Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Årets översättning

Priset Årets översättning instiftades 2010 i syfte att lyfta fram en aktuell översättarprestation som ”på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet”. Priset utdelas årligen och gäller det senaste årets utgivning på allmänlitterära förlag. Priset har instiftats av Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund och finansieras med privata donationer. Prisnämnden består av översättare i Sveriges Författarförbund.

Prissumman är för närvarande 75 000 kronor.

  Pristagare

  • 2010 Lena E. Heyman för Roberto Bolaños ”2666”
  • 2011 Gun-Britt Sundström för Jane Austens ”Stolthet och fördom”
  • 2012 Niclas Hval för Nikolai Groznis ”Wunderkind”
  • 2013 Marie Anell för Samar Yazbeks ”En mörk strimma av ljus”
  • 2014 Örjan Sjögren för Daniel Galeras ”Med blod i skägget”
  • 2015 Henrika Ringbom för Henriikka Tavis ”Hoppet”
  • 2016 Kajsa Öberg Lindsten för Andrej Platonovs ”Tjevengur”