Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Sveriges Författarfonds premium till personer för belöning av litterär förtjänst

Sveriges författarfond utdelade åren 1955–2005 så kallade premier som belöning av litterär förtjänst till bland annat översättare.

    Pristagare