Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Erik Rudolf Henschen

Urval

Språkurval

Alla

Översättningar i bokform

 • Brontë, Charlotte
 • Shirley : roman / af Currer Bell ; öfversatt af E.R. Henschen. – Upsala : Wasmuth, 1854
 • Originaltitel: Shirley
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1849
 • Skene, Felicia Mary Frances
 • Informatorns myndling : roman i två delar / öfversättning af E.R. Henschen. – Upsala, 1854. – (Engelsk skönlitteratur i svensk öfversättning ; 20)
 • Originaltitel: The Tutor's Ward
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1851
 • Dickens, Charles
 • Dombey och son / öfversatt af E.R.Henschen & C.J. Backman. – Upsala : Leffler, 1855. – (Engelsk skönlitteratur i svensk öfversättning ; 1855: 25-27)
 • Originaltitel: Dombey and Son
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1846
 • Nya upplagor: Stockholm : Haeggström, 1880, 1924
 • Kingsley, Charles
 • Vesterut! : eller riddaren sir Amys Leighs resor och äfventyr under drottning Elisabeths regering : i två delar / öfversatt af E.R. Henschen. – Uppsala, 1856. – (Utländsk romanlitteratur i svensk öfversättning ; 1-2)
 • Originaltitel: Westward Ho!
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1855