Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Trevipriset

Trevipriset instiftades av förläggarna Adam Helms och Solveig Nellinge 1971, samma år som de grundade Bokförlaget Trevi. Det var ovanligt såtillvida att det riktade sig mot aktörer i hela den litterära produktionskedjan, från utländska författare till översättare och svenska förlagsredaktörer. Pristagaren skulle vara i besittning av överblick och vidsyn på det litterära fältet. Priset bestod av en liten skulptur av Britt-Ingrid Persson, som hon gjorde en ny version av varje år. Skulpturen föreställde fem figurer nedsänkta i var sin grop, det vill säga utan de egenskaper som pristagarna ansågs besitta.

  Pristagare

  • 1971 Georg Borgström
  • 1972 Rolf Jansson
  • 1973 Alf Henrikson
  • 1974 Siegfred Taubert
  • 1974 Sven Gillsäter
  • 1975 Sonja Bergvall
  • 1976 Lindhardt og Ringhof förlag
  • 1977 Tomas Arvidsson
  • 1978 Märta Tikkanen
  • 1979 Eva Billow
  • 1980 Herdis Møllehave
  • 1981 Annika Preis
  • 1982 Carl-Olof Josephson
  • 1983 Berit Skogsberg
  • 1984 Kerstin Hallén
  • 1985 Jan Bohman
  • 1986 Anna-Stina Åberg
  • 1986 Bertil Falck
  • 1986 Conny Jacobsson
  • 1986 Stig Fallberg
  • 1987 Doris Lessing
  • 1988 Béatrice Glase
  • 1988 Gösta Glase
  • 1989 Lena Larsson
  • 1990 Björn Berg
  • 1991 Christina Stendahl
  • 1991 Lennart Edling
  • 1992 Faith Popcorn
  • 1993 Unn Palm
  • 1994 Madeleine von Heland
  • 1995 Karin Strandberg