Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare
Elsa Thulin

Elsa Thulin, 1887–1960

Elsa Thulin debuterade som översättare i tjugoårsåldern och var verksam långt in på 1950-talet. Hon var en av sin tids mest ansedda översättare. Hon ledde bildandet av Sveriges Översättarförbund 1954 och var dess första ordförande till 1959. År 1960 instiftades ett översättarpris i Elsa Thulins namn.

Läs mer >>

Über allen Gipfeln

Johann Wolfgang von Goethes ”Über allen Gipfeln” (1780) är antagligen den utländska dikt som flitigast översatts till svenska. Det finns drygt 2000 svenska tolkningar av Goethes berömda aftondikt, den första från 1857, den senaste från 2011.

Läs mer >>

Om Svenskt översättarlexikon

Världens författare kommer till oss via översättningar och genom enskilda översättares arbete. I Svenskt översättarlexikon blir översättarna – de som har skapat halva den svenska nationallitteraturen – synliga med biografi, porträtt och verkförteckning. Lexikonet utvidgas kontinuerligt med nya artiklar och är fortfarande under utveckling. I första omgången presenteras avlidna svenska och finlandssvenska översättare.

Databasen har utvecklats på Södertörns högskolebibliotek under medverkan av litteraturvetare, språkhistoriker, översättare och kritiker. Eftersom översättarna är en yrkeskår som av tradition har arbetat i skymundan är artiklarna i Svenskt översättarlexikon ofta resultat av omfattande grundforskning.

Läs mer >>

Senast publicerade artiklar