Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Jacques Outin-priset

Jacques Outin-priset utdelades åren 2007–2016 till framstående översättare av fransk litteratur till svenska.

  Pristagare

  • 2007 Ulla Bruncrona
  • 2009 Maria Björkman
  • 2011 Ragna Essén
  • 2013 Kristoffer Leandoer
  • 2016 Lasse Söderberg