Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Carl August Hagberg

Urval

Språkurval

Alla

Om Carl August Hagberg

 • Svedelius, Wilhelm Erik
 • Inträdes-tal hållet i Svenska akademien den 20 december 1864. – Stockholm : [s.n.], 1865
 • Även i: Svenska akademiens handlingar. D. 39
 • Österling, Anders
 • Minnesteckning över Carl August Hagberg. – Stockholm : Norstedt, 1921
 • Särtryck ur: Svenska akademiens handlingar ifrån 1886 ; 32
  Även utgiven separat med titel: Carl August Hagberg : minnesteckning (Stockholm : Bonnier, 1922)
 • Molin, Nils
 • Karl August Hagberg som översättare. – Lund : Gleerup, 1929
 • Ingår i: Walter Raleigh: William Shakespeare. – s. 247-333
 • Molin, Nils
 • C. A. Hagberg och fyrtiotalet. – Göteborg : Göteborgs högskola, 1931
 • Ingår i: Shakespeare och Sverige intill 1800-talets mitt. – s. 180-200
 • Ahlström, Stellan
 • Carl August Hagberg 1810-1866 [sic]. – Stockholm : Tiden, 1963. – (Tidens svenska klassiker ; 8)
 • Ingår i: Hagberg, Carl August: Fransk litteratur 1836. – s. 7-13
 • Molin, Nils
 • Carl August Hagberg
 • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd. 17 (1967-1969), s. 719-724
 • Innehåll:

  Se fulltext

 • Monié, Karin
 • Carl August Hagberg : kommentar till en livsinsats
 • Ingår i: Nordisk estetisk tidskrift. – 1991: 6, s. 60–73
 • Monié, Karin
 • Carl August Hagberg och tidskrifterna
 • Ingår i: Press på biblioteket!. – 1993: 6, s. 40-45
 • Lysander, Per
 • Hagberg och Thomander
 • Ingår i: Kulturen. – 1996, s. 121-133
 • Om Carl August Hagberg och Johan Henrik Thomander samt deras översättningar av Shakespeare till svenska
 • Monié, Karin
 • En ung dagboksskrivare på 1820-talet
 • Ingår i: Ikoner. – 2004: 1, s. 21-25
 • Monié, Karin
 • Carl August Hagberg och Karl August Hagberg
 • Ingår i: Ikoner. – 5(2005), s. 29-35
 • Sundell, Lars-Göran
 • Mellan Uppsala och Lund : Shakespeareöversättaren Carl August Hagberg i Paris. – Uppsala : Uppsala universitet, 2006
 • Ingår i: Humanister forskar : Humanistdagen vid Uppsala universitet 2006. – 2006, s. 159-168
 • Monié, Karin
 • Ord som himlen når : Carl August Hagberg : en levnadsteckning. – Stockholm : Atlantis, 2008
 • Monié, Karin
 • När Hagberg föreslog Hamlet
 • Ingår i: Med andra ord : nyhetsblad för Översättarna i Sydsverige. – 2015: 83, s. 20-21

Skrifter av Carl August Hagberg

 • Hagberg, Carl August
 • Om den nya fransyska vitterheten. – Upsala : Leffler & Sebell, 1837
 • Nya upplagor: Stockholm : Tiden, 1963 (med titel: Fransk litteratur 1836)
 • Ur Skandia, bd 8 (1836-1837)
 • Hagberg, Carl August
 • Ett borgarhus på Köpmangatan för trettio år sedan : berättelse i tvenne delar. – Stockholm : L.J. Hierta, 1838
 • Nya upplagor: Stockholm : Sällskapet Bokvännerna, 1958
 • Första upplagan makulerad
 • Hagberg, Carl August
 • Shakspeare och skalderna : inbjudningsskrift .... – Lund : Berlingska boktryckeriet, 1848
 • Hagberg, Carl August
 • Översättarens anmärkningar till det avslutade arbetet. – Lund : Gleerup, 1851
 • Ingår i: Shakspere's dramatiska arbeten. – Bd. 12, s. 404-408

Översättningar i bokform

 • Aristofanes
 • Demagogerna : lustspel / af Aristophanes ; öfversättning af Carl August Hagberg. – Upsala : Palmblad, 1834
 • Originaltitel: Hippēs
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 424 f. Kr.
 • Hagberg, Carl August
 • Prof på öfversättningar från Torquato Tasso / som, med Philosophiska Facultetens tillstånd, och under inseende af Carl Aug. Hagberg .... – Lund : Berlingska boktryckeriet, 1844
 • Originaltitel: La Gerusalemme liberata (urval)
 • Originalspråk: Italienska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1581
 • Diss. Lund : Lunds universitet
 • Shakespeare, William
 • En midsommarnattsdröm
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1847. - Bd 1
 • Originaltitel: A midsummer night's dream
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1595
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Separatutgåvor: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1968, 2003 (inledning och kommentar av Erik Frykman)
 • Shakespeare, William
 • Coriolanus
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1847. - Bd 1
 • Originaltitel: Coriolanus
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1623
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Hamlet, prins af Danmark. – Stockholm : Gleerup, 1847
 • Ingår i: Shakspere's dramatiska arbeten. – Bd. 1. 1847
 • Originaltitel: Hamlet
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Separatutgåvor (med titel: Hamlet): Världens bästa dramer i urval, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 117-186   -   Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1965, 2003 (inledning och kommentar av Erik Frykman)  -   Gertruds monolog vid Ofelias död även i: Flora poetica exotica, Stockholm : FIB:s lyrikklubb, 1967, s. 71  -  Vara-monologen även i: Dikter från tusen år, Stockholm : FIB:s lyrikklubb, 2000, s. 37-38

 • Shakespeare, William
 • Mycket väsen för ingenting
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1847. - Bd 2
 • Originaltitel: Much ado about nothing
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1598
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Två ungherrer från Verona
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1847. - Bd 2
 • Originaltitel: The two gentlemen of Verona
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1590-talet
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Konung Johan
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1847. - Bd 2
 • Originaltitel: King John
 • Originalspråk: Engelska
 • Varianttitel: The life and death of King John ; Kung John
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1595
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Konung Richard den andre
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1848. - Bd 3
 • Originaltitel: Richard II
 • Originalspråk: Engelska
 • Varianttitel: King Richard the Second
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1595
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Konung Henrik den fjerde, förra delen
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1848. - Bd 3
 • Originaltitel: Henry IV, part 1
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1597
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Konung Henrik den fjerde, sednare delen
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1848. - Bd 3
 • Originaltitel: Henry IV, part 2
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1596
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Konung Henrik den femte
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1848. - Bd 4
 • Originaltitel: Henry V
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Konung Henrik den sjette, första delen
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1848. - Bd 4
 • Originaltitel: Henry the Sixth, part 1
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1588
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Konung Henrik den sjette, andra delen
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1848. - Bd 4
 • Originaltitel: Henry the Sixth, part 2
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1590
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Konung Henrik den sjette, tredje delen
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1848. - Bd 5
 • Originaltitel: Henry the Sixth, part 3
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1590
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Konung Richard den tredje
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1848. - Bd 5
 • Originaltitel: Richard III
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1591
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Separatutgåvor (med titel: Richard III): Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1967 (inledning och kommentar av Erik Frykman) ; Lund : Studentlitteratur, 1986 (inledning och kommentarer: Erik Frykman)
 • Shakespeare, William
 • Konung Henrik den åttonde
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1848. - Bd 5
 • Originaltitel: Henry the Eighth
 • Originalspråk: Engelska
 • Varianttitel: The famous history of the life of King Henry the Eighth
 • Utgivnings/tillkomstår för original: före 1603
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Cymbeline
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1849. - Bd 6
 • Originaltitel: Cymbeline
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1611
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Kärt besvär förgäfwes
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1849. - Bd 6
 • Originaltitel: Love's labour's lost
 • Originalspråk: Engelska
 • Varianttitel: Kärt besvär förgäves
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1595
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Som ni behagar
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1849. - Bd 6
 • Originaltitel: As you like it
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Timon af Athen
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1849. - Bd 7
 • Originaltitel: Timon of Athens
 • Originalspråk: Engelska
 • Varianttitel: The Life of Timon of Athens ; Timon av Aten
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1623
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Så tuktas en argbigga
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1849. - Bd 7
 • Originaltitel: The taming of the shrew
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1590
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Trettondagsafton
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1849. - Bd 7
 • Originaltitel: Twelfth night
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1601
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Separatutgåva: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1965 (inledning och kommentar av Erik Fryman)
 • Shakespeare, William
 • Titus Andronicus
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1849. - Bd 8
 • Originaltitel: Titus Andronicus
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1584
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Troilus och Cressida
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1849. - Bd 8
 • Originaltitel: Troilus and Cressida
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1602
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • En winter-saga
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1849. - Bd 8
 • Originaltitel: The winter's tale
 • Originalspråk: Engelska
 • Varianttitel: En vintersaga
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1610
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Förwillelser
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1850. - Bd 9
 • Originaltitel: The comedy of errors
 • Originalspråk: Engelska
 • Varianttitel: Förvillelser
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1589
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Lika för lika
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1850. - Bd 9
 • Originaltitel: Measure for measure
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Macbeth
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1850. - Bd 9
 • Originaltitel: Macbeth
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Separatutgåvor: Lund : Gleerup, 1948, 1952 (med inledning, förklaringar och studieuppgifter utgiven av Josua Mjöberg) ; Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1964 (inledning och kommentar av Erik Frykman)
 • Shakespeare, William
 • När slutet är godt, är allting godt
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1850. - Bd 10
 • Originaltitel: All's well that ends well
 • Originalspråk: Engelska
 • Varianttitel: När slutet är gott, är allting gott
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1601
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Romeo och Julia
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1850. - Bd 10
 • Originaltitel: Romeo and Juliet
 • Originalspråk: Engelska
 • Varianttitel: The tragedy of Romeo and Juliet
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1591
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Separatutgåvor: Lund : Gleerup, 1872 ; Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1967, 1994 (inledning och kommentar av Erik Frykman)
 • Shakespeare, William
 • Othello, mohren i Venedig
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1850. - Bd 10
 • Originaltitel: Othello
 • Originalspråk: Engelska
 • Varianttitel: Othello, moren i Venedig
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Separatutgåva (med titel: Othello): Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1971 (inledning och kommentar av Erik Frykman)
 • Shakespeare, William
 • Konung Lear
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1851. - Bd 11
 • Originaltitel: King Lear
 • Originalspråk: Engelska
 • Varianttitel: Kung Lear
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Separatutgåva (med titel: Kung Lear): Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1967 (inledning och kommentar av Erik Frykman)
 • Shakespeare, William
 • Muntra fruarna i Windsor
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1851. - Bd 11
 • Originaltitel: The merry wives of Windsor
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: före 1597
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Stormen
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1851. - Bd 11
 • Originaltitel: The tempest
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1610
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Separatutgåva: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1969 (inledning och kommentar av Erik Frykman)
 • Shakespeare, William
 • Julius Cæsar
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1851. - Bd 12
 • Originaltitel: Julius Caesar
 • Originalspråk: Engelska
 • Varianttitel: Julius Caesar
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Separatutgåvor: Lund : Gleerup, 1915, 1918, 1920, 1923, 1929, 1935, 1940, 1949, 1952, 1959 (med inledning och förklaringar utgiven av Josua Mjöberg) ; Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1964 (inledning och kommentar av Erik Frykman)
 • Shakespeare, William
 • Antonius och Cleopatra
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1851. - Bd 12
 • Originaltitel: Antony and Cleopatra
 • Originalspråk: Engelska
 • Varianttitel: Antolinus och Kleopatra
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1606
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Shakespeare, William
 • Köpmannen i Venedig
 • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1851. - Bd 12
 • Originaltitel: The merchant of Venice
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1596
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
 • Separatutgåva: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1970 (inledning och kommentar av Erik Frykman)
 • Shakespeare, William
 • Shakspeare’s dramatiska arbeten / efter Carl August Hagbergs öfversättning med hänsyn till den sceniska framställningen och för läsning i hemmet bearbetade af Wilh. Bolin ; med illustrationer af John Gilbert. – Lund : Gleerup, 1879-1887
 • Originalspråk: Engelska
 • Varianttitel: Shakespeares dramatiska arbeten
 • Innehåll: Bd [1]: Konung Johan ; Konung Richard den andre ; Konung Henrik den fjerde. 1 ; Konung Henrik den fjerde. 2. 1887. - Bd 2: Konung Henrik den femte ; Konung Henrik den sjette. 1 ; Konung Henrik den sjette. 2 ; Konung Richard den tredje ; Muntra fruarna i Windsor. 1887. - Bd 3: Romeo och Julia ; Hamlet, prins af Danmark ; Othello, mohren i Venedig ; Macbeth ; Konung Lear. 1880. - Bd 4: Cymbelin ; En vintersaga ; Coriolanus ; Julius Cæsar ; Antonius och Cleopatra. 1882. - Bd 5: Förvillelser ; Så tuktas en argbigga ; Slutet godt, allting godt ; En midsommarnattsdröm ; Som ni behagar. 1881. - Bd 6: Köpmannen i Venedig ; Mycket väsen för ingenting ; Viola (Trettondagsafton) ; Lika för lika ; Stormen. 1883
 • Shakespeare, William
 • Stormen / översättning av Carl August Hagberg och inledning av Olof Rabenius ; med 40 bilder i färgtryck efter original av Edmund Dulac. – Stockholm : Tullberg, 1921
 • Originaltitel: The tempest
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1610
 • Shakespeare, William
 • Shakespeares dramatiska arbeten / översatta av Karl August Hagberg, reviderade av Nils Molin. – Lund : Gleerup, 1925-1929
 • Originalspråk: Engelska
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1950
 • Innehåll:

  Bd 1: Konung Johan ; Rickard den andre. 1925. - Bd 2: Henrik den fjärde. 1925. - Bd 3: Henrik den femte ; Henrik den sjätte. Del 1. 1925. - Bd 4: Henrik den sjätte. Del 2-3. 1927. - Bd 5: Rickard den tredje ; Henrik den åttonde. 1927. - Bd 6: Romeo och Julia ; Hamlet. 1925. - Bd 7: Othello ; Konung Lear. 1926. - Bd 8: Macbeth ; Julius Caesar. 1926. - Bd 9: Antonius och Kleopatra ; Koriolanus. 1926. - Bd 10: Timon från Aten ; Titus Adronicus. 1926. - Bd 11: Förvillelser ; Så tuktas en argbigga. 1927. - Bd 12: Kärt besvär förgäves ; En midsommarnattsdröm. 1927. - Bd 13: Två ungherrar från Verona ; Köpmannen i Venedig. 1928. - Bd 14: Mycket väsen för ingenting ; Muntra fruarna i Windsor. 1928. - Bd 15: Som ni behagar ; Trettondagsafton. 1928. - Bd 16: Troilus och Kressida ; När slutet är gott är allting gott. 1928. - Bd 17: Lika för lika ; Cymbeline. 1928. - Bd 18: En vintersaga ; Stormen. 1928. - Bd [19]: William Shakespeare / Walter Raleigh. Karl August Hagberg som översättare / Nils Molin. 1929

 • Titelrubriker: Bd 1-5, Krönikespel; bd 6-10, Tragedier; bd 11-18, Komedier och sagospel

 • Shakespeare, William
 • Som ni behagar / Karl August Hagbergs översättning reviderad av Nils Molin. – Lund : Gleerup, 1932. – (Gleerups klassikerbibliotek)
 • Originaltitel: As you like it
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
 • Molins bearbetning av Hagbergs översättning först tryckt som del i: Shakespeare, William: Shakespeares dramatiska arbeten. - Lund : Gleerup, 1925-1929

 • Shakespeare, William
 • Köpmannen i Venedig / Karl August Hagbergs översättning reviderad av Nils Molin. – Lund : Gleerup, 1932. – (Gleerups klassikerbibliotek)
 • Originaltitel: The merchant of Venice
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1596
 • Molins bearbetning av Hagbergs översättning först tryckt som del i: Shakespeare, William: Shakespeares dramatiska arbeten. - Lund : Gleerup, 1925-1929
 • Shakespeare, William
 • Othello, moren i Venedig / översättning C.A. Hagberg. – Lund : Gleerup, 1938. – (Radiotjänsts teaterbibliotek ; 37)
 • Originaltitel: Othello
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
 • Shakespeare, William
 • Macbeth : tragedi / översättning C.A. Hagberg. – Stockholm : Radiotjänst, 1938. – (Radiotjänsts teaterbibliotek ; 38)
 • Originaltitel: Macbeth
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
 • Shakespeare, William
 • Kung Lear : tragedi / översättning C.A. Hagberg. – Lund : Gleerup, 1938. – (Radiotjänsts teaterbibliotek ; 39)
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
 • Shakespeare, William
 • Hamlet : tragedi / översättning av C.A. Hagberg. – Lund : Gleerup, 1938. – (Radiotjänsts teaterbibliotek ; 36)
 • Originaltitel: Hamlet
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
 • Shakespeare, William
 • Hamlet / översättning av Karl August Hagberg, i ny bearbetning jämte anmärkningar och kommentarer av Nils Molin. – Stockholm : Tiden, 1954. – (Tidens engelska klassiker ; 1)
 • Originaltitel: Hamlet
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
 • Nya upplagor: Stockholm : Tiden, 1954 (2:a upplagan)
 • Molins bearbetning av Hagbergs översättning först tryckt som del i: Shakespeare, William: Shakespeares dramatiska arbeten. - Lund : Gleerup, 1925-1929

 • Shakespeare, William
 • Macbeth / med inledning, förklaringar och studieuppgifter utgiven av Josua Mjöberg ; i Hagbergs översättning, lätt moderniserad. – Lund : Gleerup, 1959. – (Skrifter / utgivna av Modersmålslärarnas förening ; 69)
 • Originaltitel: Macbeth
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1962, 1964, 1972, 1986
 • Utgåvor med Mjöbergs kommentarer 1948 och 1952 ej moderniserad text
 • Shakespeare, William
 • Julius Caesar / i C.A. Hagbergs översättning, lätt överarbetad ; med inledning ... utgiven av Josua Mjöberg. – Lund : Gleerup, 1959. – (Skrifter / utgivna av Modersmålslärarnas förening ; 1)
 • Originaltitel: Julius Caesar
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
 • Shakespeare, William
 • Hamlet / i C. A. Hagbergs översättning, lätt överarbetad ; utgiven av: Olof Arngart. – Lund : Gleerup, 1961. – (Skrifter / utgivna av Modersmålslärarnas förening ; 88)
 • Originaltitel: Hamlet
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1963, 1965, 1969
 • Shakespeare, William
 • Köpmannen i Venedig / i C.A. Hagbergs översättning lätt överarbetad ; med inledning, förklaringar och studieuppgifter utgiven av Olof Arngart. – Lund : Gleerup, 1964. – (Skrifter / utgivna av Modernsmålslärarnas förening ; 97)
 • Originaltitel: The merchant of Venice
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1596
 • Shakespeare, William
 • Macbeth / Carl August Hagbergs översättning i revision av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1968
 • Originaltitel: Macbeth
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
 • Shakespeare, William
 • Hamlet / Carl August Hagbergs översättning i revision av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1968
 • Originaltitel: Hamlet
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
 • Shakespeare, William
 • En midsommarnattsdröm / Carl August Hagbergs översättning i revision av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1968
 • Originaltitel: A midsummer night's dream
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1595
 • Shakespeare, William
 • Romeo och Julia / Carl August Hagbergs översättning i revision av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1968
 • Originaltitel: Romeo and Juliet
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1594
 • Shakespeare, William
 • Som ni behagar / Carl August Hagbergs översättning i revision av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1968
 • Originaltitel: As you like it
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
 • Shakespeare, William
 • Köpmannen i Venedig / Carl Augusts Hagbergs översättning i revision ; förord och kommentarer av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1969
 • Originaltitel: The merchant of Venice
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1596
 • Shakespeare, William
 • Kung John / Carl August Hagbergs översättning i revision ; inledning och kommentarer av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1969
 • Originaltitel: King John
 • Originalspråk: Engelska
 • Varianttitel: The life and death of King John ; Konung Johan
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1595
 • Shakespeare, William
 • Rickard II / Carl August Hagbergs översättning i revision ; inledning och kommentarer av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1970
 • Originaltitel: Richard II
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1595
 • Shakespeare, William
 • Henry IV / Carl August Hagbergs översättning i revision samt med inledning och kommentar av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1970
 • Originaltitel: Henry IV
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1597
 • Shakespeare, William
 • Henry V / Carl August Hagbergs översättning i revision ; inledning och kommentarer av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1972
 • Originaltitel: Henry V
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
 • Shakespeare, William
 • Lika för lika / Carl August Hagbergs översättning i revision samt med inledning och kommentarer av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1973
 • Originaltitel: Measure for measure
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
 • Shakespeare, William
 • Kung Lear / Carl August Hagbergs översättning i revision samt med inledning och kommentarer av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1973
 • Originaltitel: King Lear
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
 • Shakespeare, William
 • Julius Caesar / Carl August Hagbergs översättning i revision samt med inledning och kommentarer av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1974
 • Originaltitel: Julius Caesar
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
 • Shakespeare, William
 • Förväxlingar : misstagens komedi / Carl August Hagbergs översättning i revision samt med inledning och kommentarer Sven Collberg. – Lund : Liber läromedel/Gleerup, 1974
 • Originaltitel: The comedy of errors
 • Originalspråk: Engelska
 • Varianttitel: Förvillelser
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1589
 • Shakespeare, William
 • Antonius och Kleopatra / Carl August Hagbergs översättning i revision samt med inledning och kommentarer av Sven Collberg. – Lund : Liber läromedel, 1975
 • Originaltitel: Antony and Cleopatra
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1606

Bidrag

 • Shakespeare, William
 • Ur ”Som ni behagar” : komedi i 2 avdelningar / översättning av Carl August Hagberg, reviderad av Hjalmar Gullberg
 • Ingår i: Kungl. Dramatiska teaterns program. – 3/12 1938
 • Originaltitel: As you like it (utdrag)
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
 • Innehåll:

  Den stora världsteatern ; Sång i Ardennerskogen

Otryckta pjäsöversättningar

 • Shakespeare, William
 • Konung Henrik IV / översättning Carl August Hagberg ; bearbetning Hjalmar Gullberg
 • Kungliga Dramatiska teatern 22/2 1935
 • Originaltitel: Henry IV
 • Originalspråk: Engelska
 • Varianttitel: Henrik IV
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1597
 • Shakespeare, William
 • Mycket väsen för ingenting / översättning Carl August Hagberg ; reviderad av Hjalmar Gullberg
 • Kungliga Dramatiska teatern 19/1 1940
 • Originaltitel: Much ado about nothing
 • Originalspråk: Engelska
 • Shakespeare, William
 • Antonius och Kleopatra / översättning Carl August Hagberg ; bearbetning Alf Henriksson
 • Göteborgs stadsteater 5/2 1961
 • Originaltitel: Anthony and Cleopatra
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1606