Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare
Foto: KB

Hanny Flygare, 1841–1924

Under 1900-talets första årtionden var Hanny Flygare en av de mest produktiva svenska översättarna av populärlitteratur. Hon låg bakom väl spridda och lästa svenska versioner av Djungelboken, Sherlock Holmes, Dr Jekyll och Mr Hyde och otaliga andra verk. Hennes korrespondens med förlagen ger en inblick i översättarnas ofta utsatta situation vid denna tid.

Läs mer >>

Japansk litteratur på svenska

Många utomeuropeiska litteraturer har nått Sverige via förmedlande instanser som själva satt sin prägel på urval och texter. I denna artikel ges ett exempel i en genomgång av svenska översättningar av japansk litteratur.

Läs mer >>

Om Svenskt översättarlexikon

Världens författare kommer till oss via översättningar och genom enskilda översättares arbete. I Svenskt översättarlexikon blir översättarna – de som har skapat halva den svenska nationallitteraturen – synliga med biografi, porträtt och verkförteckning. Lexikonet utvidgas kontinuerligt med nya artiklar och är fortfarande under utveckling. I första omgången presenteras avlidna svenska och finlandssvenska översättare.

Databasen har utvecklats på Södertörns högskolebibliotek under medverkan av litteraturvetare, språkhistoriker, översättare och kritiker. Eftersom översättarna är en yrkeskår som av tradition har arbetat i skymundan är artiklarna i Svenskt översättarlexikon ofta resultat av omfattande grundforskning.

Läs mer >>

Senast publicerade artiklar