Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Rabén & Sjögrens översättarpris

Utdelades mellan 1972 och 1985.

    Pristagare