Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Mathilda Drangel, 1847–1931

Mathilda Drangel var en mycket produktiv översättare, i första hand av engelsk underhållningslitteratur. Hennes viktigaste insats var som översättare av ett tjugotal böcker av Jack London, ett arbete hon dock också fick motta en hel del kritik för. I Svenska Dagbladet skrev Ernst Klein: ”Denne våldsamt maskuline författare ligger säkert inte för en dam att återge”. Drangel stod även för de svenska utgåvorna av franska romaner av bland andra Guy de Maupassant och Émile Zola.

Läs mer >>

Über allen Gipfeln

Johann Wolfgang von Goethes ”Über allen Gipfeln” (1780) är antagligen den utländska dikt som flitigast översatts till svenska. Det finns drygt 2000 svenska tolkningar av Goethes berömda aftondikt, den första från 1857, den senaste från 2011.

Läs mer >>

Om Svenskt översättarlexikon

Världens författare kommer till oss via översättningar och genom enskilda översättares arbete. I Svenskt översättarlexikon blir översättarna – de som har skapat halva den svenska nationallitteraturen – synliga med biografi, porträtt och verkförteckning. Lexikonet utvidgas kontinuerligt med nya artiklar och är fortfarande under utveckling. I första omgången presenteras avlidna svenska och finlandssvenska översättare.

Databasen har utvecklats på Södertörns högskolebibliotek under medverkan av litteraturvetare, språkhistoriker, översättare och kritiker. Eftersom översättarna är en yrkeskår som av tradition har arbetat i skymundan är artiklarna i Svenskt översättarlexikon ofta resultat av omfattande grundforskning.

Läs mer >>

Senast publicerade artiklar