Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Johan Henric Kellgren

Urval

Språkurval

Alla

Om Johan Henric Kellgren

 • Forsström, Axel
 • Kellgren och Horatius
 • Ingår i: Förhandlingar och uppsatser / Svenska litteratursällskapet i Finland. - 33 (1919)
 • Gyllenbåga, Nils H.
 • Kellgrens rytm : en litteraturhistorisk undersökning. – Uppsala : Almqvist & Wiksell, 1943
 • Diss. Stockholm : Stockholms högskola
 • Mogren, Jan
 • Antik poesi i svensk översättning : två studier. – Lund : Gleerup, 1963. – (Scripta minora Regiae Societatis humaniorum litterarum Lundensis ; 1962/1963:1)
 • Bl.a. om Johan Henric Kellgren, Gustaf Regnér, Gudmund Jöran Adlerbeth och Johan Vindician Tranér

 • Ek, Sverker
 • Kellgren : skalden och kulturkämpen. – Stockholm : Natur och kultur, 1965-1980
 • Innehåll:

  D. 1, Hans utveckling fram till segern med Gustaf Wasa 1786 / Sverker Ek. 1965 ; D. 2, Hans utveckling efter segern med Gustaf Wasa 1786 / Ingrid och Sverker Ek. 1980

 • Josephson, Lennart
 • Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd. 21 (1975/77), s. 23-34
 • Innehåll:

  Se fulltext

 • Burman, Carina
 • Vältalaren Johan Henric Kellgren. – Uppsala : Avdelningen för litteratursociologi, 1988
 • Diss. Uppsala : Uppsala universitet
 • Burman, Carina
 • Översättaren Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Den litterära textens förändringar : studier tillägnade Stina Hansson. - Eslöv : Östlings bokförlag Symposion, 2007. - s. 349-363

Skrifter av Johan Henric Kellgren

 • Kellgren, Johan Henric
 • Joh. Henr. Kellgrens Samlade skrifter. – Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796
 • Varianttitel: Samlade skrifter
 • Utgivna av Christian Lengblom och Gustaf Regnér
 • Kellgren, Johan Henric
 • Samlade skrifter. – Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1923-
 • Kellgren, Johan Henric
 • Skrifter : Del I (Poetiska och prosaiska skrifter) ; Del II (Dramatik. Kommentarer och ordförklaringar) / under redaktion av Carina och Lars Burman. – Stockholm : Atlantis, 1995
 • Innehåll:

  Se fulltext: Skrifter I-II   

 •     

Översättningar i bokform

 • Calzabigi, Raniero de
 • Alceste : opera uti tre acter / 3:dje akten öfversatt af J.H. Kellgren efter Marie François Louis Gand Leblanc Roullets franska version ; musiken af Christoph Willibald von Gluck. – Stockholm : kungl. tryckeriet, 1781
 • Originaltitel: Alceste
 • Originalspråk: Italienska
 • Källtitelns språk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1767
 •  Akt 3 även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 7: halvband 2: häfte 1, Kommentar till teaterstycken, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1981, s.19-27  -  se även F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 123, nr. 41

 • Pitra, Louis Guillaume
 • Andromaque : opera i 3 acter / den 1:a akten öfversatt af J. H. Kellgren, den 2:a af A. F. Ristell, den 3:e a af A. N. Edelcrantz ; musik André Grétry. – Stockholm : Joh. Chr. Holmberg, 1785
 • Originaltitel: Andromaque
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1780
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 128, nr. 83 samt Ytterligare rättelser s. 688, n. 83: Andromaque. Den 1:a akten öfversatt af J. H. Kellgren, den 2:a af A.F. Ristell, den 3:e af A. N. Clewberg

Bidrag

 • Saint-Lambert, Jean François de
 • Saknade : ode / fri bearbetning af Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Åbo tidning. – 1773: nr 6 (31/3)
 • Originaltitel: Épître á M. le P... de B...
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1769
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 14-20

 • Young, Edward
 • Första natt eller Complaint : fragment / öfwersättning Johan Henric Kellgren. – Stockholm : Lindh, 1796
 • Ingår i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter. – Del 3, s. 304f
 • Originaltitel: Night thoughts (utdrag)
 • Originalspråk: Engelska
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 45-46

 • Voltaire
 • Afvunden / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Åbo tidning. – 1774: nr 16 (31/8)
 • Originaltitel: Épître à la marquise du Châtelet, sur la calomnie ... (utdrag)
 • Originalspråk: Franska
 • Reviderad version i Stockholms Posten 1781: nr 53 (5/3)  -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 41-42

 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Horat. Carm. Lib. I. Ode XXVI / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Åbo tidning. – 1774: nr 1 (15/1)
 • Originaltitel: Carmina (urval)
 • Originalspråk: Latin
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 23 f.Kr.
 • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 284   -   Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 43-44

 • Madrigal / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1779: nr 62 (26/3)
 • Originalspråk: Franska
 • Varianttitel: Cupido nekar mig ...
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 77

 • Voltaire
 • Mit olycks-mått är fullt, den styrcka Snillet kände... : af ett bekant ställe hos H. de Voltaire / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Åbo tidning. – 1774: nr 12 (30/6)
 • Originaltitel: Épître à M. de la Faluère de Génonville ... sur une maladie (utdrag)
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1719
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 82

 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Horatii Carm. Lib. IV. Od. 3 / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Åbo tidning. – 1774: nr 17 (16/9)
 • Originaltitel: Carmen (urval)
 • Originalspråk: Latin
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 23 f.Kr.
 • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 293f   -   Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 93-94

 • Voltaire
 • Diatribe öfver den första orsaken / öfwersättning ifrån herr de Voltaire af Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Åbo tidning. – 1774: nr 18 (30/9)
 • Originaltitel: Premier diatribe de l'abbé Bazin : sur la cause première
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1767
 • Reviderad version i: Stockholms Posten, 1783: nr 234 (10/10)   -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 103-106

 • Saint-Lambert, Jean François de
 • Flyg yra fjäril ... / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Åbo tidning. – 1775: nr 7 (15/4)
 • Originaltitel: Volez papillon libertin
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1769
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 35

 • Fredrik II, kung av Preussen
 • Ode öfver lifvet / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Åbo tidning. – 1775: nr 10 (31/5)
 • Originaltitel: La vie est un songe
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1760
 • Även i: Johan Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 78-81

 • Fredrik II, kung av Preussen
 • Öfver den fåfänga förskräckelsen för döden och det tillkommande lifvet / fri öfwersättning af Johan Henric Kellgren. – Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937
 • Ingår i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter. – Del 1: Ungdomsskrifter, s. 83-92
 • Originaltitel: Épître au Maréchal Keith : sur les vaines terreurs de la morte et les frayeurs d'une autre vie ...
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1760
 • Rousseau, Jean Baptiste
 • Storsångaren : fabel / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Åbo tidning. – 1775: nr 11 (16/6)
 • Originaltitel: Épître I: Aux muses' ... (utdrag)
 • Originalspråk: Franska
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter. Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 117-118

 • Macpherson, James
 • Alpin : et ersiskt skaldestycke / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Åbo tidning. – 1775: nr 13 (15/7)
 • Originaltitel: Poems of Ossian (urval)
 • Originalspråk: Engelska
 • Källtitelns språk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1765
 • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1768
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 120-121

 • Dorat, Claude Joseph
 • Åskedundret och grodorne : fabel / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Åbo tidning. – 1776: nr 24 (31/12)
 • Originaltitel: Le tonnerre et les grenouilles
 • Originalspråk: Franska
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 146

 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Horatii V. Ode, I. Boken / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Samlaren. – 1777: St. 140 (30/11)
 • Originaltitel: Carmen (urval)
 • Originalspråk: Latin
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 23 f.Kr.
 • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 281-282   -   Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 237-238

 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Horatii VIII. Ode, II. Boken / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Samlaren. – 1777: St. 140 (30/11)
 • Originaltitel: Carmen (urval)
 • Originalspråk: Latin
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 23 f.Kr.
 • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 286   -   Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 239-240

 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Våren : imitation af Horatii Ode 4 i Bok I / öfwersättning af Hr Joh. Henr. Kjellgren
 • Ingår i: Samlaren. – 1777: St. 134 (21/6)
 • Originaltitel: Carmen (urval)
 • Originalspråk: Latin
 • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 230  -   Även i Johan Henric  Kellgren: Samlade skrifte, Del 1, Ungdomsskrifter,Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 180-184

 • B., M.
 • Den öma vännen : epigramme / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Hwad nytt. – 1778: nr 63/64 (10/4)
 • Originaltitel: Le consolateur
 • Originalspråk: Franska
 • Varianttitel: Den ömma vännen ; Den goda tröstaren
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1772
 • Reviderad version med titel "Den goda tröstaren" i: Stockholms Posten, 1778: nr 1 (29/10)   -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 3

 • Houlier de St Remy
 • Den billiga makan : epigramme / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Hwad nytt. – 1778: nr 69/72 (22/4)
 • Originaltitel: La femme véridique
 • Originalspråk: Franska
 • Varianttitel: Den upriktiga makan
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1772
 • Kraftigt omarbetad version med titel "Den upriktiga makan" i: Stockholms Posten, 1778: nr 9 (25/11)  -  Båda versionerna även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 4-5

 • Voltaire
 • Til min unga vän, som fått det infallet at blifva philosoph / imitation från Voltaire ; öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1779: nr 41 (27/2)
 • Originaltitel: A.M. de Forcalquier, stance
 • Originalspråk: Franska
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 15

 • Ode öfver Christus / öfwersättning från fransyskan, J.H. Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1779: nr 69 (6/4)
 • Originaltitel: Le Christ
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1769
 • Nya upplagor: Stockholm : Joh. C. Holmberg, 1800 ; Nyköping : P.E. Winge, 1818
 • Reviderad version i: Samling af svenska vitterhets-stycken, Första delen, Stockholm : Johan A. Carlbohm, 1789, s. 18-23   -   Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 16-21

 • La Sablière, Antoine de Rambouillet
 • Madrigal : till en vacker brud / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1779: nr 75 (13/4)
 • Originaltitel: Madrigaux
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1689
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 7: första halvbandet, Kommentar till del I (Ungdomsskrifter) och II (Dikter 1778-95), Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1960, s. 221

 • La Fontaine, Jean de
 • Fabel / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1779: nr 126 (16/6)
 • Originaltitel: Le grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf
 • Originalspråk: Franska
 • Varianttitel: Paddan
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1694
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 183  -  Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 29

 • Helvétius, Claude Adrien
 • Då jag detta år ofta i sällskaper / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1780: nr 96 (29 april)
 • Originaltitel: De l'esprit (utdrag)
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1758
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 4, Prosaskrifter från Stockholms postens begynnande till och med 1784, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1940-1944, s. 130-132

 • Franklin, Benjamin
 • Om ministrar i allmänhet, om Franklin, om et amerikanskt ordens-sällskap, om tolerancen och allmanachor / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1780: nr 178 (8/8)
 • Originalspråk: Engelska
 • Källtitelns språk: Franska
 • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1780
 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Till Augustus, i anseende til hans långa bortovaro från Rom (Horatii Ode. Bok IV. Ode V) / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1780: nr 2 (4/1)
 • Originaltitel: Carmen (urval)
 • Originalspråk: Latin
 • Reviderad version med titel "Horatii V. Ode, IV. Boken. Till Augustus" i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 295-297  -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter. Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 38-40

 • Voltaire
 • Ode öfver fanatismen / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1780: nr 68 (25/3)
 • Originaltitel: Sur le fanatisme (utdrag)
 • Originalspråk: Franska
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 59

 • Bernis, François-Joachim de Pierre de
 • Den trogne trolöse / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1780: nr 169 (28/7)
 • Originaltitel: L'inconstance pardonnable
 • Originalspråk: Franska
 • Varianttitel: Den obeständige trogne
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1779
 • Reviderad version med titel "Den obeständige trogne" i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 3, s. 130  - Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter,  Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939,  s. 74-75

 • Gellert, Christian Fürchtegott
 • Något att läsa för ungt folk / imiteradt från tyskan af Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1780: nr 180 (10/8)
 • Originaltitel: Der sterbende Vater
 • Originalspråk: Tyska
 • Varianttitel: Konsten att göra lycka : huru man må ungt folk enfalleligen förehålla
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1779
 • Reviderad version med titel "Konsten att göra lycka : huru man må ungt folk enfalleligen förehålla" i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 161-163  -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 76-78

 • Boufflers, Stanislas-Jean de
 • Hjertat / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1780: nr 202 (8/9)
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1780
 • Innehåll:

  Innehåller även: Svar af Herr Voltaire

 • Reviderad version i: Toilette-lecture för fruntimmer och herrar. - Häftet II (1798), s. 1-4   -   Även i: Johan Henrik Kellgren: Samlade skrifter,  Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 79-82

 • Le Bailly, Antoine-François
 • Fabel / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1780: nr 262 (15/11)
 • Originaltitel: Le rossignol et l'alouette : fable
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1780
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 101

 • Voltaire
 • Mänskliga lifvet / fri öfwersättning Johan Henric Kellgren. – Stockholm : tryckt hos Anders Jacobson Nordström, 1781
 • Ingår i: Vitterhets-nöjen. – Fjerde delen, s. 20-30
 • Originaltitel: Précis de l'ecclésiaste et du cantique de cantiques
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1759
 • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 3, s. 94-103  -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 131-139

 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Horatii X. Ode, II. Boken / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Vitterhets-nöjen. – 4 (1781), s. 136 f
 • Originaltitel: Carmen (urval)
 • Originalspråk: Latin
 • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 288 f    -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 36-37

 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Ode I. Bok IV ; Ode 10. Bok II / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Vitterhets-nöjen. – Del 4 (1781), s. 133-135
 • Originaltitel: Carmen (urval)
 • Originalspråk: Latin
 • Reviderade versioner i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796   -    Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 112-114

 • Propertius
 • Propertii 6 Elegie, I. Boken : till Tullus / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1781: nr 36 (13/2)
 • Originaltitel: Monobiblos (urval)
 • Originalspråk: Latin
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 28 f.Kr.
 • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 303-305  -    Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 125-127

 • Propertius
 • Propertii VII Elegie, I Boken : till Ponticus / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1781: nr 43 (21/9)
 • Originaltitel: Monobiblos (urval)
 • Originalspråk: Latin
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 28 f.Kr.
 • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 306-307  -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 128-129

 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Ode till Grefve G. F. G---g / "öfwersättning" af Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Vitterhets-nöjen. – Del 4 (1781), s. 90-93
 • Originaltitel: Carmina (urval)
 • Originalspråk: Latin
 • Varianttitel: Till Grefve Gyllenborg
 • "Uppslaget till sin dikt har Kellgren, som han själv angett i noten, hämtat från Horatius' andra ode i fjärde boken ..."  -  Reviderad version (med titel "Till Grefve Gyllenborg") i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 34-37   -  Även i: Johan Hernric Kellgren: Samlade skrifter,  Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 104-107

 • Kungen, bonden och eremiten : saga / öfwersättning ur l'Esprit des Journaux af Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1781: nr 63 (17/3)
 • Originaltitel: Le roi, le paysan et l'hermite
 • Originalspråk: Franska
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-193, s. 130-131

 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Horatii Ode 23, Boken I:sta / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1781: nr 112 (17/5)
 • Originaltitel: Carmina (urval)
 • Originalspråk: Latin
 • Varianttitel: Horatii XXIV. Ode, I. Boken
 • Reviderad version med titel "Horatii XXIV. Ode, I. Boken" i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 283  -   Båda versionerna även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 135-136

 • Cubières-Palmezeaux, Michel de
 • Jag älskar dig, och jag hatar dig / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1781: Nr 125 (2/6)
 • Originaltitel: L'incertitude
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1780
 • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 3, s. 126-127  -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 137-138

 • Bret, Antoine
 • Denis och eremiten : apolog / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1781: nr 174 (1/8)
 • Originaltitel: Le solitaire et le tyran
 • Originalspråk: Franska
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 143-144

 • Boufflers, Stanislas-Jean de
 • Bref til Herr Voltaire / fri öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1781: nr 222 (28/9)
 • Originaltitel: Épître de M. le Chavalier de Boufflers, à M. de Voltaire
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1770
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 145-147

 • Helvétius, Claude-Adrien
 • Något om afvunden, som man ej skal läsa emedan det duger / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1781: nr 31 (7/2)
 • Originaltitel: De l'homme (utdrag)
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1773
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 4, Prosaskrifter från Stockholms postens begynnande till och med 1784, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1940-1944, s. 206-210

 • Parny, Évariste Désiré de Forges
 • Till Aspasie / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1782: nr 261 (13/11)
 • Originaltitel: A Aglaé
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1779
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 7, Kommentar till del I (Ungdomsskrifter) och II (Dikter 1778-95), Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1960, s. 365

 • Voltaire
 • Om många förmän / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1782: nr 6 (8/1)
 • Originaltitel: Questions sur l'encyclopédie. Maître
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1770
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 8, Kommentar till del IV-V, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1964-1969, s. 114-115

 • Voltaire
 • Om det som är rart och nytt / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1782: nr 13 (16/1)
 • Originaltitel: Questions sur l'encyclopédie : Rare
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1770
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 4, Prosaskrifter från Stockholms postens begynnande till och med 1784, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1940-1944, s. 256-259

 • Voltaire
 • Om böcker och deras värde / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1782: nr 13 (16/1)
 • Originaltitel: Questions sur l'encyclopédie : Livres
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1770
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 4, Prosaskrifter från Stockholms postens begynnande till och med 1784, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1940-1944, s. 259-261

 • Voltaire
 • Samtal imellan philosophen och naturen ; Om öfverflödet / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1782: nr 32 (7/2)
 • Originaltitel: Questions sur l'encyclopédie : Nature ; Questions sur l'encyclopédie : Luxe
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1770
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 8, Kommentar till del IV-V, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1964-1969, s. 121-125

 • Voltaire
 • Bref från Voltaire til redacteuren af Mercure de France / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1782: nr 61 (14/3)
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1769
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 8, Kommentar till del IV-V, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1964-1969, s. 131

 • Voltaire
 • Om de lärda / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1782: nr 88 (19/4)
 • Originaltitel: Questions sur l'encyclopédie : Lettres
 • Originalspråk: Franska
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 4, Prosaskrifter från Stockholms postens begynnande till och med 1784, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1940-1944, s. 269-270

 • Voltaire
 • Om hedniska presterne / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1782: nr 137 (19/6)
 • Originaltitel: Questions sur l'encyclopédie : Prêtres des païens
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1770
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 8, Kommentar till del IV-V, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1964-1969, s. 135-137

 • Voltaire
 • Något om posten, och par-hazard om chiffre / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1782: nr 137 (19/6)
 • Originaltitel: Questions sur l'encyclopédie (utdrag)
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1770
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 8, Kommentar till del IV-V, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1964-1969, s. 138-140

 • Voltaire
 • Moralisk afhandling om hundar / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1782: nr 139 (21/6)
 • Originaltitel: Questions sur l'encyclopédie : Chien
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1770
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 8, Kommentar till del IV-V, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1964-1969, s. 141-143

 • Voltaire
 • En namnkunnig philosophs tankar om våra brott och våra dårskaper / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1782: nr 2 (3/1)
 • Originaltitel: Dieu et les hommes. Utdrag
 • Originalspråk: Franska
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 4, Prosaskrifter från Stockholms postens begynnande till och med 1784, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1940-1944, s. 253-256

 • Propertius
 • Til Cynthia : Propertii 15 Eleg. i 2 Boken / fri öfwersättning af Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Svenska Parnassen. – 1784: andra stycket (feb), s. 42-52
 • Originaltitel: Monobiblos (urval)
 • Originalspråk: Latin
 • Varianttitel: Propertii XV. Elegie, II. Boken
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 28 f.Kr.
 • Innehåll:

  Med latinsk paralleltext och "Öfversättarens anmärkning" (s. 50-52) signerad "J.H.K."

 • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 308-321  -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 197-208

 • Om Abbé Paris, och Pascal / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1787: nr 77 (2/4)
 • Originalspråk: Franska
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 8, Kommentar till del IV-V,  Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1964-1969, s. 270-272

 • Byxorne : saga : som täflat för Priset i Sällskapet: Pro Sensu Communi, år 1788 / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1791: nr 151 (5/7)
 • Originalspråk: Danska
 • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 134-145  -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 265-274

Mer information

 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Horatii I:sta Ode i I:sta Boken ... / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1790: nr 145 (28/6)
 • Originaltitel: Carmina (urval)
 • Originalspråk: Latin
 • Varianttitel: Horatii I. Ode, I. Boken : Till Maecenas
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 23 f.Kr.
 • Reviderad version med titel "Horatii I. Ode, I. Boken. Till Maecenas" i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 271-273   -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 283-285

 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Skaldekonsten : imitation af Horatii Ars Poëtica ... / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1788: nr 271 (19/11)
 • Originaltitel: Ars poetica (urval)
 • Originalspråk: Latin
 • Varianttitel: Början af Horatii bref til pisonerne
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 100-talet f.Kr.
 • Reviderad version med titel "Början af Horatii bref til pisonerne" i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 298-302   -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 291-295

 • Martialis
 • Jag hellre läsas vill ... / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Originaltitel: Martialis IV:49 (utdrag)
 • Originalspråk: Latin
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 282

 • Gustav III, kung av Sverige
 • Öfversättning af Konungens declaration, i anseende til kriget / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1788: nr 214 (13/9)
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1788
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 5, Prosaskrifter 1785-1795, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1945-1947, s. 168-176

 • Bref til M:elle Des Garcins, fransk actrice, som nyligen débuterat med mycken framgång på Théâtre François i Paris : (från Journal de Paris 1788: 154 2/6, signatur Théatrophile) / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1788: nr 277 (26/11)
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1788
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 5, Prosaskrifter 1785-1795, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1945-1947, s. 182-186

 • Horatius Flaccus, Quintus
 • II Od I Bok / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1791: nr 50 (2/3)
 • Originaltitel: Carmina (urval)
 • Originalspråk: Latin
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 23 f.Kr.
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 286-287

 • Voltaire
 • Om slutkonsten / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1789: nr 2 (3/1)
 • Originaltitel: Dictionnaire philosophique portatif. Conséquence
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1764
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 5, Prosaskrifter 1785-1795, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1945-1947, s. 190-193

 • Ewald, Johannes
 • PassionsOratorium / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1791: nr 92 (21/4)
 • Originaltitel: Passions Oratorium
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1771
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 7, Kommentar till del I (Ungdomsskrifter) och II (Dikter 1778-95), Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1960, s. 524-528

 • Baggesen, Jens
 • Jordens Lethé / visa af Baggesen, dansk poet ; öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1791: nr 280 (2/12)
 • Originaltitel: Jordens Lethe : Drikkeviise
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1785
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 330-331

 • La Monnoye, Bernard de
 • Dumboms lefverne / fri öfwersättning af Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1791: nr 253 (1/11)
 • Originaltitel: Chanson sur le fameux la Palisse
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1770
 • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 165-171  -   Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 323-329

 • Marmontel, Jean-François
 • Om det burlesqua / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1791: nr 42 (21/2)
 • Originaltitel: Élémens de littérature : Burlesque
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1787
 • Voltaire
 • Om skratt / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1791: nr 45 (24/2)
 • Originaltitel: Dictionnaire philosophique portatif : Rire
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1764
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 5, Prosaskrifter 1785-1795, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1945-1947, s. 493-494

 • Marmontel, Jean-François
 • Om allusioner / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1791: nr 49 (1/3)
 • Originaltitel: Élémens de littérature : Allusion
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1787
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 5, Prosaskrifter 1785-1795, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1945-1947, s. 495

 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Horatii 3:dje Ode, I:sta Boken / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1792: nr 151 (3/7)
 • Originaltitel: Carmina (urval)
 • Originalspråk: Latin
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 23 f.Kr.
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 288-290

 • Baggesen, Jens
 • Lydia / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1792: nr 183 (10/8)
 • Originaltitel: Lydia
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1783
 • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 3, s. 117-119  -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 333-335

 • Ljusets fiender : saga / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1792: nr 296 (21/12)
 • Originaltitel: Die Feinde der Aufklärung
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1790
 • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 149-158   -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 336-344

Mer information

 • Lessing, Gotthold Ephraim
 • Hvem är den största man? / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1793: nr 61 (15/3)
 • Originaltitel: Der grösste Mann
 • Originalspråk: Tyska
 • Varianttitel: Vem är den störste man?
 • Titel på källspråksutgåva: Hvo er den største Mand?
 • Källtitelns språk: Danska
 • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1792
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 347-349

 • Baggesen, Jens
 • Fredrics vålnad : en skottsk ballad / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1793: nr 149 (4/7)
 • Originaltitel: Ludvigs Gienfærd
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1788
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 350-353

 • Rahbek, Knud Lyne
 • Visa / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1793: nr 188 (20/8)
 • Originaltitel: Det var engang en tapper Mand ...
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1792
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 354-355

 • Wessel, Johan Herman
 • Smeden eller bagaren eller Lif för lif : saga / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1793: nr 286 (13/12)
 • Originaltitel: Smeden og Bagaren
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1787
 • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 3, s. 120-125  -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 357-362

 • Reflexioner om dagblad : tagne ur en dansk tidning / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1793: nr 4 (5/1)
 • Originalspråk: Danska
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 8, Kommentar till del IV-V, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1964-1969, s. 474-475

Mer information

 • Schack von Staffeld, A. W.
 • Oden till sällheten / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1794: nr 98 (1/5)
 • Originaltitel: Til Lykken
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1793
 • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 3, s. 109f   -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 363-364

 • Baggesen, Jens
 • Då jag var liten / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1794: nr 277 (3/12)
 • Originaltitel: Da jeg var lille
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1785
 • Äveni: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 367-369

 • Voltaire
 • Om smickret, och om dess tvänne mäst lysande epoker / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Stockholms Posten. – 1794: nr 262 (15/11), nr 264 (18/11), nr 270 (25/11)
 • Originaltitel: Dictionnaire philosophique portatif : Flatterie
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1764
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 8, Kommentar till del IV-V, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1964-1969, s. 507-516

 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Horatii III. Ode. IV. Boken / öfwersättning Johan Henric Kellgren. – Stockholm : Lindh, 1796
 • Ingår i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter. – Del 2, s. 293f
 • Originaltitel: Carmen (urval)
 • Originalspråk: Latin
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 23 f.Kr.
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 95-96

 • Guido Posthumus
 • Öfver Propertii buste / öfwersättning Johan Henric Kellgren. – Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796
 • Ingår i: Kellgren, Johan Henric: Samlade skrifter. – Del 2, s. 303 (noten)
 • Originaltitel: Elegiarum Libri II
 • Originalspråk: Latin
 • Varianttitel: Över Propertii byst
 • Titel på källspråksutgåva: Propertius' Büste
 • Källtitelns språk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1524
 • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1790
 • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939. s. 370   -   En bukett kärleksdikter från hela världen, Stockholm : Natur och kultur, 1951, s. 18

Otryckta pjäsöversättningar

 • Voltaire
 • Olympie : tragedie i 5 acter / öfwersättning Johan Henric Kellgren
 • Kungl. Dramatiska teatern 7/1 1792
 • Originaltitel: Olympie
 • Originalspråk: Franska
 • Källa: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 307, nr. 1797  -  Se även: Johan Henric Kellgren:  Samlade skrifter, Del 3, Teaterstycken, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1942, s. 333-416