Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Carl August Hagberg

Urval

Språkurval

Alla

Om Carl August Hagberg

  • Svedelius, Wilhelm Erik
  • Inträdes-tal hållet i Svenska akademien den 20 december 1864. – Stockholm : [s.n.], 1865
  • Även i: Svenska akademiens handlingar. D. 39
  • Österling, Anders
  • Minnesteckning över Carl August Hagberg. – Stockholm : Norstedt, 1921
  • Särtryck ur: Svenska akademiens handlingar ifrån 1886 ; 32
    Även utgiven separat med titel: Carl August Hagberg : minnesteckning (Stockholm : Bonnier, 1922)
  • Molin, Nils
  • Karl August Hagberg som översättare. – Lund : Gleerup, 1929
  • Ingår i: Walter Raleigh: William Shakespeare. – s. 247-333
  • Molin, Nils
  • C. A. Hagberg och fyrtiotalet. – Göteborg : Göteborgs högskola, 1931
  • Ingår i: Shakespeare och Sverige intill 1800-talets mitt. – s. 180-200
  • Ahlström, Stellan
  • Carl August Hagberg 1810-1866 [sic]. – Stockholm : Tiden, 1963. – (Tidens svenska klassiker ; 8)
  • Ingår i: Hagberg, Carl August: Fransk litteratur 1836. – s. 7-13
  • Molin, Nils
  • Carl August Hagberg
  • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd. 17 (1967-1969), s. 719-724
  • Innehåll:

    Se fulltext

  • Monié, Karin
  • Carl August Hagberg : kommentar till en livsinsats
  • Ingår i: Nordisk estetisk tidskrift. – 1991: 6, s. 60–73
  • Monié, Karin
  • Carl August Hagberg och tidskrifterna
  • Ingår i: Press på biblioteket!. – 1993: 6, s. 40-45
  • Lysander, Per
  • Hagberg och Thomander
  • Ingår i: Kulturen. – 1996, s. 121-133
  • Om Carl August Hagberg och Johan Henrik Thomander samt deras översättningar av Shakespeare till svenska
  • Monié, Karin
  • En ung dagboksskrivare på 1820-talet
  • Ingår i: Ikoner. – 2004: 1, s. 21-25
  • Monié, Karin
  • Carl August Hagberg och Karl August Hagberg
  • Ingår i: Ikoner. – 5(2005), s. 29-35
  • Sundell, Lars-Göran
  • Mellan Uppsala och Lund : Shakespeareöversättaren Carl August Hagberg i Paris. – Uppsala : Uppsala universitet, 2006
  • Ingår i: Humanister forskar : Humanistdagen vid Uppsala universitet 2006. – 2006, s. 159-168
  • Monié, Karin
  • Ord som himlen når : Carl August Hagberg : en levnadsteckning. – Stockholm : Atlantis, 2008
  • Monié, Karin
  • När Hagberg föreslog Hamlet
  • Ingår i: Med andra ord : nyhetsblad för Översättarna i Sydsverige. – 2015: 83, s. 20-21

Skrifter av Carl August Hagberg

  • Hagberg, Carl August
  • Om den nya fransyska vitterheten. – Upsala : Leffler & Sebell, 1837
  • Nya upplagor: Stockholm : Tiden, 1963 (med titel: Fransk litteratur 1836)
  • Ur Skandia, bd 8 (1836-1837)
  • Hagberg, Carl August
  • Ett borgarhus på Köpmangatan för trettio år sedan : berättelse i tvenne delar. – Stockholm : L.J. Hierta, 1838
  • Nya upplagor: Stockholm : Sällskapet Bokvännerna, 1958
  • Första upplagan makulerad
  • Hagberg, Carl August
  • Shakspeare och skalderna : inbjudningsskrift .... – Lund : Berlingska boktryckeriet, 1848
  • Hagberg, Carl August
  • Översättarens anmärkningar till det avslutade arbetet. – Lund : Gleerup, 1851
  • Ingår i: Shakspere's dramatiska arbeten. – Bd. 12, s. 404-408

Översättningar i bokform

  • Aristofanes
  • Demagogerna : lustspel / af Aristophanes ; öfversättning af Carl August Hagberg. – Upsala : Palmblad, 1834
  • Originaltitel: Hippēs
  • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 424 f. Kr.
  • Hagberg, Carl August
  • Prof på öfversättningar från Torquato Tasso / som, med Philosophiska Facultetens tillstånd, och under inseende af Carl Aug. Hagberg .... – Lund : Berlingska boktryckeriet, 1844
  • Originaltitel: La Gerusalemme liberata (urval)
  • Originalspråk: Italienska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1581
  • Diss. Lund : Lunds universitet
  • Shakespeare, William
  • En midsommarnattsdröm
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1847. - Bd 1
  • Originaltitel: A midsummer night's dream
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1595
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Separatutgåvor: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1968, 2003 (inledning och kommentar av Erik Frykman)
  • Shakespeare, William
  • Coriolanus
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1847. - Bd 1
  • Originaltitel: Coriolanus
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1623
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Hamlet, prins af Danmark. – Stockholm : Gleerup, 1847
  • Ingår i: Shakspere's dramatiska arbeten. – Bd. 1. 1847
  • Originaltitel: Hamlet
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Separatutgåvor (med titel: Hamlet): Världens bästa dramer i urval, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 117-186   -   Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1965, 2003 (inledning och kommentar av Erik Frykman)  -   Gertruds monolog vid Ofelias död även i: Flora poetica exotica, Stockholm : FIB:s lyrikklubb, 1967, s. 71  -  Vara-monologen även i: Dikter från tusen år, Stockholm : FIB:s lyrikklubb, 2000, s. 37-38

  • Shakespeare, William
  • Mycket väsen för ingenting
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1847. - Bd 2
  • Originaltitel: Much ado about nothing
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1598
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Två ungherrer från Verona
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1847. - Bd 2
  • Originaltitel: The two gentlemen of Verona
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1590-talet
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Konung Johan
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1847. - Bd 2
  • Originaltitel: King John
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: The life and death of King John ; Kung John
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1595
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Konung Richard den andre
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1848. - Bd 3
  • Originaltitel: Richard II
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: King Richard the Second
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1595
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Konung Henrik den fjerde, förra delen
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1848. - Bd 3
  • Originaltitel: Henry IV, part 1
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1597
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Konung Henrik den fjerde, sednare delen
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1848. - Bd 3
  • Originaltitel: Henry IV, part 2
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1596
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Konung Henrik den femte
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1848. - Bd 4
  • Originaltitel: Henry V
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Konung Henrik den sjette, första delen
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1848. - Bd 4
  • Originaltitel: Henry the Sixth, part 1
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1588
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Konung Henrik den sjette, andra delen
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1848. - Bd 4
  • Originaltitel: Henry the Sixth, part 2
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1590
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Konung Henrik den sjette, tredje delen
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1848. - Bd 5
  • Originaltitel: Henry the Sixth, part 3
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1590
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Konung Richard den tredje
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1848. - Bd 5
  • Originaltitel: Richard III
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1591
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Separatutgåvor (med titel: Richard III): Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1967 (inledning och kommentar av Erik Frykman) ; Lund : Studentlitteratur, 1986 (inledning och kommentarer: Erik Frykman)
  • Shakespeare, William
  • Konung Henrik den åttonde
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1848. - Bd 5
  • Originaltitel: Henry the Eighth
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: The famous history of the life of King Henry the Eighth
  • Utgivnings/tillkomstår för original: före 1603
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Cymbeline
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1849. - Bd 6
  • Originaltitel: Cymbeline
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1611
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Kärt besvär förgäfwes
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1849. - Bd 6
  • Originaltitel: Love's labour's lost
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: Kärt besvär förgäves
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1595
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Som ni behagar
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1849. - Bd 6
  • Originaltitel: As you like it
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Timon af Athen
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1849. - Bd 7
  • Originaltitel: Timon of Athens
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: The Life of Timon of Athens ; Timon av Aten
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1623
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Så tuktas en argbigga
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1849. - Bd 7
  • Originaltitel: The taming of the shrew
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1590
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Trettondagsafton
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1849. - Bd 7
  • Originaltitel: Twelfth night
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1601
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Separatutgåva: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1965 (inledning och kommentar av Erik Fryman)
  • Shakespeare, William
  • Titus Andronicus
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1849. - Bd 8
  • Originaltitel: Titus Andronicus
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1584
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Troilus och Cressida
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1849. - Bd 8
  • Originaltitel: Troilus and Cressida
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1602
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • En winter-saga
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1849. - Bd 8
  • Originaltitel: The winter's tale
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: En vintersaga
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1610
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Förwillelser
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1850. - Bd 9
  • Originaltitel: The comedy of errors
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: Förvillelser
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1589
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Lika för lika
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1850. - Bd 9
  • Originaltitel: Measure for measure
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Macbeth
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1850. - Bd 9
  • Originaltitel: Macbeth
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Separatutgåvor: Lund : Gleerup, 1948, 1952 (med inledning, förklaringar och studieuppgifter utgiven av Josua Mjöberg) ; Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1964 (inledning och kommentar av Erik Frykman)
  • Shakespeare, William
  • När slutet är godt, är allting godt
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1850. - Bd 10
  • Originaltitel: All's well that ends well
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: När slutet är gott, är allting gott
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1601
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Romeo och Julia
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1850. - Bd 10
  • Originaltitel: Romeo and Juliet
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: The tragedy of Romeo and Juliet
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1591
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Separatutgåvor: Lund : Gleerup, 1872 ; Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1967, 1994 (inledning och kommentar av Erik Frykman)
  • Shakespeare, William
  • Othello, mohren i Venedig
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1850. - Bd 10
  • Originaltitel: Othello
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: Othello, moren i Venedig
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Separatutgåva (med titel: Othello): Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1971 (inledning och kommentar av Erik Frykman)
  • Shakespeare, William
  • Konung Lear
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1851. - Bd 11
  • Originaltitel: King Lear
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: Kung Lear
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Separatutgåva (med titel: Kung Lear): Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1967 (inledning och kommentar av Erik Frykman)
  • Shakespeare, William
  • Muntra fruarna i Windsor
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1851. - Bd 11
  • Originaltitel: The merry wives of Windsor
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: före 1597
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Stormen
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1851. - Bd 11
  • Originaltitel: The tempest
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1610
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Separatutgåva: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1969 (inledning och kommentar av Erik Frykman)
  • Shakespeare, William
  • Julius Cæsar
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1851. - Bd 12
  • Originaltitel: Julius Caesar
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: Julius Caesar
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Separatutgåvor: Lund : Gleerup, 1915, 1918, 1920, 1923, 1929, 1935, 1940, 1949, 1952, 1959 (med inledning och förklaringar utgiven av Josua Mjöberg) ; Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1964 (inledning och kommentar av Erik Frykman)
  • Shakespeare, William
  • Antonius och Cleopatra
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1851. - Bd 12
  • Originaltitel: Antony and Cleopatra
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: Antolinus och Kleopatra
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1606
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Shakespeare, William
  • Köpmannen i Venedig
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1851. - Bd 12
  • Originaltitel: The merchant of Venice
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1596
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Separatutgåva: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1970 (inledning och kommentar av Erik Frykman)
  • Shakespeare, William
  • Shakspeare’s dramatiska arbeten / efter Carl August Hagbergs öfversättning med hänsyn till den sceniska framställningen och för läsning i hemmet bearbetade af Wilh. Bolin ; med illustrationer af John Gilbert. – Lund : Gleerup, 1879-1887
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: Shakespeares dramatiska arbeten
  • Innehåll: Bd [1]: Konung Johan ; Konung Richard den andre ; Konung Henrik den fjerde. 1 ; Konung Henrik den fjerde. 2. 1887. - Bd 2: Konung Henrik den femte ; Konung Henrik den sjette. 1 ; Konung Henrik den sjette. 2 ; Konung Richard den tredje ; Muntra fruarna i Windsor. 1887. - Bd 3: Romeo och Julia ; Hamlet, prins af Danmark ; Othello, mohren i Venedig ; Macbeth ; Konung Lear. 1880. - Bd 4: Cymbelin ; En vintersaga ; Coriolanus ; Julius Cæsar ; Antonius och Cleopatra. 1882. - Bd 5: Förvillelser ; Så tuktas en argbigga ; Slutet godt, allting godt ; En midsommarnattsdröm ; Som ni behagar. 1881. - Bd 6: Köpmannen i Venedig ; Mycket väsen för ingenting ; Viola (Trettondagsafton) ; Lika för lika ; Stormen. 1883
  • Shakespeare, William
  • Stormen / översättning av Carl August Hagberg och inledning av Olof Rabenius ; med 40 bilder i färgtryck efter original av Edmund Dulac. – Stockholm : Tullberg, 1921
  • Originaltitel: The tempest
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1610
  • Shakespeare, William
  • Shakespeares dramatiska arbeten / översatta av Karl August Hagberg, reviderade av Nils Molin. – Lund : Gleerup, 1925-1929
  • Originalspråk: Engelska
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1950
  • Innehåll:

    Bd 1: Konung Johan ; Rickard den andre. 1925. - Bd 2: Henrik den fjärde. 1925. - Bd 3: Henrik den femte ; Henrik den sjätte. Del 1. 1925. - Bd 4: Henrik den sjätte. Del 2-3. 1927. - Bd 5: Rickard den tredje ; Henrik den åttonde. 1927. - Bd 6: Romeo och Julia ; Hamlet. 1925. - Bd 7: Othello ; Konung Lear. 1926. - Bd 8: Macbeth ; Julius Caesar. 1926. - Bd 9: Antonius och Kleopatra ; Koriolanus. 1926. - Bd 10: Timon från Aten ; Titus Adronicus. 1926. - Bd 11: Förvillelser ; Så tuktas en argbigga. 1927. - Bd 12: Kärt besvär förgäves ; En midsommarnattsdröm. 1927. - Bd 13: Två ungherrar från Verona ; Köpmannen i Venedig. 1928. - Bd 14: Mycket väsen för ingenting ; Muntra fruarna i Windsor. 1928. - Bd 15: Som ni behagar ; Trettondagsafton. 1928. - Bd 16: Troilus och Kressida ; När slutet är gott är allting gott. 1928. - Bd 17: Lika för lika ; Cymbeline. 1928. - Bd 18: En vintersaga ; Stormen. 1928. - Bd [19]: William Shakespeare / Walter Raleigh. Karl August Hagberg som översättare / Nils Molin. 1929

  • Titelrubriker: Bd 1-5, Krönikespel; bd 6-10, Tragedier; bd 11-18, Komedier och sagospel

  • Shakespeare, William
  • Som ni behagar / Karl August Hagbergs översättning reviderad av Nils Molin. – Lund : Gleerup, 1932. – (Gleerups klassikerbibliotek)
  • Originaltitel: As you like it
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
  • Molins bearbetning av Hagbergs översättning först tryckt som del i: Shakespeare, William: Shakespeares dramatiska arbeten. - Lund : Gleerup, 1925-1929

  • Shakespeare, William
  • Köpmannen i Venedig / Karl August Hagbergs översättning reviderad av Nils Molin. – Lund : Gleerup, 1932. – (Gleerups klassikerbibliotek)
  • Originaltitel: The merchant of Venice
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1596
  • Molins bearbetning av Hagbergs översättning först tryckt som del i: Shakespeare, William: Shakespeares dramatiska arbeten. - Lund : Gleerup, 1925-1929
  • Shakespeare, William
  • Othello, moren i Venedig / översättning C.A. Hagberg. – Lund : Gleerup, 1938. – (Radiotjänsts teaterbibliotek ; 37)
  • Originaltitel: Othello
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
  • Shakespeare, William
  • Macbeth : tragedi / översättning C.A. Hagberg. – Stockholm : Radiotjänst, 1938. – (Radiotjänsts teaterbibliotek ; 38)
  • Originaltitel: Macbeth
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
  • Shakespeare, William
  • Kung Lear : tragedi / översättning C.A. Hagberg. – Lund : Gleerup, 1938. – (Radiotjänsts teaterbibliotek ; 39)
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
  • Shakespeare, William
  • Hamlet : tragedi / översättning av C.A. Hagberg. – Lund : Gleerup, 1938. – (Radiotjänsts teaterbibliotek ; 36)
  • Originaltitel: Hamlet
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
  • Shakespeare, William
  • Hamlet / översättning av Karl August Hagberg, i ny bearbetning jämte anmärkningar och kommentarer av Nils Molin. – Stockholm : Tiden, 1954. – (Tidens engelska klassiker ; 1)
  • Originaltitel: Hamlet
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
  • Nya upplagor: Stockholm : Tiden, 1954 (2:a upplagan)
  • Molins bearbetning av Hagbergs översättning först tryckt som del i: Shakespeare, William: Shakespeares dramatiska arbeten. - Lund : Gleerup, 1925-1929

  • Shakespeare, William
  • Macbeth / med inledning, förklaringar och studieuppgifter utgiven av Josua Mjöberg ; i Hagbergs översättning, lätt moderniserad. – Lund : Gleerup, 1959. – (Skrifter / utgivna av Modersmålslärarnas förening ; 69)
  • Originaltitel: Macbeth
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1962, 1964, 1972, 1986
  • Utgåvor med Mjöbergs kommentarer 1948 och 1952 ej moderniserad text
  • Shakespeare, William
  • Julius Caesar / i C.A. Hagbergs översättning, lätt överarbetad ; med inledning ... utgiven av Josua Mjöberg. – Lund : Gleerup, 1959. – (Skrifter / utgivna av Modersmålslärarnas förening ; 1)
  • Originaltitel: Julius Caesar
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
  • Shakespeare, William
  • Hamlet / i C. A. Hagbergs översättning, lätt överarbetad ; utgiven av: Olof Arngart. – Lund : Gleerup, 1961. – (Skrifter / utgivna av Modersmålslärarnas förening ; 88)
  • Originaltitel: Hamlet
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1963, 1965, 1969
  • Shakespeare, William
  • Köpmannen i Venedig / i C.A. Hagbergs översättning lätt överarbetad ; med inledning, förklaringar och studieuppgifter utgiven av Olof Arngart. – Lund : Gleerup, 1964. – (Skrifter / utgivna av Modernsmålslärarnas förening ; 97)
  • Originaltitel: The merchant of Venice
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1596
  • Shakespeare, William
  • Macbeth / Carl August Hagbergs översättning i revision av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1968
  • Originaltitel: Macbeth
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
  • Shakespeare, William
  • Hamlet / Carl August Hagbergs översättning i revision av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1968
  • Originaltitel: Hamlet
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
  • Shakespeare, William
  • En midsommarnattsdröm / Carl August Hagbergs översättning i revision av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1968
  • Originaltitel: A midsummer night's dream
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1595
  • Shakespeare, William
  • Romeo och Julia / Carl August Hagbergs översättning i revision av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1968
  • Originaltitel: Romeo and Juliet
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1594
  • Shakespeare, William
  • Som ni behagar / Carl August Hagbergs översättning i revision av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1968
  • Originaltitel: As you like it
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
  • Shakespeare, William
  • Köpmannen i Venedig / Carl Augusts Hagbergs översättning i revision ; förord och kommentarer av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1969
  • Originaltitel: The merchant of Venice
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1596
  • Shakespeare, William
  • Kung John / Carl August Hagbergs översättning i revision ; inledning och kommentarer av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1969
  • Originaltitel: King John
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: The life and death of King John ; Konung Johan
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1595
  • Shakespeare, William
  • Rickard II / Carl August Hagbergs översättning i revision ; inledning och kommentarer av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1970
  • Originaltitel: Richard II
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1595
  • Shakespeare, William
  • Henry IV / Carl August Hagbergs översättning i revision samt med inledning och kommentar av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1970
  • Originaltitel: Henry IV
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1597
  • Shakespeare, William
  • Henry V / Carl August Hagbergs översättning i revision ; inledning och kommentarer av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1972
  • Originaltitel: Henry V
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
  • Shakespeare, William
  • Lika för lika / Carl August Hagbergs översättning i revision samt med inledning och kommentarer av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1973
  • Originaltitel: Measure for measure
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
  • Shakespeare, William
  • Kung Lear / Carl August Hagbergs översättning i revision samt med inledning och kommentarer av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1973
  • Originaltitel: King Lear
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
  • Shakespeare, William
  • Julius Caesar / Carl August Hagbergs översättning i revision samt med inledning och kommentarer av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1974
  • Originaltitel: Julius Caesar
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
  • Shakespeare, William
  • Förväxlingar : misstagens komedi / Carl August Hagbergs översättning i revision samt med inledning och kommentarer Sven Collberg. – Lund : Liber läromedel/Gleerup, 1974
  • Originaltitel: The comedy of errors
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: Förvillelser
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1589
  • Shakespeare, William
  • Antonius och Kleopatra / Carl August Hagbergs översättning i revision samt med inledning och kommentarer av Sven Collberg. – Lund : Liber läromedel, 1975
  • Originaltitel: Antony and Cleopatra
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1606

Bidrag

  • Shakespeare, William
  • Ur ”Som ni behagar” : komedi i 2 avdelningar / översättning av Carl August Hagberg, reviderad av Hjalmar Gullberg
  • Ingår i: Kungl. Dramatiska teaterns program. – 3/12 1938
  • Originaltitel: As you like it (utdrag)
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
  • Innehåll:

    Den stora världsteatern ; Sång i Ardennerskogen

Otryckta pjäsöversättningar

  • Shakespeare, William
  • Konung Henrik IV / översättning Carl August Hagberg ; bearbetning Hjalmar Gullberg
  • Kungliga Dramatiska teatern 22/2 1935
  • Originaltitel: Henry IV
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: Henrik IV
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1597
  • Shakespeare, William
  • Mycket väsen för ingenting / översättning Carl August Hagberg ; reviderad av Hjalmar Gullberg
  • Kungliga Dramatiska teatern 19/1 1940
  • Originaltitel: Much ado about nothing
  • Originalspråk: Engelska
  • Shakespeare, William
  • Antonius och Kleopatra / översättning Carl August Hagberg ; bearbetning Alf Henriksson
  • Göteborgs stadsteater 5/2 1961
  • Originaltitel: Anthony and Cleopatra
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1606