Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Arne Lundgren, 1925–2011

Författaren, poeten och kritikern Arne Lundgren gjorde en stor insats som översättare från de romanska språken. Inte minst som introduktör av portugisisk litteratur saknar hans arbete motstycke i svensk litteraturhistoria. Lundgren fungerade också som en viktig förmedlare av litteratur från Latinamerika och var mångfaldigt prisbelönt som översättare av framförallt portugisisk- och spanskspråkig lyrik.

Läs mer >>

Über allen Gipfeln

Johann Wolfgang von Goethes ”Über allen Gipfeln” (1780) är antagligen den utländska dikt som flitigast översatts till svenska. Det finns drygt 2000 svenska tolkningar av Goethes berömda aftondikt, den första från 1857, den senaste från 2011.

Läs mer >>

Om Svenskt översättarlexikon

Världens författare kommer till oss via översättningar och genom enskilda översättares arbete. I Svenskt översättarlexikon blir översättarna – de som har skapat halva den svenska nationallitteraturen – synliga med biografi, porträtt och verkförteckning. Lexikonet utvidgas kontinuerligt med nya artiklar och är fortfarande under utveckling. I första omgången presenteras avlidna svenska och finlandssvenska översättare.

Databasen har utvecklats på Södertörns högskolebibliotek under medverkan av litteraturvetare, språkhistoriker, översättare och kritiker. Eftersom översättarna är en yrkeskår som av tradition har arbetat i skymundan är artiklarna i Svenskt översättarlexikon ofta resultat av omfattande grundforskning.

Läs mer >>