de fredlöse : historisk roman / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm : N. H. Thomson, 1834
 • Originaltitel: Kong Erik og de Fredløse
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1833
 • Nya upplagor: Stockholm : Huldbergs bokhandel, 1872, 1882 ; Stockholm : Bonnier, 1913 ; Stockholm : Svenska journalen, Nordisk rotogravyr., 1946