Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare
Sonja Berg Pleijel

Sonja Berg Pleijel, 1909–1996

Sonja Berg Pleijel föddes på Java – fadern var svensk och modern nederländska. Utöver sin översättargärning skrev hon egna ungdomsromaner och introduktioner om utländsk litteratur. Hennes djupaste engagemang gällde nederländsk litteratur, men hon översatte även från engelska, tyska och franska.

Läs mer >>

Schlageröversättning

Översättning av texter till schlager och populärmusik hör till de områden där de friaste översättningsstrategierna praktiseras. Som för all sångbar översättning gäller att måltexten vanligen inte kan vara särskilt ordagrann om den ska sjungas till den föreliggande källsångens musik.

Läs mer >>

Om Svenskt översättarlexikon

Världens författare kommer till oss via översättningar och genom enskilda översättares arbete. I Svenskt översättarlexikon blir översättarna – de som har skapat halva den svenska nationallitteraturen – synliga med biografi, porträtt och verkförteckning. Lexikonet utvidgas kontinuerligt med nya artiklar och är fortfarande under utveckling. I första omgången presenteras avlidna svenska och finlandssvenska översättare.

Databasen har utvecklats på Södertörns högskolebibliotek under medverkan av litteraturvetare, språkhistoriker, översättare och kritiker. Eftersom översättarna är en yrkeskår som av tradition har arbetat i skymundan är artiklarna i Svenskt översättarlexikon ofta resultat av omfattande grundforskning.

Läs mer >>