Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Johan Bergman

Urval

Språkurval

Alla

Om Johan Bergman

 • Jacobson, G.
 • Johan Bergman
 • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd. 3 (1922), 620-627
 • Innehåll:

  Se fulltext

 • Bergman, Johan. – Stockholm : Bonnier, 1942
 • Ingår i: Svenska män och kvinnor : biografisk uppslagsbok. – 1, A-B, s. 262-263

Mer information

Översättningar i bokform

 • Forel, August
 • Alkohol som njutningsmedel : populärt föredrag... / auktoriserad öfversättning af Johan Bergman. – Stockholm, 1890. – (Skrifter i social-hygieniska frågor, utg. af Svenska Reformgillet ; 1)
 • Originalspråk: Tyska
 • Rousseau, Jean-Jacques
 • Emil eller Om uppfostran / svensk tolkning af Johan Bergman. – Göteborg, 1892. – (Skrifter af uppfostringskonstens stormän ; 7)
 • Originaltitel: Emile ou de l'éducation
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1762
 • Prudentius Clemens, Aurelius
 • Fornkristna hymner / i svensk tolkning och med historisk inledning af Johan Bergman. – Göteborg : Wettergren & Kerber, 1894
 • Originalspråk: Latin
 • Nya upplagor: Göteborg : Wettergren & Kerber, 1895 ; Stockholm : Norstedt, 1916
 • Innehåll:

  Kristoshymnen (s. 41-59) ; Hymn vid griften (s. 55-63) ; Vid Hanegället (s. 68-73) ; Morgonhymn (s. 78-83) ; Efter slutad måltid (s. 87-93) ; När lampan tändes (s. 98-106) ; Vid hvilotimmen (s. 110-117) ; Efter slutad fasta (s. 122-125) ; Skaldens själfbekännelse (s. 129-132)

 • Strofer ur hymnerna "När lampan tändes" ; Kristushymnen ; Hymn vid griften även i: Antikens poesi, Stockholm : Ljus, 1945, s. 204-212   -   Hymn vid griften även i: Romersk poesi i original med svensk tolkning, Stockholm : Natur och kultur, 1962, s. 174-183

 • Juvenalis
 • Nu allt hopp och all grund har litteraturen i Caesar: : XXXV latine et suethice perscripti. / öfversättning Johan Bergman. – Upsaliæ, 1894
 • Originaltitel: Satiræ Juvenalis septimæ versus 1 -
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Bunge, Gustav von
 • Alkoholfrågan : ett föredrag / öfversatt från 5:e öfversedda och tillökade upplagan af Johan Bergman. – Gefle, 1896
 • Originaltitel: Die Alkoholfrage
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1886
 • Nya upplagor: Stockholm : Svenska nykterhetsförlaget, 1897, 1901 ; Stockholm : O. Eklund, 1907 ; Stockholm : Eklund, 1914
 • Plinius
 • Plinius den yngre : en kulturskildrare från romerska kejsartiden : med ett urval af hans bref / i svensk tolkning af Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1904. – (Klassiska biblioteket ; 2)
 • Originaltitel: Epistulae
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  1. Tillägnan ; 2. Minnen från fosterbygden vid Lago di Como ; 3. Jakt och studier ; 4. Hvilans poesi och arbetsjäktets prosa ; 5. Filosofen Eufrates ; 6. Corellius Rufus' själfmord ; 7. Uppläsningar och deras publik ; 8. Den 83-årige Verginius Rufus och han jordafärd ; 9. Den sparsamme värden ; 10. Hur det tillgår vid domstolsförhandlingarna ; 11. Plinius beskrifver sin villa vid Laurentum ; 12. Den gamle Spurinnas lefnadssätt ; 13. Plinius den äldre skriftställarskap och personlighet ; 14. Skalden Silius Halicus' död och eftermäle ; 15. Skalden Martialis' eftermäle ; 16. Plinius karaktäriserar sin fru ; 17. "Otium cum dignitate" ; 18. Histoirieskrifningens vanskligheter ; 19. Vesuviusutbrottet år 79 Plinius den äldres död ; 20. Plinius d. y. och hans moder vid Vesuviusutbrottet ; 21. Spökhistorier ; 22. Föreläsarens sjukdom ; 23. Konsten att vara ståthållare bland hellenerna ; 24. Kejsar Trajanus lyckönskas vid sin tronbestigning ; 25. Plinius första bref till Kejsaren från Bitynien ; 26. Straffångar som stadstjänare ; 27. Om upprättandet af en brandkår i Nikomedia ; 28. Om anläggning af en vattenleding i Nikomedia ; 29. Om ett kanal- och slussverk mella Nikomediasjön och hafvet ; 30. Kejsarens födelsedag firas i Bitynien ; 31. Om kristianförföljelserna

 • Vergilius Maro, Publius
 • Skildring av helvetet : Æneis VI, 548-627 / svensk tolkning av Johan Bergman. – Lund : Berlings, 1911
 • Originaltitel: Aeneis
 • Originalspråk: Latin
 • Seneca, Lucius Annaeus
 • Om lifvets korthet : om lifslycka - om själens ro - valda bref / svensk tolkning jämte en inledning om Senecas person och filosofi av Johan Bergman. – Stockholm : Björck & Börjesson, 1912. – (Berömda filosofer ; 2)
 • Originaltitel: De brevitate vitae
 • Originalspråk: Latin
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 49 e Kr.
 • Nya upplagor: Stockholm : Björck & Börjesson, 1918, 1923, 1949 ; Göteborg : Daidalos, 1986 ; Stockholm : Fabel, 1988, 1991
 • Platon
 • Två dialoger : Sokrates' sista samtal och hans död / svensk tolkning från grekiskan jämte en inledande essay om Platon och hans tid av Johan Bergman. – Stockholm : Björck & Börjesson, 1918. – (Berömda filosofer ; 10)
 • Originaltitel: Kriton
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Brovallius, Johannes
 • Den första biografien öfver Linné / för första gången utgifven på svenska språket af Johan Bergman. – Stockholm : Norstedt, 1920
 • Originaltitel: Curriculum vitae Caroli Linnaei
 • Originalspråk: Latin
 • Vergilius Maro, Publius
 • Sagan om Aeneas / svensk tolkning av Johan Bergman. – Stockholm : Norstedt, 1921-1923
 • Originaltitel: Aeneis
 • Originalspråk: Latin
 • Även i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 8 Romersk poesi, Stockholm : Bonnier, 1929, s. 83-265  -  Sjätte sången även i: Världens bästa lyrik, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 53-55   -   Besöket i dödsriket : sagan om Aeneas, sjätte sången, Stockholm : Sällskapet Bokvännerna, 1967

 • Thomas a Kempis
 • Om Kristi efterföljelse / ny svensk tolkning av Johan Bergman. – Stockholm : Svenska kyrkans diakonistyelse, 1934
 • Originaltitel: De imitatione Christi
 • Originalspråk: Latin
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1400-talet
 • Nya upplagor: Stockholm : Svenska kyrkans diakonistyr., 1950 ; Stockholm : Diakonistyrelsen, 1961, 1962
 • Graves, Robert
 • Claudius - guden och hans hustru Messalina / översättning Louis Renner. – Stockholm : Tiden, 1936
 • Originaltitel: Claudius the God and his wife Messalina
 • Originalspråk: Engelska
 • Nya upplagor: Stockholm : Tiden, 1977, 1979, 1984
 • Styckena ur Suetonis och Dio Cassius samt den av Seneca tillskrivna satiren "Narrförgudningen" är översatta direkt från de latinska texterna av Johan Bergman. Tacituskapitlet är återgivet efter O. Kolmodins översättning

 • Linné, Carl von
 • Theses medicæ : en Linné-disputation av 1760 / svensk tolkning från latinska originalet av Johan Bergman. – Uppsala : Svenska Linné-sällskapet, 1947
 • Originalspråk: Latin
 • Sofokles
 • De sju bevarade dramatiska verken / i svensk tolkning av Johan Bergman. – Stockholm : Norstedt, 1947-1948
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Innehåll:

  Konung Oidipus ; Oidipus i Kolonos ; Antigone ; Filoktetes ; Ajas ; Elektra ; Kvinnorna i Trakis

 • Konung Oidipus ; Oidipus i Kolonos ;  Antigone även i: Sofokles: Tre dramer, Stockholm : Prisma, 1965

 • Linné, Carl von
 • Genera morborum : sjukdomsgrupperna / översatt från latinet av Johan Bergman. – Uppsala, 1949. – (Valda avhandlingar / av Carl von Linné ; 7)
 • Originaltitel: Genera morborum
 • Originalspråk: Latin
 • Linné, Carl von
 • Observationer i materia medica : akademisk avhandling under Linnés presidium Upsala 1772 / översatt från latinet av Johan Bergman. – Uppsala, 1949. – (Valda avhandlingar / av Carl von Linné ; 6)
 • Originaltitel: Observationes in materiam medicam
 • Originalspråk: Latin

Bidrag

 • Venantius Fortunatus
 • Ingressen till "Sankt Martinus' lefnadslopp ... / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 14-23
 • Originaltitel: Exordium Vitae S. Martini
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  ... Till Radegund, när hon inneslöt sig (Ad Radegundem, cum se recluderet) ; Till fru Radegund (Ad domnam Radegundem) ; Till Radegund och Agnes (Ad Radegundem i Agnen) ; Passionshymn (De passione domini) 

 • Parallelltext på latin och svenska

 • Gregorius I, påve
 • Nokturnhymn ... I fastlagstid : ur Gregorius den stores hymner / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 29-31
 • Originaltitel: Ad nocturnum ; In quadragesima
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Anonym
 • Urgammal domedagshymn / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 37-45
 • Originaltitel: "Apparebit repentina"
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Anonym
 • "Hell dig, hafvets stjärna" / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 44-47
 • Originaltitel: "Ave, maris stella"
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Anonym
 • Jungfru Marias vaggvisa / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 46-49
 • Originaltitel: Mater cantans filio
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Alkuin
 • Till Karl den store ; Till Karl den store, hans son och döttrar / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 58-63
 • Originaltitel: Ad Carolum Magnum ; Ad eundem
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Theodulphus, biskop av Orléans
 • "Härlighet, ära och glans" : psalmsöndagshymn / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 68-69
 • Originaltitel: "Glora, laus et honor"
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Walafrid Strabo
 • ur "De tre ynglingarnes lofsång" ; Rosen och liljan / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 72-75
 • Originaltitel: ex "Hymno trium puerorum" ; Rosa et lilium
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Petrus Damiani, helgon
 • Om paradisets härlighet / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 82-87
 • Originaltitel: De gloria paradisi
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Abélard, Pierre
 • I sabbatskväll ; Hymn på Marias bebådelses dag / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 96-99
 • Originaltitel: Hymnus ad vesperas sabbati ; Hymnus in adnuntiatione beatae virginis
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Bernhard av Clairvaux, helgon
 • Världens fåfänglighet / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 104-109
 • Originaltitel: Mundi vanitas
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Innocentius III, påve
 • På den heliga jungfruns himmelsfärd / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 114-119
 • Originaltitel: In festo adsumptionis beatae virginis
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Thomas av Aquino, helgon
 • Vid Kristi lekamens fest / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 124-125
 • Originaltitel: Hymnus in die corporis Christi
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Jacaponi da Todi
 • Marias klagan / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 128-133
 • Originaltitel: "Stabat mater dolorosa"
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Nicolaus Hermanni
 • Birgittahymn / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 136-137
 • Originaltitel: "Rosa, rorans bonitatem"
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Anonym
 • Om Kristi födelse / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 140-145
 • Originaltitel: De adventu domini
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Anonym
 • Hymn vid krubban / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 146-147
 • Originaltitel: Hymnus ad praesepium
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Anonym
 • Till den heliga jungfrun / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 148-149
 • Originaltitel: Ad beatam virginem
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Anonym
 • Var hälsadt, kors, och signadt! / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 150-151
 • Originaltitel: Crux ave benedicta!
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Anonym
 • Uppståndelsens morgon / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 152-153
 • Originaltitel: Hymnus matutae paschalis
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Anonym
 • Påsken, det återvaknande lifvets fest / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 154-157
 • Originaltitel: Hymnus paschalis
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Anonym
 • "Lätta äro tidens plågor" / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 158-159
 • Originaltitel: "Nimis blandus dolor ille"
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Anonym
 • Till skyddsängeln / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 160-161
 • Originaltitel: Ad angelum custodem
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Anonym
 • Klagosång öfver Jerusalems fall : år 1187 genom Saladin / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 162-163
 • Originaltitel: Planctus Hierosolymae captae
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Anonym
 • I dödens stund / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 168-171
 • Originaltitel: In mortis hora
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Anonym
 • De saligas fröjder / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 172-175
 • Originaltitel: De gaudiis sanctorum
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Anonym
 • Vagantens bekännelse / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 180-183
 • Originaltitel: Confessio Goliardi
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Anonym
 • Sekvens till vinets lof / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 184-187
 • Originaltitel: Sequentia de vino
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Anonym
 • "Glada i vår ungdoms dar" / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1899
 • Ingår i: Ur medeltidens poesi. – s. 188-191
 • Originaltitel: "Gaudeamus igitur"
 • Originalspråk: Latin
 • Parallelltext på latin och svenska

 • Homeros
 • Stycken ur de homeriska dikterna / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Geber, 1902
 • Ingår i: Världslitteraturen i urval och öfversättning I Antiken. – s. 3–23
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Valda Satirer och Epistlar : Satir 1.6 / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Geber, 1902
 • Ingår i: Världslitteraturen i urval och öfversättning I Antiken. – s. 464–469
 • Originalspråk: Latin
 • Ovidius Naso, Publius
 • Sagan om Pyramus och Thisbe / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Geber, 1902
 • Ingår i: Världslitteraturen i urval och öfversättning I Antiken. – s. 489–492
 • Originalspråk: Latin
 • Homeros
 • Den homeriska hymnen till Afrodite / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
 • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 4-9
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Kallinos
 • När skall du vakna, mitt folk? : varningsord till folket i Efesos vid pass 650 f. Kr / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
 • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 11
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Även i: Antikens poesi, Stockholm : Ljus, 1945, s. 44-45

 • Mimnermos
 • Ve ålderdomen! / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
 • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 15-16
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Även i: Antikens poesi, Stockholm : Ljus, 1945, s. 51

 • Tyrtaios
 • Krigssång ; Spartansk marschvisa / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
 • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 13-14
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Även i: Antik poesi, Stockholm : Ljus, 1945, s. 47-49

 • Solon
 • Till atenarne ; Solons bön till muserna ; Till Mimnermos / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
 • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 18-21
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Även i: Antikens poesi, Stockholm : Ljus, 1945, s. 54-59

 • Anakreon
 • Min sång ... / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
 • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 23-26
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Innehåll:

  ... Den gamles visa ; Kvinnans vapen ; Till de guldhungrige ; Lifsglädje ; Kvinnorna till Anakreon ; "Allt dricker"

 • Även i: Antikens poesi, Stockholm : Ljus, 1945, s. 70-73

 • Sapfo
 • I den älskandes åsyn ; Till Afrodite / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
 • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 29-31
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Även i: Antikens poesi, Stockholm : Ljus, 1945, s. 65-66

 • Pindaros
 • Till konung Hieron i Syrakusa ; Till Ergoteles från Himera / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
 • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 34-37
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Sofokles
 • Högmod går före fall ; Människans välde öfver naturen ; Allhärskaren Eros : körsånger ur Antigone / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
 • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 39-43
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Även : Antikens poesi, Stockholm : Ljus, 1945, s. 90-94

 • Euripides
 • Eros (körsång ur Hippolytos) ; Den berusade kyklopen (ur Kyklopen) / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
 • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 46-48
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Eros även i: Antikens poes, Stockholm : Ljus, 1945, s. 100

 • Catullus
 • Låtom oss älska ... / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
 • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 52-53
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  ...  Min flickas fågel ; Kyssarnas tal ; Till Marcus Tullius Cicero

 • Lucretius Carus, Titus
 • Invokation till Venus : inledning till diktverket "Om tingens natur" / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
 • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 56-59
 • Originalspråk: Latin
 • Även i: Antikens poesi, Stockholm : Ljus, 1945, s. 115-120

 • Vergilius Maro, Publius
 • Aeneas får se sina efterkommandes andar i Elysion... : ur Vergilius Aenis, 6:te sången / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
 • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 61-63
 • Originalspråk: Latin
 • Horatius Flaccus, Quintus
 • När Apollons tempel invigdes i Rom ... / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
 • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 65-70
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  ...  Vid budet om Kleopatras död ; En sång om döden ; En Bacchushymn ; Vårkänslor ; Våren och döden

 • Ovidius Naso, Publius
 • Diktkonstens lof ... / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
 • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 72-82
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  ...  Döden i skönhet ; Flyende natt, dröj kvar! ; Svar till den svartsjuka ; Diktarens själfbiografi ; Huru skalden blef erotisk diktare ; ur inledningen till "Sorgesångerna"  ; Skalden till sin dotter

 • Martialis
 • Lifvet i Rom ... / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
 • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 85-88
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  ...  En fin karl ; Jag och du ; "I morgon" ; "Tarflig" ; Bort från hufvudstaden ; Plagiatorn ; Till densamme efter en uppläsning af den plagierade skriften ; Thais och Laecania ; Köpa och sälja ; Snobben Lupercus

 • Livet i Rom ; En fin karl ; Jag och du ; "Tarvlig" ; Bort från huvudstaden ; Plagiatorn ; Till densamme efter en uppläsning av den plagierade skriften även i: Antikens poesi, Stockholm : Ljus, 1945, s. 182-185   -  Bort från huvudstaden även i: Världens bästa lyrik i urval, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 61-62

 • Juvenalis
 • Den lärda damen ; Litteraturens ställning i Rom / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
 • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 90-92
 • Originalspråk: Latin
 • Ausonius, Decimus Magnus
 • Ephemeris ... / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
 • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 94-97
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  ...   I. Till sofvaren Parmeno ; II. Uppstigningen ; IV. Förmiddagspromenad ; V. Vänner inbjudas ; VI. Till kocken ; VII. Sekreteraren ; VIII. Nattens drömmar

 • Claudianus
 • Nilen ; Sång vid Honorius' bröllop / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
 • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 100-102
 • Originalspråk: Latin
 • Även i: Antikens poesi, Stockholm : Ljus, 1945, s. 197-201

 • Prudentius Clemens, Aurelius
 • Fru Luxuria ; Världstillblifvelsen ; Om lyxen bland männen i Rom / öfversättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1908
 • Ingår i: Ur forntidens sång. – s. 104-106
 • Originalspråk: Latin
 • Fru Luxuria ; Om lyxen bland männen i Rom vid pass 440 e Kr.  även i: Antikens poesi, Stockholm : Ljus, 1945, s. 212-213

 • Ovidius Naso, Publius
 • Myter och sagor : ett urval ur förvandlingarnas epos / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1929
 • Ingår i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 8 Romersk poesi. – s. 393–478
 • Originaltitel: Metamorphoses
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  I. Världsskapelsen (I: 5-88) ; II. De fyra världsåldrarna (I: 89-150) ; III. Världsöversvämningen (I: 163-195, 244-415) ; IV. Daphne (I: 452-567) ; V. Phaëton (II: 1-343, 364-367, 381-400) ; VI. Kadmus (III: 7-130) ; VII. Aktaeon (III: 131-206, 225-255) ; VIII. Narkissos (III: 344-353, 356-439, 440-473, 487-493, 502-510) ; IX. Pyramis och Thisbe (IV: 56-166) ; X. Vulkanus överraskar Venus och Mars (IV: 171-189) ; XI. Juno besök i de fördömdas boning (IV: 432-463) ; XII. Prosperinas bortrövande (V: 341-429, 438-571) ; XIII. Niobe (VI: 155-312) ; XIV. Daedalus och Ikarus (VIII: 183-235) ; XV. Philemon och Baukis (VIII: 619-725) ; XVI. Orphevs och Evrydike (X: 4-77) ; XVII. Kung Midas (XI: 89-193)

 • Sagan om Pyramis och Thisbe även i: Världens bästa lyrik i urval, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 58-61   -  III ; IV ; VIII även i: Texter : från Sapfo till Strindberg, Lund : Studentlitteratur, 2006, s. 158-162

 • En veda dikt om världsskapelsen : (Rigveda X: 129) / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 113-114
 • Originalspråk: Sanskrit
 • Sapfo
 • Ett diktfragment: Härlig är hans lott, han är gudars like... / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 115-116
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Solon
 • ur Solons testamente till atenarne / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 117-118
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Rankabēs, Alexandros Rizos
 • "Giv mig" / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 119-120
 • Originalspråk: Grekiska
 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Nuc est bibendum ... / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 121-129
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  ... Dödens obetvinglighet ; Försommarkänslor ; Diktens odödliggörande makt ; Minnesmärket som är varaktigare än bronsen (Momentum aere perennius)

 • Ovidius Naso, Publius
 • Diktkonstens lov / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 130-131
 • Originalspråk: Latin
 • Juvenalis
 • En lärd dam i Rom på Trajanus' tid / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 132-133
 • Originalspråk: Latin
 • Martialis
 • Arbetslöshet i Rom ; Gaudeamus / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 134-136
 • Originalspråk: Latin
 • Goethe, Johann Wolfgang von
 • Över bergens kammar... / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 137
 • Originaltitel: Über allen Gipfeln ist ruh
 • Originalspråk: Tyska
 • Stevenson, Robert Louis
 • Reqviem / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 138
 • Originalspråk: Engelska
 • Sångens folkmakt : en passus ur esternas folkpoesi "Kalevipoeg" / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 141
 • Originalspråk: Estniska
 • O fosterland / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 142-143
 • Originaltitel: Oh ilus isamaa
 • Originalspråk: Estniska
 • Koidula, Lydia
 • Barndomsminnet / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 144-145
 • Originalspråk: Estniska
 • Hemlandslängtan / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 146-147
 • Originalspråk: Estniska
 • Haava, Anna
 • Nej, jag kan ej tiga stilla / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 148
 • Originaltitel: Ei saa mitte vaiki olla
 • Originalspråk: Estniska
 • Granngårds Karin sjunger / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 149
 • Originalspråk: Estniska
 • Alla de be mig sjunga, sjunga... / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 150
 • Originalspråk: Estniska
 • Föräldralös / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 151-152
 • Originalspråk: Estniska
 • Avvisat frieri / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 153-154
 • Originalspråk: Estniska
 • Vallpojkens klagovisa / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 155
 • Originalspråk: Estniska
 • Torparens visa / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 156-157
 • Originalspråk: Estniska
 • Sjung, min lilla! / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Johan Bergman: Samlade dikter. – Del 2, s. 158
 • Originalspråk: Estniska
 • Homeros
 • Hektors avsked från Andromake : ett stycke ur Iliaden / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1945
 • Ingår i: Antikens poesi. – s. 12-17
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Homeros
 • En episod ur Odyssén / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1945
 • Ingår i: Antikens poesi. – s. 21-34
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Hesiodos
 • Forngrekisk lantmannavisdom : ur "Verk och dagar" / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1945
 • Ingår i: Antikens poesi. – s. 39-40
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Theognis
 • Statsskeppet ... / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1945
 • Ingår i: Antikens poesi. – s. 76-79
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Innehåll:

  ...   De dödligas maktlöshet ; Tvivel på den gudomliga rättvisan ; Sångens odödliggörande makt

 • Pindaros
 • Till konung Hieron i Syrakusa ... / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1945
 • Ingår i: Antikens poesi. – s. 83-86
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Innehåll:

  ...   Till Ergoteles från Himera ; Inledningsorden till sjätte nemeiska odet

 • Kleanthes
 • Hymn till Zevs / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1945
 • Ingår i: Antikens poesi. – s. 101-102
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Anonym
 • Diogenes och Kroinos / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1945
 • Ingår i: Antikens poesi. – s. 103
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Simmias från Thebe
 • Vid Sofokles' grav / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1945
 • Ingår i: Antikens poesi. – s. 103
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Anonym
 • I hamn / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1945
 • Ingår i: Antikens poesi. – s. 104
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Anonym
 • En spartnsk fader / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1945
 • Ingår i: Antikens poesi. – s. 104
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Anonym
 • En spartnsk moder / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1945
 • Ingår i: Antikens poesi. – s. 104
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Catullus
 • Låt oss älska ... / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1945
 • Ingår i: Antikens poesi. – s. 108-110
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  ...   Kyssarnas tal ; Lesbias fågel ; Till Marcus Tullius Cicero

 • Vergilius Maro, Publius
 • Aeneidens ingres (I: 1-7) ... / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1945
 • Ingår i: Antikens poesi. – s. 128-137
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  ...   Fama, ryktens demon (IV: 274-288) ; Didos profetia om Hannibal (IV: 622-630) ; De i dödsriket straffade ; De som bli saliga ; Skärselden ; Lete, glömskans flod ; Folkhatets demon ; Vulcanus och hans smeder, kykloperna

 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Det bästa försvaret ... / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1945
 • Ingår i: Antikens poesi. – s. 140-158
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  ...   Friden ; Diktens odödliggörande makt ; Dödens obetvinglighet ; Nunc est bibendum ; Minnesmärken som är varaktigare än bronsen ; Den efterhängsne medvandraren (Satirerna I: 9) ; Brev till skaldebrodern och vännen Albius Tibullus (Epistlarna I: 4) ; Landsbygdens lov (Epistlarna I: 10) ; Språkets förändringar (ur brevet till bröderna Piso) ; Levnadsåldrarna

 • Tibullus
 • Freden / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1945
 • Ingår i: Antikens poesi. – s. 159
 • Originalspråk: Latin
 • Ovidius Naso, Publius
 • Diktkonstens lov ;  Diktarens självbiografi ; De fyra världsåldrarna ; Pyramus och Tisbe / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1945
 • Ingår i: Antikens poesi. – s. 162-178
 • Originalspråk: Latin
 • Juvenalis
 • Kejsarinnan Messalinas lättsinne ... / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1945
 • Ingår i: Antikens poesi. – s. 187-192
 • Originalspråk: Litauiska
 • Innehåll:

  ...  Damernas toalettbestyr ; Vidskepelse ; Den lärda damen ; Litteraturens ställning i Rom 

 • Ausonius, Decimus Magnus
 • ur dikten Mosella / översättning Johan Bergman. – Stockholm : Ljus, 1945
 • Ingår i: Antikens poesi. – s. 194-195
 • Originalspråk: Latin
 • Även i: Världens bästa lyrik i urval, Stockholm : Naltur och kultur, 1961, s. 62-63   -   Texter : från Sapfo till Strindberg, Lund : Studentlitteratur, 2006, s. 187-188