Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare
Brita af Geijerstam

Brita af Geijerstam, 1902–2003

Brita af Geijerstam debuterade 1930 med en översättning av A. A. Milnes Winnie-the-Pooh under titeln Nalle Puh. Boken och dess fortsättning Nalle Puhs hörna har blivit klassiker som lästs av många generationer. Brita af Geijerstam skrev även egna barnböcker, visböcker och diktsamlingar.

Läs mer >>

Efterlyses!

Redaktionen för Svenskt översättarlexikon söker kunniga skribenter till ett flertal artiklar. Läs mer här.

Läs mer >>

Om Svenskt översättarlexikon

Världens författare kommer till oss via översättningar och genom enskilda översättares arbete. I Svenskt översättarlexikon blir översättarna – de som har skapat halva den svenska nationallitteraturen – synliga med biografi, porträtt och verkförteckning. Lexikonet utvidgas kontinuerligt med nya artiklar och är fortfarande under utveckling. I första omgången presenteras avlidna svenska och finlandssvenska översättare.

Databasen har utvecklats på Södertörns högskolebibliotek under medverkan av litteraturvetare, språkhistoriker, översättare och kritiker. Eftersom översättarna är en yrkeskår som av tradition har arbetat i skymundan är artiklarna i Svenskt översättarlexikon ofta resultat av omfattande grundforskning.

Läs mer >>

Senast publicerade artiklar