Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare
Gustaf Fröding

Gustaf Fröding, 1860–1911

I ett brev från 1890, året före hans genombrott som poet, funderar Gustaf Fröding på ett sätt att livnära sig som fri skriftställare: ”Öfversätta från tyska, engelska, franska, fastän det betalar sig dåligt”. Två år senare utger han ett knippe översättningar av Robert Burns, vilka samman med hans tolkningar av enskilda dikter av Shelley och Poe blivit klassiska.

Läs mer >>

Über allen Gipfeln

Johann Wolfgang von Goethes ”Über allen Gipfeln” (1780) är antagligen den utländska dikt som flitigast översatts till svenska. Det finns drygt 2000 svenska tolkningar av Goethes berömda aftondikt, den första från 1857, den senaste från 2011.

Läs mer >>

Om Svenskt översättarlexikon

Världens författare kommer till oss via översättningar och genom enskilda översättares arbete. I Svenskt översättarlexikon blir översättarna – de som har skapat halva den svenska nationallitteraturen – synliga med biografi, porträtt och verkförteckning. Lexikonet utvidgas kontinuerligt med nya artiklar och är fortfarande under utveckling. I första omgången presenteras avlidna svenska och finlandssvenska översättare.

Databasen har utvecklats på Södertörns högskolebibliotek under medverkan av litteraturvetare, språkhistoriker, översättare och kritiker. Eftersom översättarna är en yrkeskår som av tradition har arbetat i skymundan är artiklarna i Svenskt översättarlexikon ofta resultat av omfattande grundforskning.

Läs mer >>

Indirekt översättning

Att översätta ett verk via ett annat språk än originalet har varit ett mycket ifrågasatt tillvägagångssätt, men har också haft sina lockelser och fördelar, inte minst historiskt.

Läs mer >>