Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Herman Hörner

Urval

Språkurval

Alla

Översättningar i bokform

 • Dumas, Alexandre d.ä.
 • Isaac Laquedem / öfversättning från franskan af H. Hörner. – Stockholm : Bonnier, 1853. – (Europeiska följetongen ; 1853: 20-30)
 • Originaltitel: Isaac Laquedem
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1852
 • Gaskell, Elizabeth Cleghorn
 • Ruth / öfversättning af H. Hörner. – Stockholm : Bonnier, 1853-1854. – (Europeiska följetongen ; 1854: 1-9)
 • Originaltitel: Ruth
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1853
 • Gaskell, Elizabeth Cleghorn
 • Mary Barton : en berättelse om lifvet i Manchester / öfversättning från engelskan af H. Hörner. – Stockholm : Bonnier, 1854. – (Europeiska följetongen ; 1854: 10-18)
 • Originaltitel: Mary Barton
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1848
 • Cummins, Maria Susanna
 • Lykttändaren eller Onkel True och liten Gerty / öfversättning från engelskan af J. H. Hörner. – Stockholm : Bonnier, 1854. – (Europeiska följetongen ; 1854: 39-49)
 • Originaltitel: The lamplighter
 • Originalspråk: Engelska
 • Ej i Libris, se: KB:s kortkatalog "Plåten"

 • Levetzov, Cornelia
 • Berättelser af J. : 1-6 / öfversättning från danskan af Gustaf Thomée & J. H. Hörner. – Stockholm : Bonnier, 1863-75. – (Europeiska följetongen ; 1963: 1-8, 1864: 13-15, 17, 1867: 6-9, 1870: 4-9)
 • Originaltitel: Fortællinger
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1861-1870
 • Innehåll:

  1. Waldemar ; Den  blinda slumpen ; Elise (1863) ; 2. Den blinde skalden ; Jungfru Bina ; Ellen ; Tre år af min levnad (1863) ; 3. Anna ; Kusinen ; Tant Hanna ; Margareta (1864) ; 4. Elisabeth ; Professorns hem (1867) ; 5. Tant Dorothea ; Sidsel ; Ett år ; Vår granne ; Hedvig (1870) ;  6, Hvad farmor förtäljde ; Knut Nilsson ; Den gamla byrån ; Julbesöket (1875)

 • Källa: Svenskt boklexikon 1830-1865 förra delen, s. 892   -   Leonard Bygdén: Svenskt anonym- och pseudonymlexikon, Upsala, 1898-1905, I. s. 171   -   KB:s kortkatalog "Plåten"

 • Feuillet, Octave
 • Sibylla / öfversatt af H. Hörner. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1866. – (Europeiska följetongen ; 1866: 32-37)
 • Originaltitel: Histoire de Sibylle
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1862
 • Eliot, George
 • Felix Holt, radikalen / öfversättning från engelskan af Herman Hörner. – Stockholm : Flodin, 1867
 • Originaltitel: Felix Holt, the radical
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1866
 • Dumas, Alexandre d.y.
 • Bildhuggaren Clemenceau : berättelse / öfversatt af H. Hörner. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1867. – (Europeiska följetongen ; 1867: 1-5)
 • Originaltitel: L'Affaire Clemenceau, Mémoire de l'accusé
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1866
 • Asbjørnsen, Peter Christen & Moe, Jørgen
 • Norska folksagor och äfventyr : 1-2 / svensk öfversättning af Herman Hörner. – Stockholm : Bonnier, 1868-1875
 • Originalspråk: Norska
 • Innehåll:

  1. Om Askepilten som knep Trollets silfveränder, sängtäcke och guldharpa ; 2. Gertrudsfogeln ; 3. Fogel Dam ; 4. Ordbytet ; 5. Rike Per Krämare ; 6. Askepilten som åt i kapp med trollet ; 7. Om Askepilten som gick till Nordanvinden och kräfde mjölet igen ; 8. Jungfru Maria som gudmor ; 9. De tre prinsessorna i Hvitlandet ; 10. En friarehistoria ; 11. Sådana kunna käringar vara ; 12. Hvar tycker bäst om sina barn ; 13 De tre mostrarna ; 14. Enkans son ; 15. Dottern och styfdottern ; 16. Tuppen och hönan i hasselskogen ; 17. Gudbrand i Vreten ; 18. Kari Träkjol ; 19. Hvarför björnen äe stubbsvansad ; 20. Tuppen och hönan ; 21. Räfven lurar björnen på julkosten ; 22. Räfven som vallare ; 23. Tuppen, göken och orrtuppen ; 24. Smeden som de icke tordes släppa in i helvetet ; 25. Dockan i gräset ; 26. Pål Andrestugen ; 27. Soria Moria slott ; 28. Herre-Per ; 29. Liten Åsa Gåsepiga ; 30 De sju fålarne ; 31. Gidske ; 32. De tolf vildänderna ; 33. Storblacken ; 34. Hönan som skulle till Dovrefjäll, för att icke all verlden skulle förgås ; 35. Gossen och Fanden ; 36. Mästertjufven ; 37. De tre systrarna som blefvo intagna i berget ; 38. Om Resen som icke hade något hjerta på sig 39. Det går ingen nöd på den, som alla qvinnfolk äro galna uti ; 40. Askepilten, som fick prinsessan att drifva sig till ljugare ; 41. De tre bockarna Bruse, som skulle gå till Säters och göra sig feta ; 42. Mannen, som skulle sköta hushållet ; 43. Tummeliten ; 44. Väl gjordt och illa lönadt ; 45. Östanför solen och vestanför månen ; 46.Håkan Borkenskägg ; 47. Mästermön ; 48. Trogen och Otrogen ; 49. Per, Pål och Esben Askepilt ; 50. Qvarnen som står och mal på hafvets botten ; 51. Jungfrun på Glasberget ; 52. Smörbuk ; 53. Store-Per och Liss-Per ; 54. Lurfhättan. 55. Buskebruden ; 56. Nalle på Dovrefjell ; 57. Bonde Väderskägg ; 58. Lillepys ; 59. Det blå bandet ; 60. Den rättfångna fyrskillingen ; 61. Far sjelfver i stuga'

 • Réville, Albert
 • Theodor Parker, hans lif och arbeten : ett kapitel ur historien ur slafveriets upphäfvande i Förenta staterna / öfversatt af Herman Hörner. – Stockholm : Bonnier, 1868
 • Originaltitel: Theodor Parker : sa vie et ses œuvres, un chapitre de l'histoire de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1865
 • Scharling, Henrik (pseud. Nicolai)
 • Vid nyårstiden i Nöddebo prestgård / öfversatt af H. Hörner. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1868. – (Europeiska följetongen ; 1868: 46-50)
 • Originaltitel: Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1862
 • Nya upplagor: Stockholm : Bonnier, 1876, 1896
 • Franklin, Benjamin
 • Benjamin Franklins sjelfbiografi och brefvexling / öfversättning af H. Hörner. – Stockholm : Bonnier, 1868
 • Originalspråk: Engelska
 • Nya upplagor: Stockholm : Bonnier, 1883
 • Sagoverlden : sagor och äfventyr från främmande länder : ett urval ur alla folkslags sagolitteratur / samlade och öfversatta af H. Hörner. – Stockholm : Lamm, 1869
 • Originalspråk: Flera språk
 • Innehåll:

  I. Sagans födelse ; II. Trägen vinner (Från Arabiskan af D:r G. Weil) ; III. Den snabba Grodan (Från tyskan Af Hausst och Schmaler ; IV. Prinsessan Snöhvit ; V. Vallgossen och ormen (Från Tyskan) ; VI. Kunskapers nytta (En Persisk saga) ; VII. Argillius och Eldkungen (Slavisk saga) ; VIII. Röd, Hvit och Svart (Normandisk saga) ;  IX. Den profetiska drömmen ; X. Den modige flöjtblåsaren (Frankisk saga) ; XI Om de sju bröderna Simeon (Rysk saga) ; XII. De två girige (Hebreisk saga) ; XIII. Det sorgfria klostret (Rysk saga) ; XIV. Förakta icke den ringe (Birmanisk saga) ; XV. Den lille Gråmannen ; XVI. En Julsaga (Af F. W. Hackländer) ; XVII. Snöhvit och Rosenröd ; XVIII. Vindryttaren ; XIX. Ung-Hans'es äfventyr ; XX. Hvem blef narrad? ; XXI. Den kloka bonddottren ; XXII. Grodkungen och Jern-Henrik ; XXIII. Grottorna i Svarta Berget ; XXIV. Lyckans gunstling eller Svinaherden Pistas underbara äfventyr (Ungersk saga) ; XXV.  De goda dagarna (Italiens saga) ; XXVI. Guldhår (Af Justinus Kerner)

 • Hugo, Victor
 • Skrattmenniskan / öfversatt af H. Hörner. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1869. – (Europeiska följetongen ; 1869: 7-20)
 • Originaltitel: L'homme qui rit
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1869
 • Hugo, Victor
 • Kyrkan Notre-dame i Paris / ny öfversättning af H. Hörner. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1869. – (Europeiska följetongen ; 1869: 41-51)
 • Originaltitel: Notre Dame de Paris
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1831
 • Reuter, Fritz
 • Från anno tretton : en berättelse från tiden för Napoleonska arméns återkomst från Ryssland / öfversättning från plattyskan af Herman Hörner. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1869. – (Europeiska följetongen ; 1869: 21-24)
 • Originaltitel: Ut de Franzosentid
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1860
 • Nya upplagor: Stockholm : Bonnier, 1872, 1882, 1896-97
 • Första upplagan ej i Libris, se kortkatalogen "Plåten"

 • Thackeray, William Makepeace
 • Katarina : en berättelse / öfversättning från engelskan af H. Hörner. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1870. – (Europeiska följetongen ; 1870: 22-26, 28, 29, 31)
 • Originaltitel: Catherine
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1839-40
 • Marlitt, E. (pseud. för Eugénie John)
 • Berättelser från Thüringen / öfversättning af H. Hörner. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1870. – (Europeiska följetongen ; 1870: 1-3)
 • Originaltitel: Thüringer-Erzählungen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1869
 • Nya upplagor: Stockholm : Alb. Bonnier, 1878
 • De tolf apostlarne ;  Blåskägg 

 • Collins, Wilkie
 • Man och hustru : 1-2 / öfversättning af H. Hörner. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1870. – (Europeiska följetongen ; 1870: 4-30)
 • Originaltitel: Man and Wife
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1870
 • Meding, Oskar
 • Europeiska minor och kontraminor : tidsroman / från tyskan af Herman Hörner. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1874. – (Nya följetongen ; 1874: 36-49)
 • Originaltitel: Um Szepter und Kronen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1873
 • Nya upplagor: Stockholm : Alb. Bonnier, 1875
 • Bjørnson, Bjørnstjerne
 • En glad själ / öfversättning af H. Hörner. – Stockholm : Ad. Bonnier, 1874. – (Öreskrifter för folket ; 57)
 • Originaltitel: En glad gut
 • Originalspråk: Norska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1860
 • Nya upplagor: Stockholm : Bonnier, 1878
 • Bjørnson, Bjørnstjerne
 • Berättelser / öfversättning af H. Hörner. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1874
 • Originalspråk: Norska
 • Innehåll:

  I. Arne ; Synnöve Solbakken ; Jernbanan och kyrkogården ; Småstycken: Blacken ; Thrond ; Fadren ; Örnnästet ; Trofasthet ; En lifsgåta ; Ett nytt mål att lustfärdas till ; Björnjägaren ; Ett farligt frieri ; II. En glad själ ; Fiskarflickan ; Brudmarschen

 • Fadren (Fadern) även i: Nobeller, Stockholm : En bok för alla, 2007, s. 10-13

 • Marlitt, E. (pseud. för Eugénie John)
 • Mainaus andra hustru / öfversättning af H. Hörner. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1874. – (Nya följetongen ; 1874: 26-32)
 • Originaltitel: Die zweite Frau
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1873
 • Nya upplagor: Stockholm : Alb. Bonnier, 1875, 1885, 1894-95
 • 1. upplagan ej i Libris, se: KB:s kortkatalog "Plåten"

 • Delitzsch, Franz
 • Genom sjukdom till helsa : en berättelse från Jerusalem på Herodernes tid / öfversättning af H. H. (Herman Hörner). – Örebro : Bohlin, 1874
 • Originaltitel: Durch Krankheit zur Genesung : eine jerusalemische Geschichte der Herudier-Zeit
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1873
 • Cherbuliez, Victor
 • Miss Rovel : berättelse / öfversättning af Herman Hörner. – Stockholm : Bonnier, 1875. – (Nya följetongen ; 1875: 1, 3, 4, 6-12)
 • Originaltitel: Miss Rovel
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1875
 • Du Boisgobey, Fortuné
 • Lecoqs sista bragd : 1-2 / öfversättning af H. H. (Herman Hörner). – Christianstad : Hj. Möller, 1879
 • Originaltitel: La Vieillesse de M. Lecoq
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1878
 • Bjørnson, Bjørnstjerne
 • Synnöve Solbakken / öfversatt af Herman Hörner. – Chicago : Swedish Publ. Co., 1887
 • Originaltitel: Synnøve Solbakken
 • Originalspråk: Norska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1857