Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Bernhard Risberg

Urval

Språkurval

Alla

Om Bernhard Risberg

 • Liedgren, Emil
 • Bernhard Risberg : född 23/9 1862, död 15/11 1947. – Linköping, 1948
 • Risberg, Bernhard. – Stockholm : Bonnier, 1949
 • Ingår i: Svenska män och kvinnor : biografisk uppslagsbok. – 6, P-Sheldon, s. 297

Mer information

 • Larsson Hugo
 • Bernhard Risbergs tryckta skrifter 1878-1947 : bibliografi. – Linköping, 1968. – (Linköpings läroverkspojkars skriftserie ; 6)

Översättningar i bokform

 • Keller, Gottfried
 • Valda noveller / auktoriserad öfversättning jemte inledning af Bernhard Risberg. – Stockholm : Z. Hæggström, 1883
 • Originalspråk: Tyska
 • Innehåll:

  Romeo och Julia i byn ; De tre rättrådiga kammakarne ; De sju ståndaktigas fana

 • Heiberg, Hermann
 • Noveller / bemyndigad öfversättning jemte inledning af Bernhard Risberg. – Upsala : Universalbibliotekets förlagsexpedition, 1884
 • Originalspråk: Tyska
 • Innehåll:

  I fiskarstugan ; Jag elsker dig ; Bakom sandreflarne ; Ulrika Behrens

 • Ej i Libris, se: KB:s gamla kortkatalog "Plåten"

 • Goethe, Johann Wolfgang von
 • Egmont : sorgespel i 5 akter / öfversättning af Bernhard Risberg. – Stockholm : Fahlcrantz, 1889
 • Originaltitel: Egmont
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1788
 • Aischylos
 • Agamemnon : sorgespel / öfversättning på den grekiska textens versmått jemte inledning och anmärkningar af Bernhard Risberg. – Upsala : Akademiska bokhandeln, 1890
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Nya upplagor: Stockholm, 1917 ; Stockholm : Bonnier, 1927
 • Även i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 6 Det antika dramat I, Stockholm : Bonnier, 1927, s. 51–116   -   Körstrofer även i: Grekisk och romersk lyrik, Stockholm : Bonnier, 1934, s. 43-44

 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Valda sånger / i svensk öfversättning af Bernhard Risberg. – Stockholm : Ljus, 1901. – (För skola och hem ; 15)
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  1. Tillägnan till Mecenas (I,1) ; 2. Den trolösa sköna (I, 5) ; 3. Till den skygga Kloe (I, 23) ; 4. Svartsjuka (I, 13) ; 5. Försoning (III, 9) ; 6. Kärleksvånda (I, 19) ; 7. Oskuldens makt (I, 22) ; 8. Vid dryckesgillet (I, 27) ; 9. Uppfordran till dryckesbröder (III, 19) ; 10. Vinets lof (III, 21) ; 11. Vårtankar (I, 4) ; 12. Maning till ungdomsglädje (I, 9) ; 13. Grip dagen! (I, 11) ; 14. Uppmuntran (II, 3) ; 15. Dödens visshet (II, 14) ; 16. Det gyllene lagom (II, 10) ; 17. Förnöjsamhet ger sinnesro (II, 16) ; 18. Förr och nu (II, 15)  ; 19 Fåfängligheten af makt och rikedom (III, 1) ; 20. Uppfostran till mandom (III, 2) ; 21. Romulus' upptagande bland gudarna (III, 3) ; 22. Till statsskeppet (I, 14) ; 23. Vid Kleopatras död (I, 37) ; 24. Inbjudning till Tyndaris (I, 17) ; 25. Anvisning (I, 38) ; 26. Ett välbehagligt offer (III, 23) ; 27. Till Fennus (III, 18) ; 28. Till Bandusias källa (III, 13) ; 29. Inbjudning till Mecenas (III, 29) ; 30. Vemod (II, 6) ; 31. Vid Apollotemplets invigning (I, 31) ; 32. Det fallande trädet ( II, 13) ; 33. Vid en väns död (I, 24) ; 34. Slutsång (III, 30) ; 35. Sekularsången ; 36. Till sånggudinnan (IV, 3) ; 37. Inbjudning till Fyllis (IV, 11) ; 38. Lifvets flykt (IV, 7) ; 39. Augustus lof ( IV, 5)

 • Även i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 8 Romersk poesi, Stockholm : Bonnier, 1929, s. 311-358   -   Vinets lov även i: Vin, Malmö : Bernce, 1971, s. 36-37

 • Propertius
 • Cynthia : kärleksdikter I-XXI / öfversatta av Bernhard Risberg. – Stockholm : Ljus, 1905
 • Originalspråk: Latin
 • Även i: Världslitteraturen De stora mästerverken 8 Romersk poesi , Stockholm : Bonnier, 1929, s. 369-384   -   Ett utdrag även i: Världens bästa lyrik, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 56-58

 • Platon
 • Sokrates' försvarstal / översättning jämte inledning och förklaringar av Bernhard Risberg. – Stockholm : Norstedt, 1910. – (Klassisk litteratur i svensk översättning)
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Sofokles
 • Antigone : sorgespel / översättning på den grekiska textens versmått jämte inledning och förklaringar av Bernhard Risberg. – Stockholm : Norstedt, 1910
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Nya upplagor: Stockholm : Bonnier, 1927 ; Stockholm : Norstedt, 1928
 • Även i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 6 Det antika dramat I, Stockholm : Bonnier, 1927, s. 117–171   -   Körsång även i: Grekisk och romersk lyrik, Stockholm : Bonnier, 1934, s. 45-46

 • Cicero, Marcus Tullius
 • Valda brev / med inledning och förklaringar av Bernhard Risberg. – Stockholm : Ljus, 1912
 • Originalspråk: Latin
 • Gamla testamentet : de apokryfiska böckerna : proföfversättning / under inseende af J. Personne och W. Rudin utgifven af Bernh. Risberg och Joh. Lindblom. – Stockholm : Norstedt, 1915
 • Originalspråk: Hebreiska
 • Nya upplagor: Stockholm : Norstedt, 1919 ; Stockholm : Diakonistyrelsen, 1924
 • Innehåll:

  Översatta av Bernhard Risberg: Judit ; Visheten ; Första Makabéerboken ; Andra Mackabéerboken ; Tillägg till Daniel, Manasses’ bön 

 • Homeros
 • Odysséen / översättning av Hugo Bergstedt ; reviderad av Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1926. – (Världslitteraturen : de stora mästerverken ; 6)
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Homeros
 • Iliaden : de stora mästerverken / översättning av Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1928. – (Världslitteraturen : de stora mästerverken ; 3)
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Goethe, Johann Wolfgang von
 • Gyllene Goethe-ord : maximer och reflexioner / utvalda och tolkade av Bernhard Risberg. – Uppsala : Lindblad, 1932
 • Originalspråk: Tyska

Bidrag

 • Geibel, Emanuel
 • Zigenarlif / öfversättning Bernhard Risberg. – Upsala, 1880
 • Ingår i: Minnen från föreningen Concordia vid h. allm. lärovkt i Upsala 1875-1880. – s. 34-35
 • Originalspråk: Tyska
 • Varianttitel: Zigenarliv
 • Även i: Finsk Tidskrift 16(1884): 5,s. 340   -   Ny illustrerad tidning 1988: 24, s. 192

 • Stolberg-Stolberg, Friedrich Leopold zu
 • Alpforsen / öfversättning Bernhard Risberg. – Upsala, 1880
 • Ingår i: Minnen från föreningen Concordia vid h. allm. lärovkt i Upsala 1875-1880. – s. 61-62
 • Originalspråk: Tyska
 • Gaudy, Franz von
 • Den största firman / öfversättning Bernhard Risberg. – Upsala, 1880
 • Ingår i: Minnen från föreningen Concordia vid h. allm. lärovkt i Upsala 1875-1880. – s. 77-78
 • Originalspråk: Tyska
 • Altmüller, Karl
 • Ironien på afvägar : en tysk studenthistoria / öfversatt af Bernhard Risberg
 • Ingår i: Nyårsgåfvan. – s. 7-11
 • Originalspråk: Tyska
 • Hamerling, Robert
 • ur Ahasverus i Rom : ett stycke ur fjerde sången: "Branden" / öfversatt af Bernhard Risberg
 • Ingår i: Finsk tidskrift. – 15(1883), s. 116-121
 • Originalspråk: Tyska
 • Keller, Gottfried
 • Se stjernan der i fjerran blå! / öfversättning Bernhard Risberg
 • Ingår i: Ny illustrerad tidning. – 1884: 42, s. 360
 • Originalspråk: Tyska
 • Även i: Finsk Tidskrift 16(1884): 5, s. 341

 • Siebel, Karl
 • Alltid skön / öfversättning Bernhard Risberg
 • Ingår i: Finsk Tidskrift. – 16(1884): 5, s. 341
 • Originalspråk: Tyska
 • Keller, Gottfried
 • Danserskan : legend / öfversättning Bernhard Risberg
 • Ingår i: Finsk Tidskrift. – 17(1884): 1, s. 21-24
 • Originalspråk: Tyska
 • Bhatrihari
 • Tänkespråk / översättning Bernhard Risberg
 • Ingår i: Ny illustrerad tidning. – 1889: 44, s. 381
 • Originalspråk: Sanskrit
 • Hafez
 • Ghasél / översättning Bernhard Risberg
 • Ingår i: Ny illustrerad tidning. – 1889: 37, s. 312
 • Originalspråk: Persiska
 • Greif, Martin
 • Tänkespråk / öfversättning Bernhard Risberg
 • Ingår i: Ny illustrerad tidning. – 1890: 38/39, s. 311
 • Originalspråk: Tyska
 • Pauli bref till Galaterna / öfversättning Bernhard Risberg
 • Ingår i: Ny Ecklesistik-Tidning. – 8 (1898), s. 279–281
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Valda satirer och epistlar / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Geber, 1902
 • Ingår i: Världslitteraturen i urval och öfversättning I. Antiken. – s. 470–476
 • Originalspråk: Latin
 • Nya upplagor: Stockholm : Geber, 1906 (s. 589–594)
 • Innehåll:

  Den åttonde satiren i andra boken ; Den sjunde episteln i första boken

 • Tibullus
 • I.10 / öfversättning Johan Pettersson, reviderad af Bernhard Risberg. – Stockholm : Geber, 1902
 • Ingår i: Världslitteraturen i urval och öfversättning I. Antiken. – s. 481–482
 • Originalspråk: Latin
 • Propertius
 • I. 3 ; 4. 7 / öfversättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Geber, 1902
 • Ingår i: Världslitteraturen i urval och öfversättning I. Antiken. – s. 483–488
 • Originalspråk: Latin
 • Nya upplagor: Stockholm : Geber, 1906 (s. 599–603)
 • Falke, Gustav
 • Bön / översättning Bernhard Risberg
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 20/3 1920
 • Originalspråk: Tyska
 • Även i: Bernhard Risberg: Gnejs och gnistor, Stockholm : Bonnier, 1927, s. 106

 • Claudius, Hermann
 • Fabriksskorstenen / översättning Bernhard Risberg
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 20/3 1920
 • Originalspråk: Tyska
 • Även i: Bernhard Risberg: Gnejs och gnistor, Stockholm : Bonnier, 1927, s. 104-105

 • Gorch Fock (pseud. för Johann Wilhelm Kinau)
 • Sista önskan / översättning Bernhard Risberg
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 20/3 1920
 • Originalspråk: Tyska
 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Horatius' bön till skaldeguden : OD. I 31 / tolkad av Bernhard Risberg
 • Ingår i: Ord och bild. – 31(1922), s. 498
 • Originalspråk: Latin
 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Människornas oförnöjsamhet med sin lott : Satir I 1 / översättning Bernhard Risberg
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 25/2 1922
 • Originalspråk: Latin
 • Goethe, Johann Wolfgang von
 • Hermann och Dorothea : episk dikt / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1926
 • Ingår i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 26 Johann Wolfgang von Goethe I. – s. 259–326
 • Originaltitel: Hermann und Dorothea
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1797
 • Euripides
 • Medea / översatt av V. E. Öman ; omarbetad av Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1927
 • Ingår i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 6 Det antika dramat I. – s. 285–337
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Körssång även i: Grekisk och romersk lyrik, Stockholm : Bonnier, 1934, s. 46-47

 • Rückert, Friedrich
 • Vindens lek / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1927
 • Ingår i: Bernhard Risberg: Gnejs och gnistor. – s. 99
 • Originalspråk: Tyska
 • Gilm, Hermann von
 • Natten / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1927
 • Ingår i: Bernhard Risberg: Gnejs och gnistor. – s. 100-101
 • Originalspråk: Tyska
 • Braun, Felix
 • Bokläsaren / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1927
 • Ingår i: Bernhard Risberg: Gnejs och gnistor. – s. 102-103
 • Originalspråk: Tyska
 • Tyrtaios
 • Maning till de unga ; Maningssång / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1929
 • Ingår i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 5 Grekisk poesi. – s. 29-34
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Theokritos
 • Idyller / översättning Erland Lagerlöf ; reviderad av Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1929
 • Ingår i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 5 Grekisk poesi. – s. 89–238
 • Originalspråk: Latin
 • Tibullus
 • Valda elegier / översättning Johan Pettersson ; reviderad av Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1929
 • Ingår i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 8 Romersk poesi. – s. 359–366
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  Tredje elegien

 • Juvenalis
 • Valda satirer / översättning Erland Lagerlöf ; reviderad av Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1929
 • Ingår i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 8 Romersk poesi. – s. 479–506
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  Första satiren (Varförs skalden skriver satirer) ; Tredje satiren (De fattigas betryck i Rom) ; Tredje satiren (De fattigas betryck i Rom)

 • Martialis
 • Valda epigram / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1929
 • Ingår i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 8 Romersk poesi. – s. 507–513
 • Originalspråk: Latin
 • Även i: Grekisk och romersk lyrik, Stockholm : Bonnier, 1934, s. 90-92   -   (Epigram) V, 37 ; V, 43 ; V, 47 ; VII, 3 även i: Romersk poesi i original med svensk tolkning, Stockholm : Natur och Kultur, 1962, s. 145-147   -   ur Epigram VI:60 ; ur Epigram V:73 även i: Glad vers, Höganäs : Bra böcker, 1978, s. 127

 • Vergilius Maro, Publius
 • Herdedikter / svensk tolkning Johannes Paulson ; reviderad av Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1929
 • Ingår i: Världslitteraturen De stora mästerverken 8 Romersk poesi. – s. 35-82
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  Första eklogen ; Andra eklogen ; Tredje eklogen ; Fjärde eklogen ; Femte eklogen ; Sjätte eklogen ; Sjunde eklogen ; Åttonde eklogen ; Nionde eklogen ; Tionde eklogen

 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Valda satirer och epistlar / översättning av Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1929
 • Ingår i: Världslitteraturen De stora mästerverken 8 Romersk poesi. – s. 267-310
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  1. Människornas oförnöjdhet med sin lott (Sat. I: 1) ; 2. Självbiografiskt (Sat. I: 6) ; 3. Den framfusige (Sat. I: 9) ; 4. Lyckan på landet (Sat. II: 6) ; 5. Den rike uppkomlingens middagsbjudning (Sat. II: 8) ; 6. Högre ålder  -  ändrad håg. Till Maecenas (Ep. I: 1) ; 7. Självbehärskning  -  lyckans villkor : Till Numicius (Ep. I: 6) ; 8. Eget värde  -  eget mått. Till Maecenas (Ep. I: 7) ; 9. Landets och lugnets lov. Till Aristius Fuscus (Ep. I: 10)

 • Den rike uppkomlingens middagsbjudning även i: Måltider ur världslitteraturen, Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1964, s. 9-14

 • Vergilius Maro, Publius
 • Småbrukarens frukosträtt / översättning av Bernhard Risberg
 • Ingår i: Ord och bild. – 39(1939), s. 526-528
 • Originaltitel: Moretum
 • Originalspråk: Latin
 • Vergilius Maro, Publius
 • Lantbrukets lov : ur andra sången i sångerna om lantbruket — Georgica / översättning Bernhard Risberg
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 11/10 1930
 • Originalspråk: Latin
 • Alkaios
 • Dryckessång / översättning Bernhard Risberg
 • Ingår i: Nya Dagligt Allehanda. – 22/6 1930
 • Originalspråk: Latin
 • Bonnard, Abel
 • Den gamla hunden ; En väckning / till svenska av Bernhard Risberg
 • Ingår i: Ord och bild. – 39(1930), s. 484, 503
 • Originalspråk: Franska
 • Sapfo
 • Kärleksdikter / översättning Bernhard Risberg
 • Ingår i: Ord och bild. – 43 (1934), s. 491–495
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Innehåll:

  Höga, härligt tronande Afrodite, ... ; Gudars like tycks mig den mannen vara, ... ; Sorg och saknad mitt hjärta tär... ; O, kära moder, jag förmår... 

 • Archilochos
 • Lansen ... / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 17-18
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Innehåll:

  ...  2. På vakt ombord ; 3. Den förlorade skölden ; 4. Tröstedikt ; 5. Jämnmod ; 6. Kvinnoskönhet

 • Tyrtaios
 • Varning för feghet ; Maning till de unga ; Gammal spartansk festkör / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 18-19
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Mimnermos
 • Ålderdomens lott ; Tänkespråk / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 20
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Solon
 • Orättrådighetens straff ; Folkhavet ; Mannens tio årsveckor / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 21-22
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Theognis
 • Sentenser och maximer / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 22-24
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Attiska skolier
 • Svärdet vill jag i myrtenkvisten bära... / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 24-25
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Platon
 • Pan spelar ; Aster ; Frieriet ; Sånggudinnornas antal / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 25-26
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Alkaios
 • Bön till Dioskurerna ; Vapenmönstring ; Lev i nuet / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 26-28
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Sapfo
 • Till Afrodite ... / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 28-31
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Innehåll:

  ...  Till Agallis ; Till Attis ; Ur bröllopssånger ; Visor i folkton

 • Anakreon
 • Till Dionysos ... / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 32-33
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Innehåll:

  ...   2. Till Kleobulos ; 3. Försmådd ; 4. Eros plågaren ; 5. Vid dryckeslaget

 • Alkman
 • Naturens vila ; Den åldrige skaldens önskan / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 33-34
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Ibykos
 • Eros' makt / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 34-35
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Simonides
 • Danaës klagan ; Inskrift över de i Termopyle fallna spartanerna / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 35-36
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Bacchylides
 • ur Sång till Hieron som Olympiasegrare / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 36-37
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Pindaros
 • Fjortonde olympiska segersången ... / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 36-43
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Innehåll:

  ...   ur Andra olympiska segersången ; Första pytiska segersången ; ur Åttonde pytiska segersången

 • Theokritos
 • Helenas bröllopssång ; Serenad för Amaryllis ; Sång under sädesmejningen / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 47-52
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Moschos
 • Jorden och havet / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 52
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Bion
 • Årstiderna : Kleodamas ; Myrson / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 53
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Anakreontiska sånger / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 53-54
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Innehåll:

  1. Kvinnans vapen ; 2. Det tyngsta ; 3. Varför ej dricka?

 • Catullus
 • Kärlekslycka ... / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 55-62
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  ...  2. Till Lesbias sparv ; 3. Vid sparvens död ; 4. Ord och handling ; 5. Förklaring ; 6. Frigörelse ; 7. Hat och kärlek ; 8. Till hembygden ; 9. Vid dryckesgillet ; 10. Till Mamurras älskarinna ; 11. ur Sång vid ett romersk bröllop ; 12. Ur en bröllopssång 

 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Till den skygga Kloë ... / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 63-82
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  ...  2. Den trolösa sköna (I, 5) ; 3. Försoning (III, 9) ; 4. Vid dryckesgillet (I, 27) ; 5. Maning till undomsglädje (I, 9) ; 6. Vårtankar (I, 4) ; 7 Oskuldens makt (I, 22) ; 8. Dödens vishet (II, 14) ; 9. Förnöjsamhet ger sinnesro (II, 6) ; 10. Den rättrådiges ståndaktighet (III, 3) ; 11. Till Bandusias källa (III, 13) ; 12. Skaldens bön (I, 31) ; 13. Inbjudning till Maecenas (III, 29) ; 14. Vid en väns död (I, 24) ; 15. Till statsskeppet (I, 14) ; 16. Slutsång (III, 30) ; 17. Lyckan på landet (Sat. II, 6)

 • Tibullus
 • Till Delia under en sjukdom / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 83-85
 • Originalspråk: Latin
 • Ovidius Naso, Publius
 • Nyårsdagen i Rom : (Fasti I, 71-88) / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 89
 • Originalspråk: Latin
 • Juvenalis
 • Människors fåfängliga önskningar : (Sat. X, 1-14, 346-366) / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 93-94
 • Originalspråk: Latin
 • Propertius
 • Efter dryckeslaget (I, 3) ... / översättning Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1934
 • Ingår i: Grekisk och romersk lyrik. – s. 85-89
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  ...  Kärlekens makt (I, 14) ;         Trogen kärlek (1, 19) ; Frigörelse ( (IV, 24)

 • Phaedrus
 • Vargen till hunden : fabel / tolkad av Bernhard Risberg
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 27/2 1946
 • Originalspråk: Latin