Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kulturhuset Stadsteaterns internationella litteraturpris

Kulturhuset Stadsteaterns internationella litteraturpris tilldelas ett framstående skönlitterärt verk i berömvärd svensk översättning. Prissumman är från 2017 150 000 kr och delas lika mellan författare och översättare.

 

Pristagare:

2016 Olga Tokarczuks Jakobsböckerna i översättning av Jan Henrik Swahn

2017 Jaume Cabrés Jag bekänner i översättning av Jens Nordenhök

    Pristagare

    • 2016 Jan Henrik Swahn
    • 2017 Jens Nordenhök